ORDIN nr. 422/768/516/2021pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Nr. 422 din 27 mai 2021
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 768 din 5 iulie 2021
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 516 din 11 iunie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 13 iulie 2021  În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, al art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale,ministrul transporturilor și infrastructurii, ministrul finanțelor și ministrul muncii și protecției sociale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Regia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș va duce la îndeplinire prezentul ordin.
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  p. Ministrul muncii și protecției sociale, Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
   +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURIIRegia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil Bega“ TimișSediul/Adresa: Timișoara, str. General Magheru nr. 23Cod unic de înregistrare: 39669478
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2021
  -----