HOTĂRÂRE nr. 1.522 din 25 octombrie 2006 (**republicată**) privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping**1)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2010  Notă
  **1) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 27 noiembrie 2009, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 9 noiembrie 2006 și ulterior adoptării a mai fost modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.551/2008 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 4 decembrie 2008.
  Notă
  Conform articolului II din LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 28 iulie 2021, în tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, sintagma „substanțe dopante cu grad mare de risc“, se înlocuiește cu sintagma „substanțe dopante“.
   +  Articolul 1(1) Se aprobă structura organizatorică a Agenției Naționale Anti-Doping, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Numărul maxim de posturi al Agenției Naționale Anti-Doping este de 54 de posturi, inclusiv demnitarii. (la 16-10-2017, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 744 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 16 octombrie 2017 )  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale Anti-Doping, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2005 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Antidoping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 28 septembrie 2005.  +  Anexa nr. 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a AGENȚIEI NAȚIONALE ANTI-DOPING
  (la 16-10-2017, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 744 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 16 octombrie 2017 )
   +  Anexa nr. 2REGULAMENTde organizare și funcționare a Agenției Naționale Anti-Doping