HOTĂRÂRE nr. 282 din 6 aprilie 2020pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2020  (la 16-09-2020, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 778 din 10 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 septembrie 2020 ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 16-09-2020, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 778 din 10 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 septembrie 2020 )  +  Articolul 2În termen de 7 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instituțiile de credit transmit FNGCIMM cererile de înscriere în program, precum și solicitările de alocare de plafoane de garantare în funcție de nivelul estimat al finanțărilor pe care le vor acorda în anul 2020 în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, precum și nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanțărilor în cadrul programului, cu încadrarea în limitele prevăzute la art. 1 alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  București, 6 aprilie 2020.Nr. 282.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținerea întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA