ORDIN nr. 839 din 24 iunie 2021privind desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială QUALITY-CERT - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de laborator de încercări ale produselor pentru construcții
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 7 iulie 2021  Având în vedere Procesul-verbal nr. 3 din 3.06.2021 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare și verificare a constanței performanței și a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcții,în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) și ale art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială QUALITY-CERT - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de laborator de încercări ale produselor pentru construcții, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informații:a) elementele de identificare a organismului;b) perioada de valabilitate a notificării;c) familiile de produse/produsele, utilizarea preconizată, sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței și funcția organismului, precum și specificațiile tehnice armonizate pentru care organismul a fost acreditat de Asociația de Acreditare din România - RENAR - și evaluat.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data publicării prezentului ordin, anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 827/2016 privind desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială QUALITY-CERT - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcțiilor specifice de certificare a produselor pentru construcții, de certificare a controlului producției în fabrică și de laborator de încercări ale produselor pentru construcții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 24 iunie 2016, se abrogă.
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  București, 24 iunie 2021.Nr. 839.  +  ANEXĂSOCIETATEA COMERCIALĂ QUALITY-CERT - S.A.NB 1870Adresa: șos. Panduri nr. 94, sectorul 5, București, tel.: + 40 0317.100.753, fax: +40 0317.100.752, +40 021.411.71.51, e-mail: quality_cert@yahoo.com, web-site www.qualitycert.roPuncte de lucru:1. Laborator de încercări pe materiale de construcții: București, șos. Pipera nr. 52, sectorul 2;2. Laborator Național pentru Industria Lemnului și Mobilă: București, Bd. Basarabiei nr. 250, sectorul 3.Competența organismului a fost evaluată folosind ca referențial standardul SR EN ISO/CEI 17025:2018.Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiția îndeplinirii continue a cerințelor care au stat la baza desemnării).Domeniile de competență:
  Numărul deciziei CEFamiliile de produse, produsele, utilizările preconizateSistemul de evaluare și verificare a constanței performanțeiSpecificațiile tehnice armonizateFuncția organismului
  97/464/CEProduse de construcție pentru instalațiile de epurare a apelor uzate din exteriorul clădirilor (2/3) Canal de evacuare prefabricat pentru utilizare în exteriorul clădirilor, pentru apele uzate de la clădiri și de la lucrările de construcții civile care includ drumurileSistem 3 SR EN 1433:2003 SR EN 1433:2003/A1:2006 SR EN 1433:2003/AC:2006LAB (i) LAB (c)
  97/808/CEPardoseli (2/2) Produse pentru pardoseli rigide: (A) Sub formă de componente - unități de pavaj, dale, mozaicuri, parchet, tabliere din plasă sau foi, grătare de pardoseală, laminate rigide de pardoseală, produse pe bază de lemnSistem 3SR EN 14342:2013LAB (i) LAB (c)
  98/436/CEÎnvelitori de acoperiș, plafoniere, lucarne (ferestre de acoperiș) și produse auxiliare pentru acoperiș (2/6) Ferestre de acoperiș pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la focSistem 3SR EN 14351-1 + A1:2010 SR EN 14351-1 + A2:2016LAB (i) LAB (c)
  98/437/CEFinisaje interioare și exterioare pentru pereți și plafoane (3/5): Plăci de protecție (ca finisaje interioare sau exterioare la pereți sau plafoane supuse reglementărilor privind reacția la foc)Sistem 3SR EN 14915 + A1:2017LAB (i) LAB (c)
  99/93/CEUși, ferestre, obloane, jaluzele, porți și feronerie aferentă (1/1): Uși - cu sau fără feronerie aferentă (alte utilizări specifice declarate și/sau utilizările supuse altor cerințe speciale, mai ales în ceea ce privește zgomotul, energia, izolația și siguranța în exploatare, în afara celor privind compartimentările antifoc/fum și pe trasee de evacuare la incendiu)Sistem 3 EN 14351-1 + A1:2010 SR EN 14351-1 + A2:2016LAB (i) LAB (c)
  99/93/CEUși, ferestre, obloane, jaluzele, porți și feronerie aferentă (1/1): Ferestre - cu sau fără feronerie aferentă (orice altă utilizare în afara celor privind compartimentările antifoc/fum și pe trasee de evacuare la incendiu)Sistem 3 EN 14351-1 + A1:2010 SR EN 14351-1 + A2:2016LAB (i) LAB (c)
  NOTĂ:LAB (i) - Laborator de încercări pentru determinări prin încercări;LAB (c) - Laborator de încercări pentru determinări prin calcul.
  -----