HOTĂRÂRE nr. 960 din 21 iulie 2021pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - SECȚIA PENTRU JUDECĂTORI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 21 iulie 2021    În temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere dispozițiile art. 52-52^7 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu majoritatea voturilor membrilor prezenți (8 voturi DA, 3 voturi NU),Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
    judecător Mihai Bogdan Mateescu
    București, 21 iulie 2021.Nr. 960.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător laÎnalta Curte de Casație și Justiție