ORDIN nr. 1.323 din 16 iulie 2021pentru aprobarea listei prevăzute la art. 4 alin. (6^1) din Normele privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 19 iulie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. IM 5.808/2021 al Direcției politica medicamentului, a dispozitivelor și tehnologiilor medicale din cadrul Ministerului Sănătății,ținând cont de prevederile art. 4 alin. (6^1) din Normele privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă lista prevăzută la art. 4 alin. (6^1) din Normele privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Lista menționată la art. 1 este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  București, 16 iulie 2021.Nr. 1.323.  +  ANEXĂ
  LISTA
  prevăzută la art. 4 alin. (6^1) din Normele privind modul de calcul și procedura de aprobare a
  prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017
  Nr. crt.Denumire comună internațională
  1ABACAVIRUM
  2ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM
  3ABIRATERONUM
  4ACETYLCYSTEINUM
  5ACIDUM ASCORBICUM
  6ACIDUM TRANEXAMICUM
  7ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI
  8ACIDUM ZOLEDRONICUM
  9ADALIMUMABUM
  10AFATINIBUM
  11AMIKACINUM
  12ANASTROZOLUM
  13ARSENICUM TRIOXIDUM
  14ASPARAGINAZUM
  15ATAZANAVIRUM
  16ATROPINUM
  17BENDAMUSTINUM
  18BENZYLPENICILLINUM
  19BENZYLUM BENZOICUM
  20BEVACIZUMABUM
  21BICALUTAMIDUM
  22BLEOMYCINUM SULFAS
  23BORTEZOMIBUM
  24CALCII FOLINAS
  25CALCII GLUCONAS
  26CAPECITABINUM
  27CARBOPLATINUM
  28CEFAZOLINUM
  29CEFTRIAXONUM
  30CERTOLIZUMAB PEGOL
  31CHLORAMBUCILUM
  32CICLOSPORINUM
  33CISPLATINUM
  34CLOZAPINUM
  35COLECALCIFEROLUM
  36COLISTINUM
  37COMBINAȚII (FERROSI SULFAS + ACIDUM FOLICUM)
  38COMBINAȚII (LAMIVUDINUM + ZIDOVUDINUM)
  39COMBINAȚII (LEDIPASVIRUM + SOFOSBUVIRUM)
  40COMBINAȚII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM)
  41COMBINAȚII (SOL. DIAL. PERIT.)
  42CYCLOSERINUM
  43CYTARABINUM
  44DACARBAZINUM
  45DACTINOMICINUM
  46DAPSONUM
  47DARBEPOETINUM ALFA
  48DARUNAVIRUM
  49DASABUVIRUM
  50DEFEROXAMINUM
  51DOCETAXELUM
  52DOXORUBICINUM
  53EFAVIRENZUM
  54EFAVIRENZUM + EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM DISOPROXIL
  55EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM ALAFENAMIDA
  56EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM DISOPROXIL
  57ENTECAVIRUM
  58EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
  59EPINEPHRINUM
  60EPOETINUM ALFA
  61EPOETINUM BETA
  62ERLOTINIBUM
  63ETANERCEPTUM
  64ETHAMBUTOLUM
  65ETIONAMIDUM
  66ETOPOSIDUM
  67FACTOR IX DE COAGULARE
  68FACTOR VIII DE COAGULARE
  69FENTANYLUM
  70FILGRASTIMUM (G-CSF)
  71FLUDARABINUM
  72FLUOROURACILUM
  73GEFITINIBUM
  74GEMCITABINUM
  75GLICLAZIDUM
  76HEPARINUM
  77HYDROXYCARBAMIDUM
  78IBUPROFENUM
  79IFOSFAMIDUM
  80IMATINIBUM
  81IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ
  82IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ
  83INFLIXIMABUM
  84INSULINE UMANE
  85INSULINUM ASPART
  86INSULINUM DETEMIR
  87INSULINUM GLARGINE
  88INSULINUM GLULIZINA
  89INSULINUM LISPRO
  90IRINOTECANUM
  91ISONIAZIDUM
  92KALII IODIDUM
  93LAMIVUDINUM
  94LAMOTRIGINUM
  95LATANOPROSTUM
  96LENALIDOMIDUM
  97LEUPRORELINUM
  98LEVOTHYROXINUM
  99LINEZOLIDUM
  100LOPINAVIRUM+RITONAVIRUM
  101LORATADINUM
  102MEDROXYPROGESTERONUM
  103MEFLOQUINUM
  104MELPHALANUM
  105MERCAPTOPURINUM
  106MEROPENEMUM
  107MESNUM
  108METFORMINUM
  109METHADONUM
  110METHOTREXATUM
  111MIDAZOLAMUM
  112MOROCTOCOG ALFA
  113MORPHYNUM
  114NEVIRAPINUM
  115OMBITASVIRUM + PARITAPREVIRUM + RITONAVIRUM
  116ONDANSETRONUM
  117OSELTAMIVIRUM
  118OXALIPLATINUM
  119PACLITAXELUM
  120PEGINTERFERON ALFA-2A
  121PEGINTERFERON ALFA-2B
  122PENICILLAMINUM
  123PHENOBARBITALUM
  124PHENYTOINUM
  125PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM
  126PROCARBAZINUM
  127PYRAZINAMIDUM
  128PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
  129PYRIDOXINUM
  130RETINOLUM
  131RIBAVIRINUM
  132RIFAMPICINUM
  133RISPERIDONUM
  134RITONAVIRUM
  135RITUXIMABUM
  136STREPTOMYCINUM
  137TALIDOMIDUM
  138TAMOXIFENUM
  139TENOFOVIRUM DISOPROXIL
  140TETRACYCLINUM
  141THIAMINUM
  142TIMOLOLUM
  143TRASTUZUMABUM
  144TRETINOINUM
  145VALGANCICLOVIRUM
  146VANCOMYCINUM
  147VINBLASTINUM
  148VINCRISTINUM
  149VINORELBINUM
  150VORICONAZOLUM
  151GLUCAGONUM
  152NONACOG ALPHA (FACTOR IX DE COAGULARE)
  (la 02-08-2022, ANEXA a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.288 din 27 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 02 august 2022 )
  ----