ORDIN nr. 2.415/C din 11 iunie 2018pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 3 iulie 2018    În temeiul dispozițiilor art. 90 din capitolul II al anexei nr. VI - Familia ocupațională de funcții bugetare „Apărare, ordine publică și securitate națională“ la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Prezentul ordin se aplică și funcționarilor publici cu statut special din Ministerul Justiției, atribuțiile de stabilire a drepturilor salariale prevăzute prin prezentul ordin pentru directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor fiind exercitate de ministrul justiției.  +  Articolul 2Prevederile din Normele metodologice prevăzute în anexă se aplică în măsura în care sunt aplicabile dispozițiile corespunzătoare cuprinse în Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea art. 38 și 39 din această lege.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul justiției,
    Tudorel Toader
    București, 11 iunie 2018.Nr. 2.415/C.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduripublice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare