HOTĂRÂRE nr. 778 din 21 iulie 2021privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 22 iulie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (4) și (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă alocarea sumei de 148.776 mii lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse în anul 2021.  +  Articolul 2Pentru asigurarea fondurilor necesare finanțării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 148.776 mii lei Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021.  +  Articolul 3Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1.  +  Articolul 4Ministerul Finanțelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2021.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul finanțelor, interimar,
  Florin-Vasile Cîțu
  București, 21 iulie 2021.Nr. 778.  +  ANEXĂ
  Repartizarea sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale
  Nr. crt.ObiectivUnitatea administrativ-teritorialăSuma alocată - mii lei -
  0123
  TOTAL148.776
  1)Județul Alba Total, din care:2.398
  1Refacerea/Reabilitarea drumului județean DJ 107 F, pe raza comunei Lunca MureșuluiJudețul Alba271
  2Refacere strada Deal, precum și a rețelelor de apă și canalizare din localitatea VinereaOrașul Cugir153
  3Refacerea/Reabilitarea drumurilor comunale DC 255, DC 275, a 4 poduri și a 3 podețeComuna Arieșeni516
  4Refacerea/Reabilitarea drumurilor vicinale Dumăcești și Cârăști-Gojeiești, precum și a lucrărilor de apărare de mal de pe râul Arieșul MicComuna Avram Iancu307
  5Refacerea/Reabilitarea drumului sătesc DS 54Comuna Bistra52
  6Refacerea/Reabilitarea drumului forestier Biharia și a lucrărilor de apărare de mal de pe râul ArieșComuna Gârda de Sus82
  7Refacerea/Reabilitarea străzilor afectateComuna Hopârta51
  8Refacerea/Reabilitarea străzii „Pe Vale“Comuna Livezile30
  9Refacerea/Reabilitarea străzii „Măcui“Comuna Pianu19
  10Refacerea/Reabilitarea drumurilor comunale DC 229, DC 232 și a 3 punți pietonaleComuna Râmeț129
  11Refacerea/Reabilitarea lucrărilor de apărare de mal de pe râul FremanComuna Săliștea15
  12Decolmatarea Văii VitelorComuna Șona80
  13Refacerea/Reabilitarea drumului comunal DC 169 și a 4 punți pietonaleComuna Vidra32
  14Refacere drum comunal DC 33 și strada „Pe Vale“Comuna Valea Lungă661
  Refacere drum comunal DC 31
  2)Județul Arad Total, din care:1.613
  1Refacere 1 podComuna Hălmagiu1.000
  2Reabilitare teren rezervor de apă 200 mc la uzina de apăComuna Chisindia613
  3)Județul Argeș Total, din care:2.394
  1Refacere drum comunal DC 202 în satul Tomulești, la km 4+400, pe l = 0,05 kmComuna Poienarii de Argeș2.263
  Refacere stradă din satul Tomulești, punctul „La Dima“, pe l = 0,04 km
  2Refacere punte pietonală în satul Șerboieni, pct. VătafuComuna Buzoești9
  Refacere podeț metalic în satul Ionești, pct. Ionești
  3Refacere drum de interes local (pe o lungime de 100 m), pilon de susținere, eroziune de maluriComuna Mușătești2
  4Refacere străzi - platformă rutieră - pe o lungime de 80 mComuna Albeștii de Muscel120
  Refacere străzi - platformă rutieră - pe o lungime de 300 m și zid de apărare pe o lungime de 50 m
  4)Județul Bacău Total, din care:20.461
  1Refacere DJ 117 A - comuna SolonțJudețul Bacău2.352
  Refacere 6,5 km DJ 118 B - comuna Strugari
  Refacere 1 km DJ 119 - comuna Răcăciuni
  Refacere 0,85 km DJ 117A - comuna Măgirești
  Refacere 2 km DJ 117 - comuna Poduri
  Refacere DJ 116 - comuna Pârgărești
  Refacere 0,06 km pod metalic DJ 112 - comuna Târgu Trotuș
  Refacere 0,06 km șanț pereat - comuna Parava
  Refacere 4 km DJ 206B - comuna Parava
  Refacere 2 podețe tubulare - comuna Pâncești
  Refacere 4,2 km DJ 252B - comuna Pâncești
  Refacere 2 km DJ 115 - comuna Cașin
  Refacere 0,1 km DJ 119 - comuna Gura Văii
  Refacere 0,045 km drum județean - comuna Berzunți
  Refacere 0,015 km drum județean - comuna Berzunți
  Refacere sistem rutier pod Ungureanu DJ 119, comuna Valea Seacă
  Decolmatare șanț DJ 119, 0,3 km - comuna Valea Seacă
  Refacere rampă pod DJ 119, pod Ungureanu, comuna Valea Seacă
  Refacere zid de sprijin pod DJ119, pod Ungureanu, comuna Valea Seacă
  Refacere 0,3 km drum județean - comuna Valea Seacă
  Refacere 1 ml podeț DJ 119 - comuna Măgura
  Refacere 30 ml apărări mal podeț DJ 119B - comuna Măgura
  Refacere pod DJ 119, sat Pădureni, comuna Mărgineni
  Decolmatare șanț DJ 206b, 0,6 km - comuna Răcăciuni
  Decolmatare șanț DJ 119p, 1,8 km - comuna Răcăciuni, sat Ciucani
  Refacere 1 podeț DJ 206B - comuna Răcăciuni
  2Refacere pod str. LucăcioaiaMunicipiul Moinești1.103
  Refacere pod str. Lucăcești (Boeru)
  Refacere pod str. George Coșbuc
  Refacere pod Str. Atelierelor
  Refacere pod str. Lucăcești (Asandoaie)
  Refacere pod str. Lucăcești (Budaca)
  Refacere 24,85 km drum local
  Decolmatare pârâu Urminiș
  Decolmatare râu Tazlăul Sărat
  Refacere maluri surpate râu Tazlăul Sărat
  Refacere maluri surpate pârâu Urminiș
  Refacere apărări de maluri pârâu Urminiș
  3Refacere 0,3 km străzi cartier ȘipoteniOrașul Comănești174
  Refacere 1,05 km străzi cartier Leorda
  Refacere saltea gabioane 1 km, râul Trotuș, cartier Leorda
  Decolmatare 1 podeț cartier Leorda
  Refacere 0,3 km străzi cartier Podei
  Refacere eroziune mal 270 mc cartier Podei
  Decolmatare 1 podeț cartier Podei
  Refacere 750 ml rigole betonate cartier Șupan
  Refacere 1.270 ml rigole betonate cartier Vermești
  4Refacere 43,35 km străzi orașul DărmăneștiOrașul Dărmănești3.197
  Refacere 0,35 km gabioane orașul Dărmănești
  Refacere maluri râu Trotuș, orașul Dărmănești
  5Refacere 1 pod, str. DrobuOrașul Slănic Moldova3.606
  Refacere 3,85 km străzi
  Refacere surse de alimentare cu apă în sistem centralizat
  Refacere 0,06 km ziduri de sprijin maluri
  Decolmatare 0,835 km albie pâraie
  Refacere 50 m cale acces Pârtie Schi Nemira
  Refacere 1,1 km străzi (Păcii și Bradului)
  Decolmatare 0,5 km pârâul Sărat
  Decolmatare 0,2 km pârâul Fântâna Bisericii
  Decolmatare 1 podeț, Str. Bradului
  6Refacere 1,5 km străziOrașul Târgu Ocna42
  Refacere 1 podeț
  7Refacere maluri erodate, pârâul Hotar, sat CotumbaComuna Agăș463
  Colmatare/Decolmatare albii pârâul Hotar, sat Cotumba
  Refacere 0,8 km DC 136 sat Cotumba
  Refacere 1,1 km drum sătesc sat Agăș
  Refacere maluri erodate pârâul Sărat, sat Coșnea
  Refacere maluri erodate pârâul Sulța, 7 tronsoane sat Coșnea
  Eroziune mal râul Trotuș, sat Preluci
  8Refacere 7 podețe/traversări pietonale sat ArdeoaniComuna Ardeoani78
  Refacere 3,25 km drum comunal sat Ardeoani
  Refacere 3,05 km drum vicinal sat Ardeoani
  Refacere 0,7 km drum agricol sat Ardeoani
  Refacere 2,5 km șanțuri sat Ardeoani
  Refacere 1,65 km șanțuri/rigole sat Ardeoani
  Refacere 2,65 km drum comunal sat Leontinești
  Refacere 2,05 km șanțuri sat Leontinești
  9Refacere 0,5 km drum comunal sat PăltinișComuna Asău118
  Refacere 0,7 km drum sătesc sat Păltiniș
  Decolmatare 0,35 km albie pârâu Asău, sat Păltiniș
  Decolmatare 0,05 km albie pârâu Pietrosu, sat Păltiniș
  Refacere 0,6 km drum sătesc, sat Apa Asău
  Decolmatare 0,4 km albie pârâu Asău, sat Apa Asău
  Refacere 0,2 km drum sătesc, sat Asău
  Refacere 0,2 km drum sătesc, sat Lunca Asău
  Decolmatare 0,2 km râu Trotuș, sat Straja
  Refacere 1,65 km drum sătesc, sat Straja
  Refacere 1,2 km drum sătesc, sat Ciobănuș
  Decolmatare 0,3 km pârâu Ciobănuș, sat Ciobănuș
  10Refacere 0,096 km mal erodat pârâu Comana, sat Schitu FrumoasaComuna Balcani191
  Refacere 0,01 km gabioane, sat Schitu Frumoasa
  Refacere 1 podeț, sat Schitu Frumoasa
  Refacere 0,3 km drum sătesc, sat Balcani
  Decolmatare 0,1 km pârâul Paltinului, sat Ludași
  Refacere 1 podeț, sat Ludași
  Refacere 0,54 km drum comunal, sat Ludași
  Refacere 0,09 km mal erodat, sat Frumoasa
  11Refacere 0,7 km drum comunal, sat AlbeleComuna Bârsănești65
  Refacere 1 km drum sătesc, sat Albele
  Refacere 2,9 km drum sătesc, sat Brătești
  Refacere 1,7 km drum sătesc, sat Caraclău
  12Refacere 0,9 km drum comunal, sat TescaniComuna Berești-Tazlău32
  Refacere 0,4 km drum sătesc, sat Tescani
  Refacere 1,1 km drum sătesc, sat Berești-Tazlău
  Refacere 0,8 km drum sătesc, sat Turluianu
  Refacere 0,25 km drum sătesc, sat Românești
  13Refacere drum sătesc, 0,5 km, sat BerzunțiComuna Berzunți34
  Refacere 0,3 km drum sătesc, sat Dragomir
  Refacere 0,055 km drum sătesc, sat Buda
  14Refacere apărări de maluri 0,85 km râul Trotuș, sat BrusturoasaComuna Brusturoasa1.543
  Refacere 0,3 km drum sătesc, sat Brusturoasa
  Refacere 5 podețe, sat Brusturoasa
  Refacere 2,5 km drum sătesc, sat Brusturoasa
  Refacere 0,3 km apărare mal pârâu Toneni, sat Brusturoasa
  Decolmatare 0,5 km, pârâul Toneni, sat Brusturoasa
  Decolmatare 0,8 km, pârâul Cobuz, sat Brusturoasa
  Decolmatare 0,9 km, pârâul Ursului, sat Brusturoasa
  Decolmatare 0,5 km, pârâul Corbului, sat Brusturoasa
  Refacere 1 km drum sătesc, sat Cuchiniș
  Decolmatare 0,8 km pârâu Cuchiniș, sat Cuchiniș
  Refacere 4 buc. praguri de fund sat Hângănești
  Decolmatare 0,8 km pârâul Toderițeni, sat Hângănești
  Refacere 0,4 km apărare de maluri sat Hângănești
  Decolmatare 1 pod sat Hângănești
  Refacere 0,8 km drum sătesc sat Hângănești
  Refacere 1,4 km drum comunal sat Buruienișul de Sus
  15Eroziune mal 0,5 km râul Oituz, sat BogdăneștiComuna Bogdănești68
  Refacere 0,72 km drum comunal sat Bogdănești
  Consolidare mal pod Cozănești 153 m sat Filipești
  Refacere 0,3 km drum sătesc sat Filipești
  16Refacere 8,39 km drum sătesc sat BuciumiComuna Buciumi69
  Refacere 3,05 km drum sătesc sat Răcăuți
  17Refacere 0,2 km drum comunal sat CașinComuna Cașin162
  Refacere 0,2 km mal erodat râu Cașin, sat Cașin
  Refacere 7,85 km drum sătesc sat Cașin
  Refacere 0,4 km drum sătesc sat Curița
  18Refacere 0,05 km drum comunal sat CăiuțiComuna Căiuți168
  Refacere 0,1 km drum sătesc sat Căiuți
  Refacere 0,18 km apărare mal sat Căiuți
  Refacere 2 km drum comunal sat Vrânceni
  Refacere 2,8 km drum comunal sat Florești
  Refacere 1,5 km drum comunal sat Mărcești
  Refacere 0,12 km drum sătesc sat Pralea
  19Refacere 0,85 km drum sătesc sat SpriaComuna Colonești33
  Refacere 1,15 km drum comunal sat Călini
  Refacere 0,60 km drum comunal sat Valea Mare
  Refacere 1,90 km drum agricol sat Valea Mare
  20Refacere 1 podeț sat Ștefan VodăComuna Dofteana232
  Refacere 2,701 km drum sătesc sat Ștefan Vodă
  Refacere 3,15 km drum sătesc sat Seaca
  Refacere 1 podeț sat Seaca
  Refacere 5,343 km drum sătesc sat Hăghiac
  Refacere 1,396 km drum sătesc sat Cucuieți
  Refacere 1,48 km drum comunal sat Cucuieți
  Refacere mal prăbușit pârâul Oușorul, 204 mc sat Cucuieți
  Refacere 0,18 km drum exploatare agricolă sat Cucuieți
  Refacere 1,766 km drum sătesc sat Dofteana
  Refacere 2,786 km drum comunal sat Dofteana
  Refacere 0,3 km mal erodat pârâu sat Dofteana
  Refacere 1,07 km drum comunal sat Larga
  Refacere 0,44 km drum comunal sat Bogata
  Refacere 0,24 km drum sătesc
  21Refacere 0,2 km drum sătesc sat BolovănișComuna Ghimeș-Făget47
  22Refacere 2,1 km drum comunal sat Gura VăiiComuna Gura Văii29
  Eroziune mal 0,5 km drum sătesc, râul Trotuș, sat Gura Văii
  Refacere 5,8 km drum comunal sat Păltinata
  Refacere 1,2 km drum sătesc sat Păltinata
  23Refacere 1,4 km drum sătesc sat ReceaComuna Horgești150
  Refacere 1,65 km drum sătesc sat Sohodor
  Refacere 1,35 km drum comunal sat Horgești
  Refacere 0,9 km drum sătesc sat Galeri
  Refacere 1,7 km drum sătesc sat Bazga
  Refacere 1,4 km drum sătesc sat Răcătău-Răzeși
  24Refacere 1 km drum comunal sat IteștiComuna Itești175
  25Refacere 0,62 km drum sătesc sat Valea ArinilorComuna Măgirești135
  Refacere 0,57 km drum sătesc sat Prăjești
  Refacere 1 pod sat Prăjești
  Refacere 2,22 km drum sătesc sat Măgirești
  Refacere 0,02 km gabioane sat Măgirești
  Refacere 1,5 km drum sătesc sat Stănești
  26Refacere 5,16 km drum sătesc sat MăguraComuna Măgura191
  Refacere 2,9 km drum sătesc sat Crihan
  Refacere prag de fund pârâu Cârligați sat Crihan
  Refacere 3,7 km drum sătesc sat Sohodol
  Refacere 1,13 km drum sătesc sat Dealu Mare
  27Refacere 0,4 km mal erodat râul Cașin, sat Mănăstirea CașinComuna Mănăstirea Cașin2.324
  Refacere 0,13 km gabioane râul Cașin, sat Mănăstirea Cașin
  Refacere 1 pod lemn Moara, sat Mănăstirea Cașin
  Refacere 7 punți pietonale râul Cașin, sat Mănăstirea Cașin
  Refacere 2,5 km șanțuri sat Mănăstirea Cașin
  Decolmatare 0,05 km rigole sat Mănăstirea Cașin
  Refacere 0,3 km drum comunal sat Mănăstirea Cașin
  Refacere 4 km drum exploatație sat Mănăstirea Cașin
  Refacere 6,48 km drum sătesc sat Mănăstirea Cașin
  Refacere 1,2 km drum agricol sat Mănăstirea Cașin
  Refacere 0,2 km mal erodat râul Cașin, sat Lupești
  Refacere 0,11 km gabioane râul Cașin, sat Lupești
  Refacere 0,2 km drum comunal sat Lupești
  Refacere 0,16 km drum sătesc sat Lupești
  Decolmatare rigole 2,1 km sat Lupești
  Refacere drum sătesc, 1,5 km sat Lupești
  Refacere 1 km drum exploatație sat Lupești
  Refacere 0,15 km mal erodat, râul Cașin, sat Pârvulești
  Refacere 0,15 km șanțuri și rigole sat Pârvulești
  Refacere culee 1 pod sat Pârvulești
  Refacere 0,15 km drum comunal sat Pârvulești
  Refacere 1,99 km drum sătesc, râul Cașin, sat Pârvulești
  Refacere 1 km drum exploatație sat Pârvulești
  Decolmatare 0,25 km rigole carosabile sat Scutaru
  28Refacere 0,75 km drum sătesc sat MărgineniComuna Mărgineni20
  Refacere 0,4 km drum sătesc sat Trebeș
  Refacere 0,1 km drum sătesc sat Barați
  Refacere 0,3 km drum sătesc sat Valea Budului
  Refacere 0,5 km drum sătesc sat Luncani
  Decolmatare 3 podețe sat Poiana
  Refacere 0,7 km drum sătesc sat Poiana
  Decolmatare 1 podeț sat Podiș
  Refacere 0,4 km drum sătesc sat Podiș
  29Refacere 0,3 km drum sătesc sat Poiana SăratăComuna Oituz172
  Decolmatare pârâu Brezaia, sat Poiana Sărată
  Refacere 0,4 km drum sătesc sat Ferăstrău
  Eroziune mal 2 locații râul Oituz, sat Ferăstrău
  Refacere pod Domocoș, sat Călcâi
  Refacere 5,42 m drum sătesc sat Oituz
  Eroziune mal 3 locații râul Oituz, sat Oituz
  Refacere lucrare gabioane 15 ml sat Hârja
  30Refacere 7,15 km drum sătesc sat OrbeniComuna Orbeni60
  Refacere 1,07 km drum sătesc sat Scurta
  31Refacere 1 km drumuri comunaleComuna Palanca1.239
  Refacere 0,3 km rețea branșamente apă
  Consolidare maluri pârâul Ciugheș
  Decolmatare albii pâraie
  Refacere terasamente râu Trotuș
  32Refacere 1,2 km drum comunal sat ParavaComuna Parava42
  Refacere 2 km drum sătesc sat Parava
  Refacere 1 podeț tubular sat Parava
  Refacere 1 km drum comunal sat Drăgușani
  Refacere 2 km drum sătesc sat Rădoaia
  33Refacere 1 km drum comunal sat VladnicComuna Parincea270
  Refacere 1 km drum comunal sat Văleni
  Refacere 1 km drum comunal sat Mileștii de Sus
  Refacere 1 km drum comunal sat Mileștii de Jos
  Refacere 1 km drum comunal sat Poieni
  Refacere 4 km drum comunal sat Năstăseni/Barna/Satu Nou
  34Refacere 1,6 km drum comunal sat PârjolComuna Pârjol200
  Refacere 4,3 km drum sătesc sat Bărnești
  Refacere 2,8 km drum sătesc sat Băsești
  Refacere 0,5 km drum sătesc sat Hemieni
  Refacere 6,3 km drum sătesc sat Tărâța
  Refacere 4 km drum sătesc sat Hăineala
  Refacere 3,8 km drum sătesc sat Câmpeni
  Refacere 8,8 km drum sătesc sat Băhnășeni
  Refacere 6,5 km drum sătesc sat Pustiana
  35Refacere 1,9 km drum sătescComuna Pâncești9
  36Refacere 1 podeț sat PoduriComuna Poduri88
  Refacere 4,35 km drum sătesc sat Poduri
  Refacere 1,95 km drum sătesc sat Valea Șoșii
  Refacere 0,6 km drum sătesc sat Prohozești
  Refacere 0,8 km drum sătesc sat Bucșești
  Refacere 0,9 km drum sătesc sat Cornet
  Refacere 1 podeț sat Cernu
  Refacere 0,1 km drum sătesc sat Cernu
  37Refacere 1,9 km șanțuri drum comunal sat RăcăciuniComuna Răcăciuni179
  Refacere 3,6 km drum comunal sat Răcăciuni
  Decolmatare șanț drum agricol, 2,6 km sat Răcăciuni
  Refacere 3 km drum agricol sat Răcăciuni
  38Refacere 3 km drum comunal sat RăchitoasaComuna Răchitoasa60
  Refacere 1,5 km drum comunal sat Tochilea
  Refacere 1 km drum comunal sat Burdusaci
  Refacere 2 km drum comunal sat Dănăila
  Refacere 0,8 km drum comunal sat Barcana
  Refacere 1,5 km drum comunal sat Putini
  Refacere 1,2 km drum comunal sat Farcașa
  Refacere 1 km drum comunal sat Buda
  Refacere 1,2 km drum comunal sat Bucșa
  39Refacere 2,9 km drum comunal sat ConțeștiComuna Sascut30
  Refacere 3,5 km drum comunal sat Păncești
  Refacere 1,25 km drum sătesc sat Schineni-Sascut
  Refacere 1,6 km drum comunal sat Sascut-Sat
  40Refacere 0,15 km drum comunal sat StufuComuna Sănduleni10
  41Refacere 6,5 km drum comunal sat BogdăneștiComuna Scorțeni99
  Refacere 4,5 km drum comunal sat Grigoreni
  Refacere 0,5 km drum sătesc sat Grigoreni
  Refacere 6,5 km drum comunal sat Scorțeni
  Refacere 1,5 km drum sătesc sat Florești
  42Refacere 0,215 mal erodat sat CucuiețiComuna Solonț469
  Refacere 2 podețe tubulare sat Cucuieți
  Refacere 3,78 km drum sătesc sat Cucuieți
  Refacere 0,11 mal erodat sat Sărata
  Refacere 3 podețe tubulare sat Sărata
  Refacere 0,5 km drum sătesc sat Sărata
  Refacere 0,16 mal erodat sat Solonț
  Refacere 1,45 km drum sătesc sat Solonț
  43Refacere 5,82 km drum comunal sat StrugariComuna Strugari139
  Refacere 2,52 km drum sătesc sat Strugari
  Refacere 1 km drum agricol sat Strugari
  Refacere 3,4 km drum sătesc sat Nadișa
  Refacere 1 km drum agricol sat Nadișa
  Refacere 3,9 km drum comunal sat Cetățuia
  Refacere 1 km drum agricol sat Cetățuia
  Refacere 9,7 km drum sătesc sat Petricica
  Refacere 1 km drum agricol sat Petricica
  Refacere 1 podeț sat Petricica
  Refacere 1 pod acces zonă locuințe sat Petricica
  Refacere 4,2 km drum sătesc sat Răchitișu
  Refacere 4 km drum agricol sat Răchitișu
  Refacere 1,4 km drum sătesc sat Iaz
  Refacere 1 km drum agricol sat Iaz
  44Refacere 2,7 km drum sătesc sat ViișoaraComuna Ștefan cel Mare70
  Refacere 0,7 km drum sătesc sat Gutinaș
  Refacere 2,4 km drum sătesc sat Bogdana
  Refacere 0,2 km drum sătesc sat Ștefan cel Mare
  Refacere 0,2 km drum sătesc sat Negoiești
  45Refacere 2 km drum comunal sat GherdanaComuna Tătărăști23
  Refacere 2 km drum sătesc sat Drăgești
  Refacere 1 km drum sătesc sat Giurgeni
  Refacere 2 km drum sătesc sat Tătărăști
  Refacere 2 km drum comunal sat Ungureni
  Refacere 2 km drum sătesc sat Cornii de Jos
  Refacere 2 km drum sătesc sat Cornii de Sus
  46Refacere 7,267 km drum comunal sat Târgu TrotușComuna Târgu Trotuș468
  Refacere 3 km drum agricol sat Târgu Trotuș
  Refacere 1 km drum agricol sat Târgu Trotuș
  Refacere 9,928 km drum comunal sat Tuta
  Refacere 2,5 km drum agricol sat Tuta
  Refacere 1 km drum agricol sat Tuta
  Refacere 6,311 km drum comunal sat Viișoara
  Refacere 2 km drum agricol sat Viișoara
  Refacere 1 podeț sat Viișoara
  Refacere 1 km drum agricol sat Viișoara
  47Refacere 1 km drum comunal sat CucovaComuna Valea Seacă11
  48Refacere 0,15 km drum comunal sat ZemeșComuna Zemeș22
  Refacere 0,06 km drum sătesc sat Zemeș
  Decolmatare 0,25 km torent sat Zemeș
  Refacere 0,65 km drum sătesc sat Zemeș
  Decolmatare albie pârâu Canuș, 0,2 km sat Zemeș
  Decolmatare pârâul Iepei, 0,01 km sat Zemeș
  Decolmatare torent Casa Pădurii, 0,05 km sat Zemeș
  Decolmatare torent garaj 0,05 km sat Zemeș
  Refacere 0,02 km mal surpat sat Zemeș
  Refacere 0,1 km drum sătesc sat Bolătău
  5)Județul Bihor Total, din care:3.532
  1Refacere drumuri județene pe o lungime de 940 mlJudețul Bihor320
  Refacere 1 podeț
  2Refacere străzi pe o lungime de 2.400 mlMunicipiul Beiuș156
  Refacere 12 podețe
  3Refacere șanțuri colmatate și avariate pe o lungime de 550 mlOrașul Ștei30
  4Refacere drumuri comunale pe o lungime de 40 mlOrașul Vașcău25
  5Refacere drumuri comunale pe o lungime de 120 mlComuna Roșia307
  Refacere străzi pe o lungime de 300 ml
  Alunecare teren pe o lungime de 75 ml
  6Refacere rețea de alimentare cu apă, canalizare pe o lungime de 200 mlComuna Drăgănești25
  Colmatare albie pe o lungime de 300 ml
  7Refacere 3 poduriComuna Pietroasa183
  Refacere rețea de canalizare pe o lungime de 350 ml
  8Refacere drum comunal pe o lungime de 600 mlComuna Câmpani360
  Alunecare versant pe o lungime de 70 ml
  Refacere 2 poduri
  9Refacere stație de epurareComuna Rieni25
  10Refacere străzi pe o lungime de 1 kmComuna Drăgești25
  11Colmatare albie pe o lungime de 800 mlComuna Buntești156
  Refacere 2 poduri
  Refacere 1 podeț
  12Eroziune mal pe o lungime de 250 mlComuna Tărcaia8
  Refacere străzi pe o lungime de 500 ml
  13Refacere 1 podețComuna Pomezeu120
  Refacere drum comunal pe o lungime de 1 km
  14Refacere 1 podComuna Căpâlna200
  15Refacere 2 poduriComuna Budureasa260
  Refacere drumuri comunale pe o lungime de 100 ml
  Refacere șanțuri pe o lungime de 200 ml
  Refacere străzi pe o lungime de 300 ml
  16Refacere străzi pe o lungime de 40 mlComuna Criștioru de Jos100
  Refacere drum comunal pe o lungime de 50 ml
  Refacere 3 podețe
  17Refacere 1 podComuna Tinca110
  18Refacere 1 podComuna Curățele280
  Refacere 3 podețe
  Refacere 3 podețe pietonale
  19Refacere 2 podețeComuna Lugașu de Jos11
  20Refacere străzi pe o lungime de 500 mlComuna Cociuba Mare50
  Refacere canal colector pe o lungime de 500 ml
  21Alunecare de teren pe o lungime de 75 mlComuna Dobrești225
  Refacere 5 podețe
  Refacere 1 pod
  22Refacere 2 poduriComuna Căbești20
  23Refacere rețea de alimentare cu apă pe o lungime de 15 mlComuna Remetea536
  Refacere străzi pe o lungime de 2.053 ml
  Refacere 3 podețe
  Refacere 2 poduri
  Eroziune mal pe o lungime de 30 ml
  6)Județul Bistrița-Năsăud Total, din care:365
  1Refacere drum județean 172K, în localitatea Braniștea - 0,2 kmJudețul Bistrița-Năsăud100
  2Refacere drum comunal 15 Măgurele-Jeica, în localitatea Mărișelu - 0,8 kmComuna Mărișelu60
  3Refacere drum agricol (Crancău) în localitatea Nușeni - 0,5 kmComuna Nușeni45
  Refacere podețe în localitatea Nușeni - 5 buc.
  Refacere șanțuri în localitatea Nușeni - 1 km - proprietate Primăria Nușeni
  4Consolidare versant în vecinătatea DN 17D, în localitatea Șanț, 0,025 km - proprietatea Primăriei Comunei ȘanțComuna Șanț50
  5Refacere drum vicinal Târlișua - 0,03 km - proprietate Primăria TârlișuaComuna Târlișua50
  6Refacere drum forestier pârâul lui Stan - 0,06 km - proprietate primăria TelciuComuna Telciu10
  Refacere drum forestier Valea Seacă - 0,08 km - proprietate primăria Telciu
  7Refacere drum comunal DC 19E (Urmeniș-Șopteriu) în localitatea Șopteriu - 1,5 kmComuna Urmeniș50
  Refacere drum agricol (Fânațe-Valea Mare) în localitatea Fânațe - 0,5 km
  Refacere strada principală în localitatea Fânațe - 0,5 km
  7)Județul Botoșani Total, din care:8.003
  1Refacere străzi: str. Barbu Lăzăreanu, Str. Izvoarelor, str. Moara de Foc, str. Vâlcele, Str. Zimbrului - 3,116 kmMunicipiul Botoșani737
  Refacere structură rutieră asfaltată în intersecția Str. Săvenilor cu str. Împărat Traian - 157 mp
  Refacere pasarelă pietonală Str. Plopilor peste pârâul Luizoaia
  Refacere 3 sisteme de scurgere ape pluviale: 1 sistem în intersecția Calea Națională cu str. Ion Pillat, 1 sistem în intersecția str. Octav Onicescu cu str. Împărat Traian, 1 sistem în intersecția str. George Enescu cu str. Mihail Kogălniceanu
  2Refacere drumuri sătești: DS 689 (str. Mihai Eminescu), DS 214 (str. Râpa Galbenă), DS 525 (str. Liviu Rebreanu), DS 321(str. Sf. Gheorghe), DS 448 (str. Emil Racoviță), DS 703 (str. Ghe. Lazăr), DS 279 (str. Mihai Viteazul) - oraș Ștefănești; DS 642 (str. Sf. Ioan), DS 642 (str. George Topârceanu), DS 72 (str. Matei Corvin), DS 86-670-69 (str. Dimitrie Cantemir) - sat Stânca; DS 911 (str. Burebista) - sat Bobulești; DS 139 (str. Gheorghe Punga) - sat Bădeuți - 4,600 kmOrașul Ștefănești138
  3Refacere drumuri sătești: DS 72 - sat Timuș; DS 70 - sat Panaitoaia - 0,670 kmComuna Avrămeni34
  Refacere 1 podeț pe DE 392-DE 384 (între satele Ichimenii Noi și Ichimenii Vechi)
  4Refacere drumuri comunale: DC 35E între sat Pleșani - sat Libertatea; DC 35G - sat Libertatea; DC 35A, DC 35B, DC 35D - sat Călărași - 6,100 kmComuna Călărași553
  Refacere drumuri sătești: DS 156, DS 157-161, DS 126, DS 182, DS 77, DS 250-257, DS 1, DS 167 - sat Pleșani; DS 202, DS 123, DS 11, DS 95+76+67, DS 155, DS 176, DS 185/1, DS 54, DS 45, DS 32, DS 217, DS 4 - sat Libertatea; DS 499, DS 469/1, DS 416, DS 369, DS 312, DS 260, DS 200, DS 500+DS 103, DS 60, DS 17, DS 180, DS 732, DS 874, DS 920, DS 980, DS 757, DS 1029, DS 1057, DS 756/1, DS 789/1, DS 1094, DS 1226 - sat Călărași - 11,800 km
  Refacere 2 podețe pe DC 35E - sat Pleșani
  5Refacere drumuri sătești: DS 21, DS 35, DS 38, DS 37, DS 3, DS 19, DS 26, DS 59, DS 58, DS 67, DS 56, DS 69 - sat Concești - 5,250 kmComuna Concești138
  6Refacere drumuri de exploatare: DE 55+DE 553+DE 42 - sat Corni - 0,500 kmComuna Corni20
  Refacere 1 podeț DE 55+DE 553+DE 42 - sat Corni
  7Refacere drumuri sătești: DS 129, DS 157, DS 334, DS 253, DS 290, DS 353, DS 375, DS 430, DS 694, DS 705, DS 604, DS 605, DS 760, DS 799, DS 934, DS 1039, DS 1084, DS 1062, DS 1070, DS 890/1, DS 884, DS 878, DS 856 - sat Cordăreni; DS 500, DS 482, DS 162, DS 133, DS 45, DS 46, DS 303, DS 302, DS 24, DS 25 - sat Slobozia; DS 1409, DS 1207, DS 1276, DS 1114, DS 1220, DS 1265 - sat Grivița - 11,500 kmComuna Cordăreni236
  Refacere drum vicinal: DV 100 - sat Cordăreni - 0,500 km
  Refacere 1 km șanț dalat pe DC 71A - sat Cordăreni
  8Refacere drumuri sătești: DS 61, DS 67, DS 92, DS 127, DS 390, DS 442 - sat Crasnaleuca; DS 119, DS 143 - sat Cotu Miculinți - 1,620 kmComuna Coțușca26
  9Refacere drumuri sătești: DS 391 - sat Dămileni - 1,800 kmComuna Cristinești123
  Refacere drumuri de exploatare: DE 532, DE 543 - sat Dămileni - 3,000 km
  10Refacere drumuri comunale: DC 21 - sat Drăgușeni; DC 7 - sat Sarata - 1,050 kmComuna Drăgușeni596
  Refacere drumuri sătești: DS 889, DS 957, DS 848, DS 586, DS 764, DS 392, DS 512, DS 730 - sat Drăgușeni - 2,050 km
  Refacere drumuri de exploatare: DE 111, DE 107 - sat Podriga - 3,600 km
  Refacere 9 podețe: 1 podeț pe DS 889, 1 podeț pe DS 957, 1 podeț pe DS 848, 1 podeț pe DS 586, 1 podeț pe DS 764; 1 podeț pe DE 111 - sat Drăgușeni; 2 podețe pe DC 7 - sat Sarata; 1 podeț pe DE 107 - sat Podriga
  11Refacere drum comunal: DC 26 - între sat Băbiceni și sat Broșteni - 3,000 kmComuna Durnești90
  12Refacere drumuri sătești: DS 572, DS 340, DS 396, DS 248 - sat Stroiești; DS 248, DS 195, DS 263+DS 368+DS 283, DS 283 - sat Șendreni; DS 106, DS 301, DS 144 - sat Vlădeni Deal; DS 85, DS 40 - sat Vlădeni Vale; DS 223 - sat Rădeni Vechi; DS 119+DS168 - sat Rădeni Noi; DS 230, DS 28, DS 231, DS 121 - sat Boscoteni - 18,950 kmComuna Frumușica598
  Refacere drumuri de exploatare: DE 191 - sat Rădeni Vechi - 1,000 km
  13Refacere drumuri comunale: DC 138 - sat Stânca - 0,380 kmComuna George Enescu101
  Refacere drumuri sătești: DS 1231, DS 1190, DS 145 - sat Dumeni; DS 1560, DS 1579 - sat Șipoteni; DS 147-DS 173 - sat Popeni - 2,220 km
  Refacere drumuri de exploatare: DE 535 - sat Șipoteni, DE 70, DE 71/0 - sat Stânca - 0,820 km
  14Refacere drumuri sătești: DS 1419, DS 1121, DS 1420, DS 1452+DS1154, DS 1497, DS 1588, DS 934, DS 698, DS 642, DS 800 - sat Havârna; DS 446, DS 494, DS 270, DS 77 - cătun Bașeu (sat Havârna); DS 223, DS 204, DS 132 - sat Gârbeni; DS 88, DS 146, DS 276, DS 146, DS 285 - sat Tătărășeni; DS 262, DS 18, DS 192, DS 180 - sat Balinți - 6,770 kmComuna Havârna131
  15Refacere drumuri sătești: DS 1223, DS 121, DS 1068, DS 1477, DS 1500 - sat Hudești; DS 520, DS 444, DS 1416, DS 936 - sat Mlenăuți; DS 202, DS 433-DE 1351 - sat Bașeu; DS 732, DS 760, DS 673, DS 12, DS 1101 - sat Alba; DS 130 - sat Baranca - 9,290 kmComuna Hudești236
  Refacere drumuri de exploatare: DE 100 - sat Alba; DE 866 - sat Hudești - 0,800 km
  16Refacere drumuri comunale: DC 81 - sat Ibănești - 1,500 kmComuna Ibănești284
  Refacere drumuri sătești: DS 113, DS 24, DS 127-38, DS 80, DS 321, DS 686, DS 349, DS 700, DS 699, DS 427 - sat Dumbrăvița; DS 1550, DS 1365, DS 723, DS 8, DS 1366, DS 1551, DS 220, DS 456, DS 421, DS 972, DS 50 - sat Ibănești - 10,450 km
  Refacere drumuri de exploatare: DE 609 - sat Dumbrăvița; DE 128, DE 174/4, DE 303 - sat Ibănești - 2,200 km
  17Refacere drumuri sătești: DS 535 - sat Loturi; DS 51 - sat Iorga; DS 70/1 - sat Manoleasa Prut; DS 57, DS 80, DS 180, DS 132, DS 242, DS 198, DS 177, DS 154, DS 113, DS 312, DS 319, DS 105 - sat Manoleasa - 4,230 kmComuna Manoleasa134
  Refacere 1 podeț pe DE 551 - sat Manoleasa
  18Refacere drumuri comunale: DC 61B, DC 61C, DC 61 - sat Cătămărăști; DC 62 - sat Cervicești; DC 62 - sat Cucorăni; DC 61A - sat Stâncești - 3,900 kmComuna Mihai Eminescu1.753
  Refacere străzi: Str. Lalelelor, Str. Măcinilor - sat Cătămărăști Deal; Str. Porumbeilor, Str. Amurgului, Str. Lacului, Str. Grădinilor, str. Codrii de Aramă - sat Cătămărăști; Str. Dorohoiului, str. Buduhacea, Str. Pădurii, Str. Școlii - sat Cervicești; str. Petre Irimiescu, Str. Izvorașului - sat Cucorăni; Str. Dumbravei - sat Ipotești; Aleea Poveștilor; str. Fundoaia; str. Theodor Calimachi, Str. Salcâmilor, str. I.D. Marin, Str. Izvorului - sat Stâncești; Str. Școlii - sat Manolești - 9,000 km
  Refacere 7 podețe: 2 podețe în sat Cătămărăști Vale , 2 podețe în sat Ipotești (Ale. Gavanului, str. Nuferilor), 3 podețe în sat Stâncești (Str. Cetăților, Str. Izvorului, str. Fundoaia)
  19Refacere drumuri comunale: DC 21B - sat Codreni; DC 21A - sat Seliștea - 4,200 kmComuna Mileanca346
  Refacere drumuri sătești: DS 1022, DS 958, DS 44, DS 28, DS 106, DS 145, DS 174, DS 955, DS 865, DS 249, DS 749, DS 706, DS 564, DS 2, DS 533, DS 464, DS 432, DS 393, DS 314, DS 279 - sat Mileanca; DS 280, DS 323, DS 253, DS 162, DS 152, DS 176, DS 193, DS 84, DS 71, DS 55 - sat Codreni; DS 57, DS 139, DS 66, DS 49, DS 133, DS 73, DS 40, DS 158, DS 1526, DS 82, DS 30, DS 164, DS 116, DS 91, DS 10 - sat Scutari; DS 81, DS 53 - sat Seliștea - 10,480 km
  Refacere drum de exploatare: DE 220 - sat Mileanca - 1,000 km
  20Refacere drum comunal: DC 9A sat Mitoc - sat Horia - 1,800 kmComuna Mitoc81
  Refacere drumuri sătești: DS 973, DS 761, DS 925 - sat Mitoc - 0,900 km
  21Refacere drumuri comunale: DC 65 între sat Nicșeni - sat Dacia - 2,000 kmComuna Nicșeni191
  Refacere drumuri sătești: DS 6, DS 50 - sat Dacia; DS 259
  DS 215, DS 352, DS 351, DS 389, DS 692, DS 574, DS 595
  DS 555, DS 533, DS 629, DS 657, DS 400, DS 735 - sat Nicșeni; DS 159, DS 361+DS 389, DS 453, DS 479, DS 901 - sat Dorobanți - 4,380 km
  22Refacere drumuri comunale: DC 330 (între sat Românești și sat Sarata), DC 370 (între sat Românești și sat Albești) - 3,300 kmComuna Românești99
  23Refacere drumuri sătești: DS 124, DS 209, Str. 18, DS 295, DS 390, DS 337, DS 441, DS 426, DS 464 - sat Victoria; DS 926, DS 1016, DS 1131, DS 223, DS 293, DS 1160/1 - sat Tocileni; DS 51, DS 267, DS 245, DS 232, DS 233, DS 106, DS 246 - sat Siliștea; DS 351, DS 352, DS 263, DS 243/1, DS 285, DS 92, DS 510, DS 534, DS 326 - sat Stăuceni - 8,840 kmComuna Stăuceni340
  Refacere 4 podețe: 2 podețe în satul Victoria, 1 podeț la intersecția DS 223 cu DS 107 - sat Tocileni, 1 podeț sat Stăuceni
  24Refacere străzi: Str. 295 (Alunului), Str. 41 (Stejarului) + Str. 9 (Lastari) - sat Sulița; Str. 769 (Zorilor), Str. 145 (Dorului), Str. 559 (Aliezului) - sat Dracșani - 1,450 kmComuna Sulița92
  Refacere drumuri de exploatare: DE 1113-1114 - sat Sulița; DE 1755 - sat Dracșani - 1,200 km
  Refacere 100 ml șanț betonat distrus pe Str. 260 (Sloboziei)
  25Refacere drumuri sătești: DS 1410, DS 1457, DS 1689, DS 1626, DS 1508, DS 1516, DS 1269, DS 1322/1, DS 949, DS 1231, DS 1155, DS 1019, DS 725, DS 751, DS 231, DS 201, DS 27, DS 137, DS 289, DS 386, DS 60, DS 401 - sat Suharău; DS 237, DS 128, DS 129, DS 14, DS 19 - sat Plevna; DS 24, DS 72, DS 449, DS 439, DS 459, DS 468, DS 101 - sat Smârdan; DS 245,Comuna Suharău90
  DS 234, DS 529, DS 333, DS 338, DS 339, DS 187, DS 162 - sat Lișna; DS 863, DS 864, DS 837, DS 876 - sat Oroftiana - 9,500 km
  Refacere drumuri de exploatare: DE 934, DE 606 - sat Suharău - 0,650 km
  Refacere 1 podeț pe DS 1457 - sat Suharău
  Refacere șanț dalat pe DC 82 - sat Suharău - 0,940 km
  26Refacere drum comunal: DC 32 - sat Trușești - 1,000 kmComuna Trușești134
  Refacere străzi: Str. 22, Str. 24, Str. 25, Str. 26, Str. 29, Str. 49, Str. 51, Str. 52 + 53 - sat Trușești; Str. 14 + Str. 15 + Str. 34 + Str. 35 - sat Buhăceni - 3,150 km
  Refacere 1 podeț pe str. 26 - sat Trușești
  27Refacere drumuri sătești: DS 2003, DS 1909, DS 1860, DS 1207, DS 1176, DS 393, DS 375, DS 41, DS 268, DS 221, DS 441, DS 844, DS 943, DS 872, DS 904; DS Dealul Crucii, DS 290, DS 268, DS 440, DS 619, DS 656, DS 373 - sat Tudora - 8,900 kmComuna Tudora267
  28Refacere drumuri comunale: DC 71 - sat Văculești; DC 74 - sat Gorovei - 7,500 kmComuna Văculești205
  Refacere drumuri sătești: DS 338, DS 414, DS 573, DS 526 - sat Sucenița; DS 11, DS 12 - sat Gorovei; DS 850, DS 786, DS 51, DS 215, DS 967, DS 136, DS 393 - sat Văculești - 5,880 km
  29Refacere drum comunal: DC 67 - sat Ionășeni - 3,500 kmComuna Vârfu Câmpului230
  Refacere drum sătesc: DS 275 - sat Ionășeni - 1,000 km
  Refacere 0,2 km șanț dalat pe DC 181 - sat Ionășeni
  8)Județul Caraș-Severin Total, din care:6.042
  1Refacere corp drum județean DJ 587, la intrare în satul Delinești pe o lungime de 0,06 km (comuna Păltiniș)Județul Caraș-Severin4.660
  Refacere podeț pe DJ 587, la intrare în satul Delinești, în dreptul imobilului cu nr. 207 (comuna Păltiniș)
  Refacere podeț pe DJ 587, sat Ohabița, pe Ogașul Valea Ohăbii (comuna Păltiniș)
  Refacere podeț pe DJ 571 C, la ieșire din satul Pârneaura, intersecție cu drumul spre mănăstire (comuna Socol)
  Refacere pod rutier pe DJ 572, la ieșire din comuna Berzovia spre comuna Vermeș (comuna Berzovia)
  Refacere pod pe drumul județean DJ 586 A, în intravilan peste cursul de apă Dognecea (comuna Dognecea)
  Refacere corp drum județean DJ 585 pe o lungime de 7,5 km între satele Valeapai-Ramna și între satul Ramna și orașul Bocșa (comuna Ramna)
  Refacere corp drum județean DJ 608 pe o lungime de 0,08 km, ieșire sat Teregova spre UAT Luncavița, km 45+225 (comuna Teregova)
  2Refacere zid de sprijin protecție strada Damaschin Bojincă în zona Bisericii Catolice, pe o lungime de 0,03 kmOrașul Oravița6
  Refacere parapet din beton la str. Vasile Alecsandri pe o lungime de 0,02 km
  3Refacere drumul agricol 1.1, sat Armeniș, Pagina Fagilor, pe o lungime de 0,05 kmComuna Armeniș1.300
  4Refacere corp drum comunal Slăveni, pe o lungime de 0,04 km, sat ZorileComuna Copăcele46
  Refacere podeț pe drumul comunal Slăveni, sat Zorile, în dreptul imobilului cu nr. 297
  5Refacere drumul agricol din satul Rusca, zona Mocoviste, pe o lungime de 0,005 kmComuna Teregova30
  9)Județul Cluj Total, din care:25.469
  1Refacere corpul drumului DJ 161C L = 0,03 kmJudețul Cluj3.661
  Refacere drum județean DJ 107R L = 11,3 km
  2Refacere consolidare fundație drum și refacere parte carosabilă DC 134, L = 3 kmOrașul Huedin326
  Refacere străzi localitatea Bicălatu, L = 2 km
  Refacere 5 podețe localitatea Bicălatu
  3Refacere sediu Primărie Comuna TureniComuna Tureni810
  4Refacere 5 podețe, localitatea IacobeniComuna Ceanu Mare3.554
  Refacere străzi, localitatea Iacobeni L = 1,2 km
  Refacere drum comunal DC 55, localitatea Iacobeni, L = 2,4 km
  Refacere 5 podețe, localitatea Fânațe
  Refacere străzi (ulițe), localitatea Fânațe, L = 0,9 km
  Refacere 3 podețe, localitatea Strucut
  Refacere străzi (ulițe), localitatea Strucut, L = 1,2 km
  Refacere 6 podețe, localitatea Hodăi-Boian
  Refacere drum comunal DC 56, localitatea Hodăi-Boian, L = 3 km
  Refacere 2 podețe, localitatea Ceanu Mare
  Refacere străzi (ulițe), localitatea Ceanu Mare, L = 1,5 km
  5Refacere alei, sistem de colectare ape pluviale din incinta Căminului de îngrijire bătrâniComuna Buza518
  Refacere străzi localitatea Buza L = 2,2 km
  Refacere drum comunal DC 20 Rotunda, L = 1 km
  Refacere drumuri agricole L = 1,7 km
  6Refacere străzi pietruite în satele Dângău Mare, Dângău Mic, Agârbiciu, Bălcești, Păniceni, Dumbrava, Straja, Căpușu Mare, Căpușu Mic, L = 23 kmComuna Căpușu Mare3.059
  Refacere 2 podețe, localitatea Agârbiciu
  7Refacere drum comunal DC 21 și străzi sat Cătina L = 5,1 kmComuna Cătina761
  Refacere străzi sat Feldioara L = 2,6 km
  Refacere drum comunal DC 21 (L = 2,9 km) și străzi sat Copru (L = 2,8 km), L = 5,7 km
  Refacere drum comunal DC 18 (L = 1,5 km) și străzi Valea Caldă (L = 1,2 km), L = 2,7 km
  Refacere drum comunal DC 22 (L = 3 km) și străzi sat Hagău (L = 3,2 km), L = 6,2 km
  8Refacerea străzi localitatea Lujerdiu L = 0,4 kmComuna Cornești952
  Refacere consolidare mal Pârâul Ciurzii, L = 0,4 km
  Refacere podeț localitatea Tioltur
  Refacere stradă localitatea Tioltur, L = 0,3 km
  Refacere podeț localitatea Bârlea
  9Refacere drum vicinal Rulești, L = 2 kmComuna Ciucea1.856
  Refacere drum forestier (zona Surduca) L = 4 km
  Refacere drum vicinal Plopiș L = 1,4 km
  Refacere drum vicinal Blidăreasa, L = 1,6 km
  10Refacere ulițe, sat Sărata L = 2,5 kmComuna Panticeu4.168
  Refacere podeț localitatea Sărata
  Refacere 4 podețe, localitatea Panticeu
  Refacere ulițe localitatea Panticeu L = 3,2 km
  Refacere ulițe, localitatea Cătălina, L = 1,8 km
  Refacere drum comunal DC 156, L = 2,2 km
  Refacere ulițe localitatea Dârja, L = 2,25 km
  Refacere ulițe, localitatea Cubleșu Someșan, L = 6,02 km
  Refacere drum de exploatație agricolă, L = 0,2 km
  Refacere podeț, localitatea Cubleșu Someșan
  11Refacere drumuri de exploatație agricolă, L = 2 kmComuna Florești237
  Refacere strada Mică, refacere Strada Urușagului, sat Luna de Sus L = 0,6 km
  12Refacere drum DC 151A Borșa-Crestaia, L = 2,7 kmComuna Borșa1.436
  Refacere drum DC 152 Ciumăfaia, L = 0,5 km
  Refacerea străzi localitatea Ciumăfaia, L = 0,5 km
  13Refacere drum comunal DC 148A, DC 152, DC 150 (L = 7 km) străzi din localitățile Vultureni, Șoimeni, Bădești, Băbuțiu (L = 12,6 km) L = 19,6 kmComuna Vultureni2.835
  14Refacere strada L = 0,3 km și un podeț, localitatea CăprioaraComuna Recea-Cristur1.296
  Refacere drum comunal DC162 L = 1,35 km și 2 podețe, localitatea Osoi
  Refacere drum comunal DC158 L = 0,5 km și un podeț, localitatea Elciu
  Refacere străzi , localitatea Recea Cristur, L = 0,75 km
  10)Județul Covasna Total, din care:4.676
  1Refacere drum județean și podeț DJ 122BJudețul Covasna3.200
  Refacere drum județean DJ 122 - zid de sprijin, 2 podețe și 2 praguri de fund
  2Refacere Centru Balneoturistic - Malnaș BăiComuna Malnaș1.476
  Refacere parc în centrul localității Malnaș Băi
  Refacere canal pârâu Bormezö
  11)Județul Gorj Total, din care:10.641
  1Refacere DJ 665 - 0,005 km (localitate Baia de Fier)Județul Gorj2.335
  Refacere DJ 672 B - 0,050 km (localitate Frătești)
  Refacere DJ 665 - 0,030 km (localitate Racovița)
  Refacere DJ 661 - 0,1 km (localitate Săcelu)
  Refacere 1 podeț pe DJ 661 (localitate Săcelu)
  2Refacere DS 83 - 0,25 kmMunicipiul Motru30
  Refacere 1 podeț cu terasament
  3Refacere strada Dumbrava - 0,06 kmOrașul Novaci130
  Refacere strada Livezilor - 0,015 km
  4Refacere strada Calea Pocruii - 0,05 km (localitate Tismana)Orașul Tismana335
  Refacere strada Deal Dăjii - 0,60 km (localitate Sohodol)
  Refacere strada Modoranilor - 0,65 km (localitate Racoți)
  Refacere strada Crac - 0,25 km (localitate Racoți)
  Refacere strada Ulița Orica - 0,05 km (localitate Racoți)
  Refacere Strada Principală - 0,18 km (localitate Racoți)
  Refacere strada Grind - 0,30 km (localitate Celei)
  Refacere 1 podeț beton, situat în Valea Mică
  Refacere 1 podeț beton, situat pe DC 125
  Refacere 1 podeț beton, situat pe DC 122
  5Refacere DS 24 - 0,1 km - (localitatea Baia de Fier)Comuna Baia de Fier30
  Refacere DS 44 - 0,05 km - (localitatea Cernădia)
  6Refacere DV 11 - 0,10 km (localitate Cărpiniș)Comuna Crasna40
  Refacere DS 26 - 0,40 km (localitate Rădoși)
  7Refacere 1 captare apă SădișorComuna Mușetești190
  8Refacere DS 37 - 0,45 km (localitate Padeș)Comuna Padeș825
  Refacere DS 27 - 0,75 km (localitate Văieni)
  Refacere DC 39 - 2,1 km (localitate Călungăreni)
  Refacere DC 118 - 0,065 km (localitate Motru Sec)
  Refacere 1 podeț pe DS 37 (localitate Padeș)
  Refacere 2 podețe pe DC 117 și DS 27 (localitate Văieni)
  Refacere 7 podețe pe DC 39 (localitate Călungăreni)
  Refacere 2 podețe pe DS 30 și DC 119 (localitate Orzești)
  Refacere 2 traversări pietonale pe DC 118 (localitate Motru Sec)
  9Refacere DS 29 - 0,4 km (localitate Peștișani)Comuna Peștișani675
  Refacere DS 31 - 0,5 km (localitate Peștișani)
  Refacere Strada Câmpului - 0,4 km (localitate Peștișani)
  Refacere DC 96 - 0,1 km (localitate Seuca)
  Refacere DC 132 - 0,03 km (localitate Gureni)
  Refacere DS 2 - 0,2 km (localitate Gureni)
  Refacere 2 poduri pe DS 29 și DS 31 (localitate Peștișani)
  Refacere 1 podeț pe DS 31 (localitate Peștișani)
  Refacere 1 podeț pe DS 16 (localitate Brădiceni)
  10Refacere 1 podeț (localitate Polovragi)Comuna Polovragi75
  11Refacere DV 22 - 0,25 km (localitate Roșia de Amaradia)Comuna Roșia de Amaradia117
  Refacere DS 12 – 0,30 km (localitate Roșia de Amaradia)
  Refacere DS 33 - 0,20 km (localitate Ruget)
  Refacere DS 35 - 0,15 km (localitate Ruget)
  Refacere DS 41 - 0,40 km (localitate Seciurile)
  12Refacere drum forestier - 1,5 km (localitate Suseni)Comuna Runcu4.635
  Refacere 2 poduri din beton (localitate Suseni)
  Refacere 30 podețe din beton (localitate Suseni)
  Refacere 1 sursă de alimentare cu apă (localitate Runcu)
  13Refacere DS 2 - 0,1 km (localitate Samarinești)Comuna Samarinești40
  Refacere DC 84 - 0,5 km (localitate Larga)
  14Refacere DS 681 - 0,3 km (localitate Blahnița de Sus)Comuna Săcelu50
  Refacere drum forestier 1581 - 0,3 km (localitate Săcelu)
  15Refacere DS 9 - 0,1 km (localitate Vălari)Comuna Stănești12
  16Refacere SR 14 - 0,5 km (localitate Telești)Comuna Telești1.122
  Refacere 1 pod pe DV 7 (localitate Telești)
  Refacere 1 pod pe DC 95 (localitate Telești)
  12)Județul Harghita Total, din care:9.347
  1Refacere DJ 134 C km 15+800-15+900 (com. Dealu) pe o lungime de 0,1 kmJudețul Harghita2.852
  Refacere DJ 134 C km 19+500-20+500 (mun. Odorheiu Secuiesc) pe o lungime de 1 km
  Refacere DJ 137 C km 2+200-2+400, 1+300-1+900 (com. Feliceni) pe o lungime de 0,8 km
  Refacere DJ 137 C km 2+170-2+200, 3+880-3+900 (com. Feliceni) pe o lungime de 250 m^2
  Refacere DJ 127A 52+250-52+300 (com. Lunca de Jos) pe o lungime de 0,05
  Refacere podețe de piatră pe DJ 132 km 46+675 și km 47+120 (com. Ocland) - 2 buc.
  Refacere podeț de beton armat pe DJ 132 km 47+440 (com. Ocland)
  Refacere DJ 174 C km 7+097-8+197 (com. Bilbor) pe o lungime de 1,1 km
  Refacere poduri pe DJ 174A km 23+790 și km 27+210 (com. Bilbor) - 2 buc.
  Refacere acostamente pe DJ 174A km 27+120, 29+400, 29+680, 29+950, 29+980, 30+180, 30+480, 30+900 (com. Bilbor) pe o lungime de 0,4 km
  Refacere acostament pe DJ 174A km 29+650 (com. Bilbor) pe o lungime de 0,01 km
  Refacere DJ 174A acostament și parte carosabilă afectate (com. Bilbor) pe o lungime de 0,08 km
  Refacere DJ 174B acostament surpat și parte carosabilă afectată, parapet dislocat (com. Bilbor) pe o lungime de 0,2 km
  Refacere DJ 132 surpare zid sprijin km 45+600-45+750 și 46+950-46+960 (oraș Vlăhița) pe o lungime de 0,16 km
  Refacere DJ 174A - zid de sprijin din gabioane km 39+430-39+450, 39+635-39+645 (mun. Toplița) pe o lungime de 0,03 km
  Refacere DJ 113B km 4+600-4+700 și podeț km 4+300 (com. Cozmeni) pe o lungime de 0,1 km
  Refacere podeț pe DJ 121G km 9+150 - acostament și porțiuni din asfalt rupte/dislocate, fundație subspălată, structură de rezistență compromisă - pericol de prăbușire (com. Plăieșii de Jos)
  Refacere DJ 121G km 8+860-9+150, acostament și porțiuni din asfalt rupte (com. Plăieșii de Jos) pe o lungime de 0,5 km
  Refacere DJ 121G km 0+400-0+500, acostament rupt și dislocat, cale de rulare din asfalt dislocată/ruptă (com. Plăieșii de Jos) pe o lungime de 0,1 km
  Refacere DJ 123B km 3+100-5+100, șanț colmatat, acostament distrus (com. Ciucsângeorgiu) pe o lungime de 2 km
  Refacere DJ 123C km 14+800-18+800, șanț colmatat, acostament distrus, cale de rulare acoperită de aluviuni (com. Ciucsângeorgiu) pe o lungime de 4 km
  2Refacere subspălare și rupere zid de sprijin pe str. Șumuleu pe o lungime de 5 mMunicipiul Miercurea-Ciuc15
  Refacere spălare mal acostament drum avariat pe str. Șumuleu (mal drept pârâu Șumuleu) pe o lungime de 55 m
  Refacere spălare mal str. Kajoni Janos (mal stâng pârâul Șumuleu) pe o lungime de 23 m
  3Refacere DC 33 pe o lungime de 0,5 kmMunicipiul Odorheiu Secuiesc35
  Refacere străzile: Livezilor, Gyerkes Mihaly, Cireșului, Ugron, Bisericii pe o lungime de 1,4 km
  4Refacere străzi: 1 Mai, Bradului, Ady Endre, Aurora, Dozsa Gyorgy, Primăverii, Ștrandului, Uzinei, Bethlen Gabor, Berenyi, Rakos, Minele Lueta pe o lungime de 2,3 kmOrașul Vlăhița20
  5Refacere drum comunal neclasificat pe o lungime de 0,01 kmComuna Bilbor20
  6Refacere podețe și traversări pietonale - 4 buc.Comuna Ciucsângeorgiu3.423
  Refacere DC 1 - cale de rulare spălată pe o lungime de 2 km
  Refacere strada Cinodpotoka, cale de rulare spălată pe o lungime de 2 km
  Refacere drum forestier Kristine, cale de rulare spălată și porțiuni rupte pe o lungime de 6 km
  Refacere drum forestier Lovaszo, cale de rulare spălată și porțiuni rupte pe o lungime de 5 km
  Refacere drum forestier Heveder, cale de rulare spălată și porțiuni rupte pe o lungime de 12 km
  Refacere drum forestier Hosszusarok, cale de rulare spălată și porțiuni rupte pe o lungime de 7 km
  Refacere străzi: Farkazo, Martonos, Laczok, Zata, Antalok, Kaszak, Vitosok, Kultur, Ligat, Danelok, Școala, Matefi, Tajak, Mesz, Godros, Vizmelyek, suprafață pietruită spălată pe o lungime de 26 km
  Refacere drum forestier/agricol Havasutja, suprafață spălată pe o lungime de 20 km
  Refacere pod peste pârâul Fișag, culeea dreaptă și pilonul central rupte și dislocate
  Refacere drum forestier Lok, cale de rulare spălată și porțiuni rupte, podețe tubulare dislocate pe o lungime de 16 km
  Refacere drum forestier zona Benesd, Hosszuag, Hagofeje, Endre, Nagy Volgy, Kapolnabukk, cale de rulare spălată și porțiuni rupte, podețe tubulare dislocate pe o lungime de 30 km
  Refacere eroziune prăbușire mal, surpare mal al pârâului Fișag adiacent imobilului cu nr. 300 (mal drept în amonte de podul erodat) pe o lungime de 120 m
  Refacere eroziune prăbușire mal, surpare mal al pârâului Fișag adiacent imobilului cu nr. 136 (mal stâng în amonte de podul erodat) pe o lungime de 40 m
  Refacere DC Armășeni, șanț colmatat, cale de rulare acoperită de aluviuni pe o lungime de 1 km
  Refacere drum forestier Taploca, cale de rulare spălată și porțiuni rupte pe o lungime de 15 km
  Refacere drum forestier/agricol Nyiralja, cale de rulare spălată și porțiuni rupte pe o lungime de 5 km
  Refacere drum forestier/agricol Szopospatak, cale de rulare spălată și porțiuni rupte pe o lungime de 2 km
  Refacere drum forestier/agricol Lok, cale de rulare spălată și porțiuni rupte pe o lungime de 1,5 km
  Refacere podeț peste pârâul Fenyo, culee dreaptă din beton subspălată
  Refacere drum forestier/agricol Astut, cale de rulare spălată și porțiuni rupte pe o lungime de 5 km
  7Refacere podețe - 2 buc.Comuna Corbu347
  Refacere DC 81 pe o lungime de 0,8 km
  Refacere DC 87 pe o lungime de 1,7 km
  Refacere străzi: Dâmbul lui Bălan, Branea, Dealului pe o lungime de 0,4 km
  Refacere drum agricol pe o lungime de 1,1 km
  Refacere drum de interes local (comunal) pe o lungime de 1 km
  8Refacere drum agricol pe o lungime de 1,585 kmComuna Corund460
  Refacere DC 36 pe o lungime de 1,795 km
  Refacere strada Telek pe o lungime de 0,378 km
  9Refacere străzi pe o lungime de 0,5 kmComuna Cozmeni39
  Refacere DC Kismezo 2 pe o lungime de 0,5 km
  Refacere DC Alsomalom pe o lungime de 0,5 km
  Refacere DC Vagas pe o lungime de 0,27 km
  Refacere străzi: Retgodre, Viragok, Fekete pe o lungime de 0,23 km
  Refacere drum forestier Hipatak pe o lungime de 1 km
  10Refacere DC 34 pe o lungime de 0,42 kmComuna Dealu600
  11Refacere pod pietonal din lemnComuna Feliceni84
  Refacere podeț tub beton pe o lungime de 0,012 km
  Refacere podeț lemn + metal
  Refacere DC 33 km 1+150-1+170 pe o lungime de 100 m^2
  Refacere DC 33 km 1+300-1+800 pe o lungime de 0,5 km
  Refacere podeț pietonal
  12Refacere DC 148 pe o lungime de 1,5 kmComuna Lunca de Sus500
  13Refacere DC 231 pe o lungime de 0,01 kmComuna Lunca de Jos50
  14Refacere podeț din betonComuna Mugeni74
  Refacere podeț din lemn
  Refacere strada Felszeg pe o lungime de 0,5 km
  15Refacere strada Szolga pe o lungime de 0,3 kmComuna Ocland20
  16Refacere podețe pe DC 8 - 2 buc.Comuna Plăieșii de Jos129
  Refacere DC 8 - porțiuni rupte din acostament și asfalt pe o lungime de 0,15 km
  Refacere drumuri de exploatare agricolă și de acces la terenuri agricole pe o lungime de 0,2 km
  Refacere acostament rupt și dislocat pe DC 120 Csaburde pe o lungime de 0,2 km
  Refacere podețe din tub PVC, cale de rulare spălată - 2 buc.
  17Refacere DC Banea-Hodoșa pe o lungime de 1 kmComuna Sărmaș138
  Refacere DC Teasc pe o lungime de 3 km
  Refacere drum Preluci pe o lungime de 1,3 km
  Refacere DC Pârâul Bocanilor pe o lungime de 2 km
  Refacere DC Pârâul Gorenilor pe o lungime de 1,7 km
  Refacere drum forestier Pârâul Sărmașului pe o lungime de 3 km
  Refacere DC Clopotnița pe o lungime de 0,15 km
  Refacere DC Părăuț pe o lungime de 0,5 km
  18Refacere podețe pe drum forestier Pârâul Alunului - 3 buc.Comuna Tulgheș341
  Refacere drum forestier Pârâul Alunului pe o lungime de 1,9 km
  19Refacere DC 136, surpare acostament, subspălare și parte carosabilă pe o lungime de 0,15 kmComuna Tușnad200
  13)Județul Hunedoara Total, din care:5.730
  1Refacere strada Luncoiu de Sus din DN 76 pe porțiunea de stradă cuprinsă între casa cu nr. 75 și casa cu nr. 11Comuna Luncoiu de Jos200
  2Refacerea DC 111 în localitatea AlunComuna Bunila1.980
  Refacere 4 podețe în localitatea Alun
  Refacerea drumului forestier DF 022 în localitatea Vadu Dobrii
  Refacere 5 podețe în localitățile Vadu Dobrii și Runcu Mare
  Refacerea unui drum vicinal în localitatea Cernișoara Florese
  Refacerea unui drum vicinal în localitatea Bunila
  3Refacerea unei străzi în localitatea GhelariComuna Ghelari975
  Refacerea unui drum vicinal în localitatea Ghelari
  Refacerea drumului de acces spre satul Plop
  4Refacerea drumului comunal DC 116 în localitatea Runcu MareComuna Lelese2.575
  Refacerea drumului forestier DF 022 în localitatea Runcu Mare
  Refacerea unui podeț în localitatea Runcu Mare
  Refacerea unui drum de exploatare (vicinal) DE 007 în localitatea Cerișor
  14)Județul Maramureș Total, din care:8.789
  1Refacere drum județean, DJ 186 B, km 12+500, L = 0,05 km, comuna BudeștiJudețul Maramureș2.559
  Refacere pod - podeț DJ 171E, sat Costeni, Cupșeni
  Refacere drum județean DJ 188, km 7+600 m, platforma drum L = 0,05 km, Bocicoel, comuna Bogdan Vodă
  Refacere drum județean DJ 171, km 39+652 platformă drum L = 0,1 km, Suciu de Sus
  Refacere drum județean DJ 184, km 6+200, alunecare taluz rambleu, acostament, structură rutieră L = 0,1 km, sat Dănești, com. Sișești
  2Refacere podeț, Strada Ecoului nr. 5Municipiul Baia Mare132
  Refacere eroziune apărare mal stâng, str. Ecoului, nr. 5
  Refacere eroziune mal drept, str. Arinului nr. 9
  3Refacere pod râu Săsar, str. CoșbucOrașul Baia Sprie220
  Refacere pod Valea Borcut, str. Crișan
  Refacere pod Valea Chiuzbăii, Str. Ignișului
  Refacere strada Montană nr. 9; L = 0,06 km
  Refacere Strada Arțarului, L = 0,5 km
  4Refacere strada Lăzuci, L = 0,2 km; de la nr. 50 la nr. 53Orașul Borșa790
  Refacere strada Văilor, L = 0,15 km; la nr. 6, 8, 10
  Refacere strada Birț, L = 0,3 km, de la nr. 45 la nr. 81
  5Refacere stradă cartier Vâlcei, sat Chelința; alunecare platformă L = 0,03 kmOrașul Ulmeni250
  6Refacere strada Pe Vale, Taluz rambleu cu afectarea structurii rutiere L = 0,03 km, lângă nr. 179Comuna Boiu Mare250
  7Refacere drum comunal, L = 0,11 km (pod Baciu - Biserica ortodoxă Budești L = 0,08 km, pod Baciu - Vasilcău, L = 0,03 km)Comuna Budești31
  Drum forestier 0,05 km, Mănăstirea
  8Refacere pod râu Cavnic, sat Laschia, zona Vad, nr. 87Comuna Copalnic-Mănăștur525
  Refacere pod râu Cavnic, sat Lăschia, zona Vad, nr. 39
  Refacere platformă drum comunal, DC33, km 2+500; S = 25 mp, sat Făurești
  9Refacere străzi, Ulița lui Hereș, Drumul Șesului, l = 4 km, sat CupșeniComuna Cupșeni298
  Refacere 1 pod, Valea Costeni, sat Costeni
  Refacere eroziune apărare mal stâng, Valea Costeni, L = 0,5 km, sat Costeni
  Refacere străzi, Ulița Poderei, str. Principală, L = 1,5 km, sat Costeni
  Refacere 2 podețe, Valea Rotunda, sat Libotin
  Refacere străzi, Valea Rusului, L = 0,7 km, sat Libotin
  Refacere 1 podeț, Valea Ungureni, Ungureni
  Refacere eroziune apărare mal drept, Valea Ungureni, L = 0,03 km, sat Ungureni
  10Refacere drum comunal DC92, km 4+500, L = 0,05 kmComuna Fărcașa475
  Refacere drum comunal parapet, rigolă, zid de sprijin, acostament, DC92, km 1, L = 0,1 km
  11Refacere podeț, str. Principală nr. 1074 AComuna Lăpuș180
  Refacere sursa de alimentare cu apă în sistem centralizat, Valea Râoaia, 2 unități
  12Refacere 1 podeț, Sub ObrejaComuna Oncești204
  Refacere drum comunal, L = 3 km de la nr. 1-413 prin zona Moara de Jos, La Știboreasca, Sub Obreja, La Corn, Săliște, Cioroieș
  13Refacere podețe pe Valea Drăguleasca; 4 buc. la nr. 1750, la nr. 1702, la nr. 1705, la nr. 1693Comuna Vișeu de Jos225
  Refacere drum comunal, L = 2 km, Școala Valea Porcului la nr. 1913
  Refacere drum comunal, L = 3 km, de la nr. 1693 la nr. 1750
  Refacere apărare mal din beton Gura Văii Secăturii, L = 0,05 km, lângă nr. 133
  Refacere apărare mal Valea Morii, L = 0,02 km, în dreptul stației de captare
  14Refacere drum comunal DC 63, Km 7+450, L = 0,2 km; taluz rambleu stâng cu afectarea acostamentului și structurii rutiereComuna Valea Chioarului2.500
  15Refacere drum comunal DC 11, Km 3, alunecare de taluz cu afectarea acostamentului L = 0,07 kmComuna Vadu Izei150
  15)Județul Satu Mare Total, din care:8.623
  1Refacere drum comunal 0,150 kmComuna Beltiug543
  Refacere pod
  2Refacere drum sătesc 0,400 kmComuna Bogdand2.019
  Refacere drum comunal 0,140 km
  3Refacere drum sătesc 24 străzi - 7,597 kmComuna Socond6.056
  Refacere stație de epurare
  Refacere rețea de alimentare cu apă
  4Reabilitare stație de pompareComuna Supur5
  16)Județul Tulcea Total, din care:113
  1Refacere dig local de apărare Ilganii de Jos pe o lungime de 30 mlComuna Nufăru48
  2Refacere dig local de apărare Pătlăgeanca, mal drept afectat, completare cu terasamente în zonele sub cota proiectată, pe o lungime de 1.500 ml + 15 ml pericol surpareComuna Ceatalchioi65
  Refacere dig local de apărare Ceatalchioi pe o lungime de 100 ml
  17)Județul Vrancea Total, din care:30.580
  1Refacere DJ 241F, sat Prisecani, - spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,43 kmJudețul Vrancea11.318
  Refacere Drum județean DJ 204 L, sat Cătăuți - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri făgașe
  Refacere culee pod (aferent DJ 204 L), sat Cătăuți - Fisura culee
  Refacere DJ 204l, sat Poduri - spălarea părții fine a balastului, colmatare șanțuri
  Refacere DJ 204L, sat Cătăuți - spălarea zestrei de balast și formarea de făgașe
  Refacere DJ 204L, sat Podurile - spălarea zestrei de balast și formarea de făgașe
  Refacere DJ 204P, sat Cocoșari, punctele Mitrea, B.T. - spălarea părții fine a balastului și, pe alocuri, formare de făgașe
  Refacere DJ 204P, sat Dealu Lung, punct Iordăchescu - drum avariat și dislocare tuburi de diametru 1500
  Refacere DJ 204P, sat Dealu Lung, punct D.M. și M.S. - spălarea părții fine a balastului și, pe alocuri, formare de făgașe
  Refacere DJ 204P, sat Șotârcari, punct Izlaz - alunecare de teren care a distrus platforma drumului, circulația auto efectuându-se cu dificultate
  Refacere DJ 204P, sat Șotârcari, punct Izlaz - spălarea părții fine a balastului și, pe alocuri, formare de făgașe
  Refacere DJ 205M, sat Podu Nărujei, punct Școala Barbu Ștefănescu Delavrancea - În urma precipitațiilor abundente s-a produs cedarea terasamentului drumului pe o lungime cumulată de 150 m, cu adâncime variabilă maxim 30 cm; alunecarea de teren este activă. (piloți + zid sprijin)
  Refacere pod pe DJ 205M, sat Rebegari, punct C.I. - În urma viiturii pe pârâul Humei au fost afectate fundațiile culeelor podului - în suprastructură au apărut fisuri.
  Refacere DJ 205D, sat Nereju Mic, punct școala Brădăcești - În urma viiturii de pe râul Zabala din cauza afectării apărării de mal drept, a fost fisurat drumul pe o lungime cumulată de 50 m pe acostament și o lățime de 0,5 m parte carosabilă.
  Refacere pagube/afectări produse pe cursurile de apă, sat Nereju Mic, punct școala Brădăcești - În urma viiturii de pe râul Zabala apărarea de mal drept aferent DJ 205D a fost distrusă pe 150 ml și avariată pe încă 250 ml
  Refacere pod 1, sat Brădet, punct Mișina, DJ 205M - Protecție culee avariate. Balustrade rupte.
  Refacere DJ 205M, Zona pod 1 - pârâu Mișina - alunecare de teren pe o lungime de 50 m
  Refacere podeț, DJ 205M - Rampa Mișina - podețul din prefabricate avariat, colmatat, timpane distruse, gabioane de protecție avariate
  Refacere DJ 205M, DJ 205M - Rampa Mișina - Platformă drum surpată și decopertare asfalt pe o lungime cumulată de 120 m
  Refacere consolidare de mal din gabioane, DJ 205M - Sub Brădet - saltea din gabioane + suprabetonare avariată pe o lungime de 60 m
  Refacere pod DJ 205M, sat Podu Șchiopului, punct Pârâu Valea Neagră - În urma precipitațiilor abundente, au fost avariate protecțiile culeelor, pragul de fund și gabioanele din aval.
  Refacere DJ 205M, sat Românești, pct. M.V. - Zidul de sprijin al DJ 205M din piatră este avariat - parțial distrus, pune în pericol gospodăria dlui M.V. (piloți + zid beton)
  Refacere DJ 205M, sat Romanești, punct Corni - În urma precipitațiilor abundente s-au activat 2 alunecări de teren pe o lungime cumulată de 50 m, ce afectează platforma drumului. De asemenea este afectată și rigola betonată stânga (gabioane + decolmatare rigole).
  Refacere DJ 205M, sat Făget, punct M.V., punct D.I., punct Dispensar - cedare platformă drum în 3 puncte pe o lungime cumulată de 150 m (piloți + zid beton)
  Refacere consolidare de mal din gabioane, DJ 205M - punct Stochici Simion, sat Făget - Apărarea de mal din gabioana cu plasă și bolovani de rău a fost distrusă în urma viiturii pe o lungime de 100 m.
  Refacere DJ 205M, sat Bitcari, punct Școala - cedare platformă drum pe o lungime de 100 m
  Refacere consolidare de mal din gabioane, DJ 205M - punct Obstea Aga Neagu, sat Nistorești - Apărarea de mal din gabioane cu plasă și bolovani de rău a fost distrusă în urma viiturii pe o lungime de 100 m.
  Refacere pod, sat Prahuda, pe DJ 205D - A fost afectat racordul podului cu terasamentul pe un sens de circulație și a fost distrus sfertul de con aferent (amonte mal drept).
  Refacere apărare de mal, sat Prahuda, pe str. Principală nr. 93 - apărare de mal drept din gabioane de bolovani ecranate distrusă pe o lungime de 25 m, adiacentă DJ 205D
  Refacere DJ 205D (reprofilare albie + zid sprijin pe 50 m), sat Spulber, punct Pricopie - În urma viiturii de pe râul Zăbala, din cauza dirijării curentului spre malul stâng și a colmatării albiei, au fost depuse aluviuni pe DJ pe o lungime de aprox. 150 m pe acostament, pe o lățime de 2 m a părții carosabile și a fost colmatat șanțul.
  Refacere DJ 205L, sat Vrâncioaia, punct „intrare sat Vrâncioaia“ - Urmare a precipitațiilor abundente, s-a activat o alunecare de teren ce a afectat platforma drumului pe o distanță de 0,040 km.
  2Refacere străzi, sat Siscani, punct „Paraschiv Toader“ - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,450 km.Municipiul Adjud12
  Refacere străzi, sat Boscani, punct „Pasarela“ - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,250 km.
  3Consolidare eroziuni de maluri, sat Andreiașu de Jos, râul Milcov, mal drept, punct post de poliție - Unda de viitură a accentuat o eroziune activă pe malul drept al râului Milcov, în dreptul postului de poliție, eroziune menționată și în alt proces-verbal anterior privind constatarea și evaluarea pagubelor.Comuna Andreiașu de Jos819
  Consolidare eroziuni de maluri, sat Andreiașu de Jos, râul Milcov, mal stâng, punct Sipotele-Frangu - Unda de viitură a accentuat o eroziune activă pe malul stâng al râului Milcov, în punctul Sipotele-Frangu, eroziune menționată și în alt proces-verbal anterior privind constatarea și evaluarea pagubelor.
  Refacere drum comunal DC 114, sat Andreiașu de Jos, punct Focu Viu - În scurgere de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast și formarea făgașelor longitudinale pe o porțiune de aproximativ 0,3 km.
  Refacere ulițe - drumuri de interes local, sat Andreiașu de Jos - Scurgerea de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast și formarea făgașelor longitudinale pe o porțiune de aproximativ 7 km.
  Refacere ulițe - drumuri de interes local, sat Butucoasa - Scurgerea de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast și formarea făgașelor longitudinale pe o porțiune de aproximativ 3,5 km.
  Refacere ulițe - drumuri de interes local, sat Răchitosu - Scurgerea de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast și formarea făgașelor longitudinale pe o porțiune de aproximativ 5,2 km.
  Refacere drum comunal DC 115, sat Fetig, km. 1+300-3 + 000 - Scurgerea de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast și formarea făgașelor longitudinale pe o porțiune de aproximativ 0,6 km.
  Refacere drum comunal DC 115, sat Fetig, punct Haul Mare - Scurgerea de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la accentuarea cedării terasamentului drumului care face calea de acces către 28 de gospodării.
  Refacere podeț, sat Fetig, pe DC 115, km 2+500 - Scurgerea de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la cedarea terasamentului drumului în zona unui podeț tubular.
  Refacere ulițe - drumuri de interes local, sat Hotaru - Scurgerea de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast și formarea făgașelor longitudinale pe o porțiune de aproximativ 0,35 km.
  Refacere drum comunal DC 114, sat Hotaru, punct Brusturis - În urma precipitațiilor abundente s-a produs o alunecare de teren, afectând drumul pe 15 m lungime și 1 m lățime.
  Refacere drum comunal DC 114, sat Hotaru, punct Brusturis - În urma precipitațiilor abundente s-a produs o dislocare de stânci și cedare a terasamentelor pe o lungime de 200 m, colmatând șanțurile și acoperind drumul pe 1 m lățime.
  Refacere ulițe - drumuri de interes local, sat Titila - Scurgerea de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast și formarea făgașelor longitudinale pe o porțiune de aproximativ 1,0 km.
  Refacere pereu de piatră zidit, sat Andreiașu de Jos - Pereul de piatră a fost distrus pe o porțiune de circa 100 m pe ambele maluri ale torentului Arșița Mică.
  4Refacere străzi/ulițe, sat Bârsești - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 1,10 km.Comuna Bârsești19
  5Refacere drumuri comunale, sat Biliești, prelungire strada Colacului, extravilan - Configurația terenului, lipsa șanțurilor și a rigolelor au determinat stagnarea apelor pe platforma drumului și au condus la formarea de făgașe.Comuna Biliești14
  Refacere drumuri comunale, sat Biliești, prelungire Aleea Piersicului, extravilan - Configurația terenului, lipsa șanțurilor și a rigolelor au determinat stagnarea apelor pe platforma drumului și au condus la formarea de făgașe.
  6Refacere DC 2B, sat Prisecani - drum avariat în zona șanțului de scurgere și spălarea zestrei de balast pe o porțiune de 0,05 kmComuna Boghești8
  Refacere DC249, sat Iugani - spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,20 km
  Refacere DC 297, sat Chițcani - spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,20 km, formare de făgașe
  7Refacere strada Abisinia, sat Vitănești de sub Măgura - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri cu făgașe longitudinaleComuna Bolotești828
  Refacere străzi, sat Vitănești de sub Măgura, Str. Muchiei - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri cu făgașe longitudinale
  Refacere Strada Răsăritului, sat Vitănești de sub Măgura - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri cu făgașe longitudinale
  Refacere strada Poiana, sat Vitănești de sub Măgura - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri cu făgașe longitudinale
  Refacere apărare de mal, sat Vitănești de sub Măgura, punct Scânteiau - Apărare de mal drept din gabioane ecranate cu beton distrusă pe 60 ml. În spatele apărării s-a format o eroziune de mal activă.
  Refacere pagube/afectări produse pe cursurile de apă, sat Vitănești de sub Măgura, punct Lunca - eroziune mal drept râu Putna în lungime de 300 m ce pune în pericol mai multe terenuri riverane
  Refacere Strada Soarelui, sat Pietroasa - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri cu făgașe longitudinale
  Refacere strada Măgura, sat Pietroasa - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri cu făgașe longitudinale
  8Consolidare eroziune de mal drept al râului Milcov, situată în aval de podul rutier, pe o lungime de 150 mlComuna Câmpineanca270
  9Refacere amenajare gura de evacuare stație de epurare (reprofilare albie și gabioane), sat Câmpuri, stația de epurare - Amenajarea gurii de evacuare a stației de epurare a fost distrusă.Comuna Câmpuri840
  Consolidare eroziune de mal stâng (reprofilare + zid gabioane), sat Câmpuri, punct Sachelaru - A fost erodat malul stâng și pune în pericol strada Prundului.
  Consolidare eroziune de mal drept (reprofilare + zid gabioane), sat Rotileștii-Mici, punct punte pietonală - A fost erodat malul drept și pune în pericol DC 172.
  Refacere pod pe drum auto forestier, sat Gura Văii - pod din beton armat distrus - podul a fost deplasat și prăbușit
  10Refacere drumuri de interes local, sat Seciu - spălarea părții fine a balastuluiComuna Chiojdeni487
  Refacere drumuri de interes local, sat Cătăuți (în cinci puncte: La Jugănaru Paraschiv - 0,4 km, La M.T.T. - 0,3 km, La D.Ș. - 0,4 km, La D.I. - 0,7 km, La Ș.N. - 0,02 km) - spălarea părții fine a balastului
  Refacere drumuri de interes local, sat Poduri (în două puncte: La T.C. - 0,2 km, La O.N. - 0,4 km) - spălarea părții fine a balastului, colmatare șanțuri
  Refacere drumuri de interes local, sat Chiojdeni (în două puncte: La C.I. - 0,4 km, La C.A.G. - 0,2 km) - spălarea părții fine a balastului
  Refacere zid sprijin mal stâng, sat Chiojdeni punct la Serafim - gabioane
  Refacere zid sprijin mal stâng, sat Chiojdeni punct la școală - piatră zidită cu mortar de ciment locuință
  Refacere drumuri de interes local, sat Tulburea, punct la D.A. - spălarea părții fine a balastului
  Refacere drumuri de interes local, sat Lojnita (în două puncte: spre Rotăria - 1 km, La T.G. - 1 km) - spălarea părții fine a balastului
  Consolidare alunecare de teren (zid de sprijin), sat Luncile, lângă casa O.V. - alunecare teren
  Refacere drumuri de interes local, sat Luncile (în șapte puncte: La N.V. - 0,015 km, La B.Ghe. - 0,3 km, La N.N.- 0,3 km , La Codin - 0,2 km, La V.C. - 0,05 km, La Centrul social - 0,3 km, La Săritoarea - 0,3 km) - spălarea părții fine a balastului
  Refacere apărare de mal din coșuri de gabioane, sat Luncile punct gater - gabioane
  Refacere drumuri de interes local, sat Cătăuți, puncte: Drambu - 1 km, B.N. - 0,5 km, D.L. - 0,4 km, G.D. - 0,3 km, La Gubernu - 0,6 km - Spălarea zestrei de balast și formarea de făgașe
  Refacere drumuri de interes local, sat Mărăcini, puncte: L.M. - 0,6 km, ToporIonasc - 0,7 km, P.S. - 0,3 km - spălarea zestrei de balast și formarea de făgașe
  Refacere drumuri de interes local, sat Podurile, puncte: T.I. - 0,4 km, P.I. - 0,4 km, Leontina - 0,3 km, P.S. - 0,4 km, Podul Jenda - spălarea zestrei de balast și formarea de făgașe
  Refacere drumuri de interes local, sat Chiojdeni, puncte: M.C. - 0,2 km, C.V. - 0,2 km - spălarea zestrei de balast și formarea de făgașe
  11Refacere drum comunal DC 162, sat Cotești, Punct „Toreanu“ - drum balastat afectat prin spălarea părții levigabile a balastului și crearea de făgașe longitudinale pe o lungime cumulată de 0,300 km (drum balastat, lățime drum l = 3,00)Comuna Cotești97
  Refacere podeț, sat Cotești, punct „Vadului“ - A fost afectat parapetul metalic, lungime parapet = 8,00 m. Podeț din tuburi prefabricate 2 x Ø800 + 1 x Ø1500, cu placă suprabetonată din beton armat pe umplutură din balast. Deschidere podeț, aprox. 8,00 m și lățimea de 4,00 m
  Refacere apărare de mal + rigolă colectoare (zid de gabioane), sat Cotești, punct „Muteș 2“ - Apărare de mal stâng din gabioane de bolovani avariate răsturnată pe o lungime de 5,00 m. Descărcare rigolă colectoare din beton distrusă pe cca 10 m lungime
  Refacere podeț, sat Cotești, punct „Muteș 2“ - A fost afectat racordul podului cu terasamentul. Podeț din tuburi prefabricate 2 x Ø800 + 1 x Ø1500, cu placă suprabetonată din beton armat. Deschidere podeț, aprox. 8,00 m și lățimea de 4,00 m
  Refacere podeț, sat Cotești, punct „Muteș 3“ - A fost afectat racordul podului cu terasamentul. Podeț din tuburi prefabricate 2 x Ø800 + 1 x Ø1500, cu placă suprabetonată din beton armat. Deschidere podeț, aprox. 8,00 m și lățimea de 4,00 m
  Refacere stradă, sat Cotești, între punct „Muteș 2“ și punct „Muteș 3“ - Drum balastat afectat prin spălarea părții levigabile a balastului și crearea de făgașe longitudinale pe o lungime cumulată de 0,200 km (drum balastat, lățime drum l = 3,00)
  Refacere Podeț, sat Cotești, punct „Muteș 1“ - podeț afectat de depuneri de aluviuni. Podeț realizat din două traverse din beton cu parapet metalic. Deschidere podeț, aprox. 4,00 m și lățimea de 4,00 m
  Refacere podeț, sat Valea Cotești, punct „Mungiu“ - A fost afectat racordul podului cu terasamentul, inclusiv umplutura din balast dintre tuburi și placa din beton armat.
  Podeț din tuburi prefabricate 2 x Ø800 + 1 x Ø1500, cu placă suprabetonată din beton armat
  Deschidere podeț, aprox. 8,00 m și lățimea de 4,00 m
  Refacere podeț, sat Goleștii de Sus, punct „Vincon“ - A fost afectat racordul podului cu terasamentul, inclusiv umplutura din balast care asigura trecerea.
  Podeț din tuburi prefabricate din beton armat: 1 x Ø800 mm
  12Refacere DC 158, sat Dragosloveni, intersecție cu drum de exploatare - alunecare de teren pe malul drept al râului Râmna, care a distrus corpul drumului pe o lungime de aprox. 50 m, circulația făcându-se pe un singur firComuna Dumbrăveni275
  Refacere perimetrul de protecție a forajelor de alimentare cu apă a localității Gura Caliței, sat Dragosloveni - eroziune mal drept în zona de protecție a forajelor de alimentare cu apă a localității Gura Caliței
  Refacere strada Garoafei, sat Dumbrăveni - spălarea părții fine a balastului și, pe alocuri, formare de făgașe
  Refacere drum de exploatare agricolă, sat Dumbrăveni, în amonte de podul CFR - Eroziune mal stâng al râului Râmna, care a distrus parțial corpul drumului pe o lungime de aprox. 50 m și pune în pericol rețeaua de canalizare, investiție a SC CUP Vrancea; lucrarea nu a fost recepționată.
  13Refacere DC 172, sat Trestia, punctele T.A. - 0,0015, T.A. - 0,0010, B.G. 0,0030 - erodarea malului stâng al pârâului MotnauComuna Dumitrești45
  Refacere drum interes local, sat Siminoc - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri făgașe
  Refacere drum interes local, sat Motnau - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri făgașe
  Refacere drum interes local, sat Lăstuni - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri făgașe
  Refacere drum interes local, sat Valea Mică - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri făgașe
  Refacere drum interes local, sat Poienița - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri făgașe
  Refacere drum interes local, sat Blidari - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri gropi
  Refacere DC 170, sat Dumitreștii-Față - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri făgașe
  Refacere DC 168, sat Dumitreștii-Față - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri făgașe
  Refacere DC 171, sat Biceștii de Sus - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri făgașe
  Refacere drum interes local, sat Roșcani - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri făgașe
  Refacere drum interes local, sat Lupoaia - spălarea părții fine a balastului, pe alocuri gropi
  Refacere DC 183, sat Biceștii de Jos, punct Islaz - spălarea zestrei de balast și formarea de făgașe
  Refacere drumuri de interes local, sat Lupoaia, puncte: C.A. - 0,1 km, S.T.- 0,3 km, S.L. - 0,1 km - spălarea zestrei de balast și formarea de făgașe
  14Refacere apărare de mal (zid beton + grindă) și drum de interes local, sat Făurei, mal stâng R. Putna - apărare mal stâng (pereu dale din beton cu grindă beton la bază) râu Putna, distrusă pe o lungime de 600 m între pod DN2/E 85 și pod CF magistrala 500. În spatele apărării a fost formată o eroziune de mal accentuată ce a dus și la distrugerea drumului vicinal 310 pe o lungime de 800 ml.Comuna Garoafa4.038
  Refacere pagube/afectări produse pe cursurile de apă (reprofilare albie + zid de gabioane), sat Făurei, mal drept r. Putna, aval pod DN 2/E 85 - eroziune mal drept L = 500 m în evoluție. Au fost afectate terenurile pe o lungime de 500 m.
  Refacere pagube/afectări produse pe cursurile de apă, sat Răchitosu, Imas - C.S. - eroziune mal stâng râul Putna în evoluție ce pune în pericol terenurile din domeniul privat al UAT Garoafa. În urma viiturii din 18-19.VI.2021 terenurile riverane mal stâng în dreptul eroziunii au fost inundate.
  15Refacere Strada Poștașului, sat Cocoșari - spălarea părții fine a balastului și, pe alocuri, formare de făgașeComuna Gura Caliței131
  Refacere gabioane, sat Rașca - gabioane distruse pe o lungime de 3 m în aval și 3 m în amonte de podul care face legătura între satul Cocoșari și cătun Groapa Catrinei din satul Rașca
  Refacere ulița comunală, sat Rașca, Serari - spălarea părții fine a balastului și, pe alocuri, formare de făgașe
  Refacere Strada Bisericii, sat Dealu Lung - spălarea părții fine a balastului și, pe alocuri, formare de făgașe
  Refacere Strada Hărniciei, sat Groapa Tufei - erodare mal stâng, lângă culeea podului, distrugând aprox. 1 m lățime din drumul de balast pe o lungime de aprox. 3 m
  Refacere Strada Hărniciei, sat Groapa Tufei - spălarea părții fine a balastului și, pe alocuri, formare de făgașe
  Refacere strada Dutari, sat Gura Caliței - spălarea părții fine a balastului și, pe alocuri, formare de făgașe
  Refacere strada Coastă, sat Gura Caliței - spălarea părții fine a balastului și, pe alocuri, formare de făgașe
  Refacere strada Gurau, sat Gura Caliței - spălarea părții fine a balastului și, pe alocuri, formare de făgașe
  Refacere DC 154, sat Plopu, pct. Dobrescu și Lotru - spălarea părții fine a balastului și, pe alocuri, formare de făgașe
  Refacere Strada Prunului, sat Plopu, pct. Onea și Cojocaru - spălarea părții fine a balastului și, pe alocuri, formare de făgașe
  Refacere Strada Lemnarilor, sat Bălănești - spălarea părții fine a balastului și, pe alocuri, formare de făgașe
  Refacere DC 155, sat Poenile - spălarea părții fine a balastului și, pe alocuri, formare de făgașe
  Refacere Strada Școlii, sat Poenile - spălarea părții fine a balastului și, pe alocuri, formare de făgașe
  Refacere Strada Trandafirilor, sat Poenile - spălarea părții fine a balastului și, pe alocuri, formare de făgașe
  Refacere Strada Fântânii, sat Poenile - spălarea părții fine a balastului și, pe alocuri, formare de făgașe
  Refacere DC 170, sat Lacul lui Baban, pct. pompe de apă - spălarea părții fine a balastului și, pe alocuri, formare de făgașe
  Refacere Strada Mărului, sat Lacul lui Baban - spălarea părții fine a balastului și, pe alocuri, formare de făgașe
  Refacere strada Islaz, sat Lacul lui Baban - spălarea părții fine a balastului și, pe alocuri, formare de făgașe
  Refacere Strada Pinului, sat Lacul lui Baban - spălarea părții fine a balastului și, pe alocuri, formare de făgașe
  16Refacere străzi, sat Lespezi, Strada Bisericii, pct. M.V. - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,300 km.Comuna Homocea9
  Refacere străzi, sat Costișa, Strada Bisericii, pct. P.C. - Depășirea capacității de transport a șanțurilor a condus la revărsarea apelor pe platforma drumului, rezultând făgașe longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,250 km.
  17Refacere poduri, sat Milcovul, punct Udrea - Creșterile de niveluri și debite pe pârâul Milcovul, urmare a precipitațiilor abundente din perioada sus-menționată, au fost distruse cele două poduri: pod de tuburi lățime = 4 m, deschidere 6 m; pod de tuburi lățime = 5 m, deschidere 6 mComuna Mera1.167
  Refacere străzi, sat Milcovel - Str. Căprăriei, str. Bodin, Str. Poenilor - spălare balast și creare făgașe longitudinale, șanțuri colmatate pe o distanță cumulată de 2,00 km
  Refacere străzi, sat Livada - str. Livezi, Str. Păcii, Str. Cicoarei - spălare balast și creare făgașe longitudinale, șanțuri colmatate pe o distanță cumulată de 1,20 km
  Refacere alunecare de teren, sat Livada, str. Livezi, pct. „T.C.“ - Alunecarea de teren pune în pericol circulația pe strada Livezi.
  Refacere străzi, sat Vulcăneasa, Str. Rogoazei, str. Principală, Str. Bisericii, Str. Primăverii - spălare balast și creare făgașe longitudinale, șanțuri colmatate pe o distanță cumulată de 2,00 km
  Refacere trecere provizorie, sat Vulcăneasa, punct „M.M.“ - Creșterile de niveluri și debite pe pârâul Grozea, urmare a precipitațiilor abundente din perioada sus-menționată, a fost avariat. Trecerea provizorie prin albie (2 tuburi 150 cm)
  Refacere străzi, sat Roșioara - Str. Scolii, Str. Aviatorului, Str. Munteni - spălare balast și creare făgașe longitudinale, șanțuri colmatate pe o distanță cumulată de 1,50 km
  Refacere podețe, sat Mera, pct. „Ș.S.“, pct. „D.M.“ - Creșterile de niveluri și debite pe pârâul Tiganiei, urmare a precipitațiilor abundente din perioada sus-menționată, au fost distruse cele două podețe: podeț de lemn lățime = 3 m, deschidere 7 m și podeț de lemn lățime = 3 m, deschidere 7 m.
  Refacere străzi, sat Mera - Str. Roșioarei, str. Petre Mironeascu, str. Pârâul Mânăstirii, str. Alexandru Ioan Cuza - spălare balast și creare făgașe longitudinale, șanțuri colmatate pe o distanță cumulată de 3,50 km
  18Refacere drum de interes local, satul Podu Stoica, cătun Lunca, punct G.M. - În urma erodării malului drept al râului Zăbala a fost distrusă calea de acces către gospodăria doamnei G.M.Comuna Năruja380
  Refacere drum de interes local, satul Podu Stoica, cătun Lunca, punct N.C. și cătun Petrești, punct L.I. - platforma drumului a fost afectată prin formarea de făgașe longitudinale și spălare balast pe o lungime cumulată de 150 m
  Refacere DC 94, sat Podu Stoica, punct Partene - punct Țigănuș - platforma drumului a fost afectată prin formarea de făgașe longitudinale și spălare balast pe o lungime cumulată de 500 m
  Refacere drumuri de interes local, satul Năruja, punct P.N., punct Mesca, punct Dealul Prahuzei, punct B.I., punct Releu, pod Cristian - platforma drumului a fost afectată prin formarea de făgașe longitudinale și spălare balast pe o lungime cumulată de 3 km
  Refacere drum de interes local, sat Năruja, punct Macovei - În urma erodării malului stâng al râului Năruja a fost distrusă calea de acces către gospodăria domnului M. (gabioane + refacere drum).
  19Refacere Strada Veteranilor, sat Negrilești - drum balastat afectat prin spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime cumulată de 0,050 km (lățime drum l = 3,00)Comuna Negrilești72
  Refacere strada Pârâu, sat Negrilești - drum balastat afectat prin spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime cumulată de 0,050 km (lățime drum l = 3,00)
  Refacere strada Dealul Pietrei, sat Negrilești - drum balastat afectat prin spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime cumulată de 0,450 km (lățime drum l = 3,00)
  Refacere drum în sat Negrilești - Poiana - drum balastat afectat prin spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime cumulată de 0,850 km (lățime drum l = 3,50)
  Refacere drum în sat Negrilești - pod Tivitău - Linie - drum balastat afectat prin spălarea părții levigabile a balastului și crearea de făgașe longitudinale pe o lungime cumulată de 1,950 km (lățime drum l = 3,50)
  Refacere apărare de mal, pârâu Roșchila, intersecție cu drum Linie - pod Vrânceanu - apărare de mal din gabioane de bolovani afectată prin subminarea acesteia în aval, pârâul Roșchila
  20Refacere ulițe, sat Nereju - Scurgerea de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast și formarea făgașelor longitudinale pe o porțiune de aproximativ 4 km.Comuna Nereju1.899
  Refacere podeț, sat Nereju, punct G.I. - În urma viiturii de pe pârâul Pinului din perioada 22-23.06.2021 a fost distrus un podeț tubular cu lungimea de 4 m, 6 locuințe rămânând izolate.
  Consolidare eroziune de mal, sat Nereju, punct T.S. - În urma viiturii de pe pârâul Pinului din perioada 22-23.06.2021 a fost erodat malul stâng pe o lungime de 30 m, punând în pericol 2 gospodării.
  Refacere ulițe, sat Nereju Mic - Scurgerea de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast și formarea făgașelor longitudinale pe o porțiune de aproximativ 10 km.
  Refacere traversare pietonală, sat Nereju Mic, punct confluență pârâul Vulturului - În urma viiturii de pe râul Zăbala 2 pile (elevație metalică și fundație din beton) și culeea (fundație din beton) au fost înclinate.
  Refacere pagube/afectări produse pe cursurile de apă (refacere ziduri și reprofilare albie), sat Nereju Mic, punct D.R. - În urma viiturii de pe pârâul Monteoru a fost avariată regularizarea pârâului pe o lungime de 200 m.
  Refacere ulițe și consolidare (zid de sprijin + piloți), sat Nereju Mic, punct B.T. - accentuare alunecare de teren care a afectat structura drumului pe o lungime totală de 60 ml și o lățime de 1,0 m
  Refacere ulițe, sat Sahastru - Scurgerea de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast și formarea făgașelor longitudinale pe o porțiune de aproximativ 2,0 km.
  Refacere ulițe, sat Sahastru, punct S.M. - alunecare de teren care a afectat structura drumului pe o lungime de 20 ml și o lățime de 1,0 m
  Refacere DC 106, sat Sahastru, punct C.N.- alunecare de teren care a distrus structura drumului pe o lungime de 15 m și o lățime de 3,0 m și pune în pericol drumul pe o lungime de 30 m și o locuință.
  Refacere DC 106, sat Sahastru, punct S.C. - alunecare de teren care a fisurat structura drumului pe o lungime de 20 m și o lățime de 1,0 m
  Consolidare alunecare de teren, sat Sahastru, punct S. T. I. - alunecare de teren care pune în pericol gospodăria
  Refacere ulițe, sat Chiricari - Scurgerea de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast și formarea făgașelor longitudinale pe o porțiune de aproximativ 4,0 km.
  Refacere ulițe, sat Chiricari, punct D.S. - alunecare de teren care a afectat structura drumului pe o lungime de 15 ml și o lățime de 1,0 m
  Refacere ulițe, sat Chiricari, punct B. Ghe. - alunecare de teren care a afectat structura drumului pe o lungime de 15 ml și o lățime de 2,0 m
  Refacere ulițe, sat Brădăcești - Scurgerea de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast și formarea făgașelor longitudinale pe o porțiune de aproximativ 2,50 km.
  Refacere traversare pietonală, sat Brădăcești, punct S.C. - În urma viiturii de pe râul Zăbala 2 pile (elevație metalică și fundație din beton) au fost deplasate.
  Refacere pagube/afectări produse pe cursurile de apă, sat Nereju Mic, punct Pomponel - În urma viiturii de pe râul Zăbala apărarea de mal stâng a fost distrusă pe 70 ml și avariată pe încă 70 ml.
  Consolidare eroziune de mal, sat Nereju Mic, mal stâng râu Zăbala, punct amonte confluență pârâu Vulturului - În urma viiturii de pe râul Zăbala din perioada 22-23.06.2021 a fost erodat malul stâng pe o lungime de 50 m care pune în pericol 2 locuințe.
  21Refacere drum de interes local, sat Brădet, punct Bazin Apă - Platforma drumului a fost afectată prin formarea de făgașe longitudinale și spălarea balastului pe o lungime cumulată de 150 m.Comuna Nistorești1.796
  Refacere pod 2, sat Brădet, punct Misina, drum de interes local punct Misina - culee mal drept și rampă acces pod distruse în totalitate
  Refacere drum de interes local, pct. Brădet - Pe drumul de interes local ce face legătura cu sat Brădet, în urma ploilor abundente s-au activat mai multe alunecări de teren cu o lungime cumulată de 300 m. Drum în execuție
  Refacere drum comunal DC 82, sat Valea Neagră, punct Mănăstire - cedare platformă drum pe o lungime de 20 m. Rigola stângă distrusă
  Refacere drum comunal DC 82 - valea Neagră, sat Valea Neagră, punct Pârâul lui Avram - Cedare platformă drum pe o adâncime de aproximativ 2,00 m și zid de sprijin dreapta din prefabricate din beton. Alunecarea pune în pericol circulația.
  Refacere drum de interes local, sat Valea Neagră, cătun Valea Neagră - Platforma drumului a fost afectată prin formarea de făgașe longitudinale și spălarea balastului pe o lungime cumulată de 500 m.
  Refacere drum de interes local, sat Podu Șchiopului, pct. Podu Șchiopului - În urma precipitațiilor abundente s-a activat o alunecare de teren pe o lungime de 10 m, ce afectează platforma drumului (zid gabioane).
  Refacere drum de interes local, sat Podu Șchiopului - Platforma drumului a fost afectată prin formarea de făgașe longitudinale și spălarea balastului pe o lungime cumulată de 200 m.
  Refacere pod rutier din lemn, sat Vetrești-Herăstrău, punct Podu Tirdei - În urma viiturii pe pârâul Năruja, podul din lemn a fost distrus în totalitate.
  Refacere drum de interes local, sat Vetrești-Herăstrău - Platforma drumului a fost afectată prin formarea de făgașe longitudinale și spălarea balastului pe o lungime cumulată de 100 m.
  Refacere drum de interes local, sat Ungureni, punct T. I. - În urma viiturii pe pârâul Năruja, în punct Tirdea Ionel drumul de interes local a fost distrus pe o lungime de 100 m.
  Refacere drum de interes local, sat Ungureni - Platforma drumului a fost afectată prin formarea de făgașe longitudinale și spălarea balastului pe o lungime cumulată de 200 m.
  Refacere pod metalic, sat Ungureni, punct trecere cătun Olaresti - În urma viiturii pe pârâul Năruja, au fost avariate fundațiile picioarelor podului metalic.
  Refacere drum de interes local, sat Românești, punct Ciuta - În urma precipitațiilor abundente s-a activat o alunecare de teren pe o lungime de 30 m, ce afectează platforma drumului (gabioane + refacere).
  Refacere drum de interes local, sat Românești - Platforma drumului a fost afectată prin formarea de făgașe longitudinale și spălarea balastului pe o lungime cumulată de 400 m.
  Refacere drum de interes local, sat Românești, punct pârâul Primejdiei - În urma precipitațiilor abundente s-a activat o alunecare de teren pe o lungime de 40 m, ce afectează platforma drumului.
  Refacere drum de interes local, sat Făget - Platforma drumului a fost afectată prin formarea de făgașe longitudinale și spălarea balastului pe o lungime cumulată de 500 m.
  Refacere drum de interes local, sat Bâtcari, punct Lunca - Podu Rois - În urma viiturii pe pârâul Năruja, în punct Lunca drumul de interes local a fost distrus pe o lungime de 200 m.
  Refacere drum de interes local, sat Bâtcari, punct pod Bâtcari - În urma precipitațiilor abundente s-a activat o alunecare de teren pe o lungime de 50 m, ce afectează platforma drumului.
  Refacere drum de interes local, sat Bâtcari - Platforma drumului a fost afectată prin formarea de făgașe longitudinale și spălarea balastului pe o lungime cumulată de 250 m.
  Refacere drum de interes local, sat Nistorești - Platforma drumului a fost afectată prin formarea de făgașe longitudinale și spălarea balastului pe o lungime cumulată de 200 m.
  22Refacere drum comunal DC 98, sat Prahuda, în aval de podul de pe DJ 205D - eroziune de mal drept care a afectat acostamentul drumului pe o lungime L = 150 m (lățime drum l = 3,00)Comuna Paltin1.123
  Refacere drum comunal DC 98, sat Ghebari, drum din Prahuda spre Ghebari prin punctul „pârâul Tojanului“ - spălarea părții levigabile a balastului și creare de făgașe longitudinale pe o lungime cumulată de 0,650 km (drum balastat, lățime drum l = 3,00)
  Refacere stradă (reprofilare albie, refacere stradă și zid de gabioane), sat Paltin, Str. Barajului - drum distrus de eroziunea de mal stâng pe o lungime de 0,300 km (drum balastat, lățime drum l = 4,00)
  Refacere stradă, sat Paltin, str. Cociobari - spălarea părții levigabile a balastului și creare de făgașe longitudinale pe o lungime cumulată de 0,500 km (drum balastat, lățime drum l = 3,00)
  Refacere stradă, sat Paltin, str. Brătulești - spălarea părții levigabile a balastului și creare de făgașe longitudinale pe o lungime cumulată de 0,300 km (drum balastat, lățime drum l = 3,00)
  Refacere stradă, sat Paltin, uliță spre sat Brătulești - spălarea părții levigabile a balastului și creare de făgașe longitudinale pe o lungime cumulată de 0,500 km (drum balastat, lățime drum l = 3,00)
  Refacere podeț, sat Paltin, punct „Brătulești“ - podeț distrus cu deschiderea de aprox. 6,0 m, format din trei tuburi prefabricate din beton, Ø1500. Apărare de mal din gabioane de bolovani aferentă podețului avariată
  Refacere podeț, sat Paltin, punct „Arșița“ - podeț cu deschiderea de aprox. 6,0 m, format din două tuburi prefabricate din beton, Ø1000. Subminare tuburi pe o lățime de aprox. 2,0 m. Calea de rulare și racordurile cu drumul distruse
  Refacere podeț, sat Tepa, punct „Masabâra“ - podeț avariat cu deschiderea de aprox. 6,0 m, format din trei tuburi prefabricate din beton, Ø1500. Depuneri de aluviuni și apărare de mal din gabioane de bolovani aferentă podețului avariată
  Refacere stradă, sat Tepa, Strada Masabâra - spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime cumulată de 0,500 km (Drum balastat, lățime drum l = 3,00)
  Refacere podeț, sat Tepa, sat Tepa - podeț avariat cu deschiderea de aprox. 6,0 m, format din trei tuburi prefabricate din beton, Ø1500. Avariere la nivelul umpluturii căii de rulare și racord terasament
  Refacere stradă, sat Tepa, Strada Tepa - spălarea părții levigabile a balastului și creare de făgașe longitudinale pe o lungime cumulată de 0,500 km (drum balastat, lățime drum l = 3,00)
  Refacere stradă, sat Țipău, strada Țipău - spălarea părții levigabile a balastului și creare de făgașe longitudinale pe o lungime cumulată de 0,500 km (drum balastat, lățime drum l = 3,00)
  Refacere stradă, sat Țipău, strada Țipău - drum avariat prin distrugerea platformei drumului pe o lățime de 1,0 m și pe o lungime cumulată de 0,030 km (drum balastat, lățime drum l = 3,00)
  23Refacere strada Mihalcea, sat Păulești - drum balastat afectat prin spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime cumulată de 0,150 km (lățime drum l = 3,00)Comuna Păulești11
  Refacere Strada Alunului, sat Păulești - drum balastat afectat prin spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime cumulată de 0,100 km (lățime drum l = 4,00)
  Refacere Strada Bazinului, sat Păulești - drum balastat afectat prin spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime cumulată de 0,150 km (lățime drum l = 3,00)
  Refacere Strada Troițelor, sat Păulești - drum balastat afectat prin spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime cumulată de 0,050 km (lățime drum l = 3,00)
  Refacere Strada Plopului, sat Hăulișca - drum balastat afectat prin spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime cumulată de 0,100 km (lățime drum l = 3,00)
  Refacere Strada Trandafirului, sat Hăulișca - drum balastat afectat prin spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime cumulată de 0,100 km (lățime drum l = 3,00)
  24Refacere DC 3181, sat Păunești, punct Novăcești - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,100 km.Comuna Păunești18
  Refacere DC 4339, sat Păunești, punct Valea Grajdului - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,200 km.
  Refacere DC 3459, sat Păunești, punct Gherghelau - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,100 km.
  Refacere DC 824, sat Păunești, punct Corcoz - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,150 km.
  Refacere DC 679, sat Păunești, punct Surlea - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,100 km.
  Refacere DC 4358, sat Păunești, punct Chenica - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,100 km.
  Refacere DC 369, sat Viișoara, punct Biserica - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,100 km.
  Refacere DC 129, sat Viișoara, punct R. V. - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,150 km.
  25Refacere drum comunal DC 149A (refacere asfalt + zid sprijin), sat Poiana Cristei, punct „la Cruce“ km 1+400 - Drum asfaltat afectat prin tasarea platformei acestuia pe un sens de circulație și pe o lungime L = 10 m. Cauza tasării - alunecare de teren cu lungimea de aprox. 40 m. (lățime drum l = 3,00)Comuna Poiana Cristei401
  Refacere stradă, sat Poiana Cristei, Strada Poieniței punct „Bobărești“ - drum asfaltat afectat prin distrugerea sistemului rutier pe o lungime L = 150 m. (lățime drum l = 5,00)
  Refacere stradă, sat Poiana Cristei, Strada Poieniței punct „Agronomi“ - drum asfaltat afectat prin tasarea platformei acestuia pe o lungime L = 150 m. (lățime drum l = 3,00)
  Refacere alunecare de teren (zid de sprijin), sat Mahriu, Str. Nucilor nr. 8 - Alunecarea de teren produsă pune în pericol locuința aflată în proprietatea familiei Nișcoveanu Sorinel, Sc = 60 m^2.
  Refacere stradă, sat Mahriu, Strada Pădurii între Cămin Mahriu și „Crângari“ - Spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime cumulată de 0,700 km (Drum balastat, lățime drum l = 3,00)
  Refacere drum comunal DC 149A, sat Mahriu, punct „C. T.“, „Școală“ - spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime cumulată de 0,100 km (Drum balastat, lățime drum l = 3,00)
  Refacere drum comunal DC 149A, sat Petreanu, între sat Mahriu și sat Petreanu - spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime cumulată de 0,150 km (drum balastat, lățime drum l = 3,00)
  Refacere drum comunal DC 149A, sat Petreanu, spre sat Târâtu de la intersecția cu sat Petreanu - spălarea părții levigabile a balastului pe o lungime cumulată de 0,450 km (drum balastat, lățime drum l = 3,00)
  Refacere pod, sat Petreanu, intersecția DC 149A cu râul Valea Neagră - A fost afectat racordul podului cu terasamentul pe un sens de circulație, în aval. Pod metalic cu deschidere de aprox. 18,00 m și lățimea de 4,00 m
  Refacere apărare de mal, sat Petreanu, intersecția DC 149A cu râul Valea Neagră - apărare de mal din gabioane de bolovani avariată. L = 3,00
  Refacere podeț, sat Petreanu, punct „Crăciunești“ - podeț cu deschiderea de aprox. 4,0 m, format dintr-un tub prefabricat din beton, Ø 1000. Subminare și distrugere tub pe o lungime de aproximativ 3,0 m. Calea de rulare și racordurile cu drumul distruse pe cca 1,0 m lățime
  26Refacere trecere provizorie prin albie, sat Reghiu, punct „Damian“ - creșterile de niveluri și debite pe pârâul Reghiu, urmare a precipitațiilor abundente din perioada sus-menționată, pod de tuburi lățime = 4 m, deschidere 10 mComuna Reghiu247
  Refacere DC 94, sat Reghiu - spălare balast și creare făgașe longitudinale, șanțuri colmatate pe o distanță cumulată de 3 km
  Refacere DC 112, sat Ursoaia - spălare balast și creare făgașe longitudinale, șanțuri colmatate pe o distanță cumulată de 2,5 km
  Refacere străzi/ulițe, sat Răiuți - spălare balast și creare făgașe longitudinale, șanțuri colmatate pe o distanță cumulată de 1,5 km
  Refacere străzi/ulițe, sat Farcaș - Spălare balast și creare făgașe longitudinale, șanțuri colmatate pe o distanță cumulată de 1,0 km
  Refacere trecere provizorie prin albie, sat Șindrilari, punct „M. P.“ - creșterile de niveluri și debite pe pârâul Milcov, ca urmare a precipitațiilor abundente din perioada sus-menționată, au fost distruse cele două poduri
  Pod de tuburi lățime = 4 m, deschidere 10 m
  Refacere străzi/ulițe, sat Șindrilari - spălare balast și creare făgașe longitudinale, șanțuri colmatate pe o distanță cumulată de 2,5 km
  27Refacere DC 622 (zid de sprijin), sat Dragosloveni, punct Grosu Fane - Eroziunea de mal stâng afectează platforma drumului.Comuna Soveja705
  Refacere DC 1642, sat Dragosloveni, punct Enache și Ilie - Eroziunea de mal drept a distrus platforma drumului pe o lățime de 1 m.
  Consolidare eroziune de mal drept, sat Dragosloveni, punct T. M.- Eroziunea de mal drept pune în pericol locuința și anexa familiei Tilică.
  Consolidare eroziune mal drept, sat Dragosloveni, punct M. Ghe. - Eroziunea de mal drept pune în pericol platforma drumului DC 802.
  Refacere zid de sprijin din beton armat (mal drept), sat Dragosloveni, punct Enache și Ilie - În urma viiturii zidul a fost subminat și s-a prăbușit în albia pârâului Dragomira.
  28Refacere drumuri comunale, sat Spulber - Scurgerea de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast și formarea făgașelor longitudinale.Comuna Spulber873
  Consolidare eroziune de mal (reprofilare albie și 30 m zid beton), sat Spulber, punct Moara - În urma viiturii de pe râul Zăbala a fost erodat malul stâng pe o lungime de 30 m, fapt care pune în pericol culeea unei punți pietonale și a unui stâlp de alimentare cu curent electric.
  Refacere punte pietonală, sat Spulber, punct Moara - În urma viiturii de pe râul Zăbala o pilă (elevație metaliză și fundație de beton) a fost înclinată.
  Refacere drumuri comunale, sat Țipău - Scurgerea de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast și formarea făgașelor longitudinale.
  Refacere pod, sat Țipău, punct pârâul Țipău - Alunecarea activă de teren a afectat rampele podului pe o lungime de 25 m liniari, acoperind șanțul și partea carosabilă pe o lățime de 1 m.
  Consolidare alunecare de teren, sat Țipău, punct pârâul Țipău - Alunecarea activă de teren pune în pericol drumul care asigură accesul la 15 gospodării (cătun Dosul Țipău).
  Refacere drum de interes local, sat Păvălari - Scurgerea de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast și formarea făgașelor longitudinale.
  Refacere drumuri comunale, sat Carsochești-Corabița - Scurgerea de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast și formarea făgașelor longitudinale.
  Refacere apărare de mal, sat Morărești, punctul Morărești - În urma viiturii de pe râul Zăbala, la apărarea de mal stâng au fost afectate saltelele de apărare, punând în pericol stabilitatea lucrării și apărarea DJ 205D pe 50 m liniari.
  Refacere drum de interes local, sat Tojanii de Jos - Scurgerea de pe versanți a apei pe platforma drumului a condus la spălarea zestrei de balast și formarea făgașelor longitudinale.
  29Refacere drum agricol, sat Suraia, de la intersecția cu DJ 204G - calea ferată - Lipsa șanțurilor și revărsarea râului Putna au condus la formarea făgașelor longitudinale și de gropi pe o lungime cumulată de 1,50 km.Comuna Suraia27
  Refacere strada Livezi, sat Suraia - Revărsarea râului Putna a condus la formarea de gropi pe o lungime cumulată de 0,05 km.
  30Refacere pod, sat Coza, pe DC 68 km 1+500 - podul din lemn deschidere 21 m, lățime 4 m, sprijinit pe 2 pile din beton. Pila mal drept răsturnată datorită afluirii .Comuna Tulnici1.561
  Refacere pod, sat Coza, pe DC 68 km 2+500 - podul din lemn deschidere 20 m, lățime 4 m. Culee mal stâng avariată prin afectarea racordului podului cu terasamentul
  Refacere punte pietonală, sat Coza, punct „Tilica“ - punte pietonală metalică pe cabluri cu traverse din lemn, lungime 50 m și lățime 1 m, avariată prin inclinarea unu stâlp (pila centrală)
  Refacere apărare de mal, sat Tulnici, punct M. R. - protecția de mal din gabioane din bolovani formată din 5 trepte la baza zidului pereat, avariată prin distrugerea saltelei (la prima treaptă) pe o lungime de 150 m (toată lungimea lucrării)
  Refacere pod, sat Lepșa, str. Strei km 0+830 - pod de beton prăbușit în albie, lungime 5 m, lățime 4 m
  Refacere pod, sat Lepșa, punct „rezervația Cheile Tișiței“ - afectat racordul podului cu terasamentul. Pod din beton, deschidere 30 m, lățime 5 m
  Refacere pod, sat Greșu, punct „lespezi“ - afectat racordul podului cu terasamentul și sfertul de con din zona rampei mal stâng. Pod din beton, deschidere 25 m, lățime 6 m
  Refacere stradă, sat Greșu, str. Hidrocentrale - Eroziunea de mal drept al pârâului Greșu de cca 30 m, a afectat acostamentul drumului pe cca 50 m.
  31Refacere punte pietonală, sat Prisaca, punct „punte Prisaca“ - Creșterea nivelurilor și a debitelor propagate pe râul Putna a dus la decastrarea piciorului punții pietonale și deplasarea acesteia către malul stâng.Comuna Valea Sării349
  Consolidare alunecare de teren, sat Prisaca, Fdt. Trandafirului - Alunecarea de teren produsă în această zonă a afectat terasamentul drumului pe o porțiune de 100 m.l.
  Refacere Strada Corcodușului, Strada Crizantemelor, sat Valea Sării, punct Str. Corcodușului, Strada Crizantemelor - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,900 km.
  Refacere punte pietonală, sat Valea Sării, zona Cătun punct „Sipotel“ - Creșterea nivelurilor și a debitelor pe râul Putna a dus la decastrarea, ruperea și răsturnarea în albie a piciorului punții.
  Refacere DC 95, sat Poduri, punct „sub capul Malului“ - Creșterea nivelurilor și a debitelor pe râul Putna a dus la distrugerea drumului pe o lungime de 0,400 m.
  Refacere fântână, sat Poduri, punct „Lunca“ - Creșterea nivelurilor și a debitelor pe râul Putna a dus la distrugerea fântânii.
  Refacere punte pietonală, sat Matacina, punct „capul Malului“ - Creșterea nivelurilor și a debitelor propagate pe r. Putna a dus la decastrarea picioarelor punții pietonale și deplasarea acestora.
  Refacere străzi/ulițe, sat Colacu, punct „Pintea“ - Creșterea nivelurilor și a debitelor propagate pe pârâul Sărat a dus la revărsarea apelor pe platforma drumului și distrugerea stratului de asfalt pe 0,050 km.
  Refacere punte pietonală, sat Colacu, punct „Colacu-Poduri“ - Creșterea nivelurilor și a debitelor propagate pe r. Putna a dus la decastrarea piciorului punții pietonale și deplasarea acestuia.
  32Refacere strada Seaca, sat Faraoane - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,50 km.Comuna Vârteșcoiu33
  Refacere Strada Orhideelor, sat Faraoane - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,30 km.
  Refacere podeț tubular (3 tuburi de beton Ø 1100, sat Faraoane, punct intersecție Strada Orhideelor cu Seaca - Podețul din tuburi a fost dislocat și tuburile au fost avariate.
  33Refacere ulițe sătești, sat Irești - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 1,5 km.Comuna Vidra240
  Refacere ulițe sătești, sat Șerbești - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 1,0 km.
  Refacere ulițe sătești, sat Ruget - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,500 km.
  Refacere ulițe sătești, sat Tichiriș - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 1,0 km.
  Refacere ulițe sătești, sat Viișoara - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 1,0 km.
  Consolidare alunecare de teren (reprofilare albie + zid gabioane), sat Vidra, punct „Z. Ghe.“ - Datorită infiltrațiilor în sol din precipitațiile abundente căzute în perioada sus-menționată s-a produs fenomenul de alunecare a malului stâng al râului Putna pe o lungime de 20 m.
  Consolidare alunecare de teren (reprofilare albie + zid gabioane), sat Vidra, punct „L. C.“ - Datorită infiltrațiilor în sol din precipitațiile abundente căzute în perioada sus-menționată s-a produs fenomenul de alunecare a malului stâng al râului Putna pe o lungime de 30 m - o distanță aproximativă de 5 metri până la gospodării.
  Refacere punte pietonală, Gura Tichirișului - Piciorul metalic aflat în albia râului Putna a fost rupt, podul fiind distrus parțial spre malul drept.
  Refacere rețele alimentare cu apă, sat Vidra, amonte pod DN 2D - Datorită creșterii rapide de niveluri și debite s-a produs ruperea conductei de aducțiune captare „fântâna rece“ pe o lungime de 0,400 km.
  34Refacere ulițe sătești, sat Bordești - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,100 km.Comuna Vrâncioaia468
  Refacere drum de interes local, sat Bordești, punct „Ghetroiu“ - Ca urmare a precipitațiilor abundente s-a activat o alunecare de teren ce a afectat platforma drumului pe o distanță de 0,050 km.
  Refacere ulițe sătești, sat Poiana - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,500 km.
  Refacere DC 72, sat Poiana, punct „Poarta Tarnei“ - Ca urmare a precipitațiilor abundente s-a activat o alunecare de teren pe o distanță de 0,050 km. Pe o lungime de 0,010 km s-a intervenit prin crearea unui gabion din bolovani pentru stabilizarea drumului.
  Refacere ulițe sătești, sat Vrâncioaia, punct „Mereuta, Potorac, Halicim“ - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,500 km.
  Refacere drum de interes local, sat Vrâncioaia, punct „Forie“ - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 1,00 km.
  Refacere drum de interes local, sat Spinești, punct „Stan“ - Ca urmare a precipitațiilor abundente s-a activat o alunecare de teren ce a distrus platforma drumului pe o distanță de 0,030 km și a distrus apărarea de mal din gabioane. Pune în pericol circulația și accesul către cătunul Motocești. Blochează parțial albia pârâului Motocești.
  Refacere ulițe sătești, sat Spinești, punct „Ene, Harnea, Necula“ - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,300 km.
  Refacere DC 74 Spinești-Bârsești, sat Spinești - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 0,600 km.
  Refacere drum de interes local, drum de legătură între sat Ploștina și cătun Dosul Măgurei - Lipsa șanțurilor a condus la formarea făgașelor longitudinale de mici dimensiuni și spălarea zestrei de balast pe o lungime cumulată de 1,00 km.
  (la 11-11-2021, Anexa a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 778 din 21 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1081 din 11 noiembrie 2021 )
  ----