ORDIN nr. 149 din 29 iulie 2020privind aprobarea venitului total și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conducta de transport gaze naturale Isaccea 2-Negru Vodă 2
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 30 iulie 2020  Notă
  Reproducem prevederile art. 2 din ORDINUL nr. 92 din 10 august 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 786 din 16 august 2021:
  Articolul 2
  Prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 149/2020 privind aprobarea venitului total și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conducta de transport gaze naturale Isaccea 2-Negru Vodă 2 se aplică și pentru conducta de transport gaze naturale Isaccea 3-Negru Vodă 3.
  Având în vedere dispozițiile art. 178 alin. (2) lit. a) și ale art. 179 alin. (2) lit. e), alin. (4) și (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) și m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și al dispozițiilor art. 24 din Metodologia de rezervare a capacității de transport și de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea - Negru Vodă, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2016, cu modificările ulterioare, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se stabilește venitul total pentru activitatea de transport al gazelor naturale desfășurată de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. pe conducta de transport gaze naturale Isaccea 2-Negru Vodă 2 la nivelul valorii de 169.820.239 lei.  +  Articolul 2(1) Se stabilesc tarifele de transport pentru rezervarea capacității de transport pe punctele de intrare/ieșire în/din conducta de transport gaze naturale Isaccea 2-Negru Vodă 2, pentru perioada 1 octombrie 2020 - 30 septembrie 2021, pentru Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  Potrivit art. 1 coroborat cu art. 3 din ORDINUL nr. 92 din 10 august 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 786 din 16 august 2021, începând cu data de 29.09.2021, se prorogă termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 149/2020 privind aprobarea venitului total și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conducta de transport gaze naturale Isaccea 2-Negru Vodă 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 30 iulie 2020, până la data de 30 septembrie 2022.
  (2) - Tarifele de transport prevăzute la alin. (1) se aplică în punctele relevante Isaccea 2,3 și Negru Vodă 2,3.
   +  Articolul 3Tarifele de transport prevăzute la art. 2 reprezintă contravaloarea serviciilor de transport al gazelor naturale pentru rezervarea capacității de transport pe puncte de intrare/ieșire în/din conducta de transport gaze naturale Isaccea 2-Negru Vodă 2 al gazelor naturale și nu conțin T.V.A.  +  Articolul 4Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 octombrie 2020.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 29 iulie 2020.Nr. 149.  +  ANEXĂ
  Tarife de transport pentru rezervarea capacității de transport
  pe punctele de intrare/ieșire în/din conducta de transport gaze naturale Isaccea 2-Negru Vodă 2,
  pentru perioada 1 octombrie 2020 - 30 septembrie 2021
  Nr. crt.Tipuri de servicii de transport al gazelor naturale pentru rezervarea capacității de transport pe conducta de transport Isaccea 2 - Negru Vodă 2Coeficient multiplicareUMTarife de transport pentru punctul relevant Isaccea 2,3Tarife de transport pentru punctul relevant Negru Vodă 2,3
  1Preț de referință1,00lei/kWh/h0.0011200.001120
  Servicii ferme/întreruptibile termen scurt trimestrial
  2Servicii ferme/întreruptibile trimestrul I (octombrie-decembrie) 1.56lei/kWh/h0.0017430.001743
  3Servicii ferme/întreruptibile trimestrul II (ianuarie-martie)2.89lei/kWh/h0.0032320.003232
  4Servicii ferme/întreruptibile trimestrul III (aprilie-iunie)0.27lei/kWh/h0.0003040.000304
  5Servicii ferme/întreruptibile trimestrul IV (iulie-septembrie)0.49lei/kWh/h0.0005440.000544
  Servicii ferme/întreruptibile termen scurt lunar
  6Servicii ferme/întreruptibile luna octombrie1.51lei/kWh/h0.0016870.001687
  7Servicii ferme/întreruptibile luna noiembrie1.55lei/kWh/h0.0017340.001734
  8Servicii ferme/întreruptibile luna decembrie2.33lei/kWh/h0.0026120.002612
  9Servicii ferme/întreruptibile luna ianuarie5.92lei/kWh/h0.0066250.006625
  10Servicii ferme/întreruptibile luna februarie1.93lei/kWh/h0.0021560.002156
  11Servicii ferme/întreruptibile luna martie2.15lei/kWh/h0.0024070.002407
  12Servicii ferme/întreruptibile luna aprilie 0.11lei/kWh/h0.0001200.000120
  Nr. crt.Tipuri de servicii de transport al gazelor naturale pentru rezervarea capacității de transport pe conducta de transport Isaccea 2 - Negru Vodă 2Coeficient multiplicareUMTarife de transport pentru punctul relevant Isaccea 2,3Tarife de transport pentru punctul relevant Negru Vodă 2,3
  13Servicii ferme/întreruptibile luna mai0.34lei/kWh/h0.0003800.000380
  14Servicii ferme/întreruptibile luna iunie0.49lei/kWh/h0.0005500.000550
  15Servicii ferme/întreruptibile luna iulie0.74lei/kWh/h0.0008270.000827
  16Servicii ferme/întreruptibile luna august0.08lei/kWh/h0.0000890.000089
  17Servicii ferme/întreruptibile luna septembrie0.86lei/kWh/h0.0009680.000968
  Servicii ferme/întreruptibile termen scurt zilnic
  18Servicii ferme/întreruptibile zi octombrie3.01lei/kWh/h0.0033740.003374
  19Servicii ferme/întreruptibile zi noiembrie3.10lei/kWh/h0.0034670.003467
  20Servicii ferme/întreruptibile zi decembrie4.67lei/kWh/h0.0052240.005224
  21Servicii ferme/întreruptibile zi ianuarie11.83lei/kWh/h0.0132510.013251
  22Servicii ferme/întreruptibile zi februarie3.85lei/kWh/h0.0043110.004311
  23Servicii ferme/întreruptibile zi martie4.30lei/kWh/h0.0048140.004814
  24Servicii ferme/întreruptibile zi aprilie0.21lei/kWh/h0.0002410.000241
  25Servicii ferme/întreruptibile zi mai0.68lei/kWh/h0.0007610.000761
  26Servicii ferme/întreruptibile zi iunie0.98lei/kWh/h0.0011000.001100
  27Servicii ferme/întreruptibile zi iulie1.48lei/kWh/h0.0016540.001654
  28Servicii ferme/întreruptibile zi august0.16lei/kWh/h0.0001770.000177
  29Servicii ferme/întreruptibile zi septembrie 1.73lei/kWh/h0.0019370.001937
  Servicii ferme/întreruptibile termen scurt intrazilnic
  30Servicii ferme/întreruptibile intrazilnic octombrie3.01lei/kWh/h0.0033740.003374
  31Servicii ferme/întreruptibile intrazilnic noiembrie3.10lei/kWh/h0.0034670.003467
  32Servicii ferme/întreruptibile intrazilnic decembrie4.67lei/kWh/h0.0052240.005224
  33Servicii ferme/întreruptibile intrazilnic ianuarie11.83lei/kWh/h0.0132510.013251
  34Servicii ferme/întreruptibile intrazilnic februarie3.85lei/kWh/h0.0043110.004311
  35Servicii ferme/întreruptibile intrazilnic martie4.30lei/kWh/h0.0048140.004814
  36Servicii ferme/întreruptibile intrazilnic aprilie0.21lei/kWh/h0.0002410.000241
  37Servicii ferme/întreruptibile intrazilnic mai0.68lei/kWh/h0.0007610.000761
  38Servicii ferme/întreruptibile intrazilnic iunie0.98lei/kWh/h0.0011000.001100
  39Servicii ferme/întreruptibile intrazilnic iulie1.48lei/kWh/h0.0016540.001654
  40Servicii ferme/întreruptibile intrazilnic august0.16lei/kWh/h0.0001770.000177
  41Servicii ferme/întreruptibile intrazilnic septembrie1.73lei/kWh/h0.0019370.001937
  Tarifele de rezervare de capacitate pentru serviciile de transport întreruptibile sunt tarifele de rezervare de capacitate aferente serviciilor de transport ferme asupra cărora se aplică un discount ex-post, calculat conform prevederilor art. 16 alin. (4) din Regulamentul (UE) 460/2017 al Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind structurile tarifare armonizate pentru transportul gazelor.
  ----