ORDIN nr. 969 din 12 iulie 2021pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea punctului național de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 22 iulie 2021    Având în vedere prevederile art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea punctului național de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport, în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea punctului național de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin direcția de specialitate desemnată în acest sens, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. și Autoritatea Rutieră Română - ARR vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul transporturilor și infrastructurii,
    Cătălin Drulă
    București, 12 iulie 2021.Nr. 969.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2021 privind stabilireacadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea punctuluinațional de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UEa Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementareasistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport