ORDIN nr. 2.035 din 18 aprilie 2000pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultura și alte unități de profil
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 27 septembrie 2000    Ministrul culturii,în temeiul art. 8 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, în baza art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 134/1998 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor pct. 19 din Normele metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 2.388/1995,având în vedere Avizul Ministerului Finanțelor nr. 8.177 din 30 iunie 2000,emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind evidenta, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultura și alte unități de profil, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Dispozițiile prezentului ordin se aduc la îndeplinire de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultura și alte unități de profil care dețin bunuri culturale.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul culturii,
    Ion Caramitru
     +  AnexăNORME METODOLOGICE privind evidenta, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecțiipublice, case memoriale, centre de cultura și alte unități de profil--------------