HOTĂRÂRE nr. 845 din 28 septembrie 2000privind unele măsuri de protecție socială referitoare la pensiile de asigurări sociale de stat, în lunile septembrie-decembrie 2000
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 29 septembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) În luna septembrie 2000 pensiile de asigurări sociale de stat se corecteaza, în plus, cu 10%.(2) Corecția prevăzută la alin. (1) se aplică numai pensiilor de asigurări sociale de stat ale căror cuantumuri nu depășesc valoarea unui salariu mediu brut pe economie.(3) Cuantumurile pensiilor rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) nu pot fi mai mari decât nivelul salariului mediu brut pe economie.(4) Salariul mediu brut pe economie prevăzut la alin. (2) și (3) este ultimul salariu comunicat de Institutul Național de Statistica și Studii Economice până la data întocmirii documentelor lunare de plată a pensiilor.  +  Articolul 2(1) În lunile octombrie, noiembrie și decembrie ale anului 2000 se corecteaza lunar, în plus cu 1,5%, următoarele venituri ale populației:a) pensiile de asigurări sociale de stat;b) pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat;c) indemnizațiile de îngrijire acordate pensionarilor de asigurări sociale de stat încadrați în gradul I de invaliditate;d) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislației de pensii.(2) Pentru luna decembrie 2000 veniturile populației, majorate conform prevederilor alin. (1), se corecteaza suplimentar cu 4,3%.(3) Măsurile de protecție socială prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică numai beneficiarilor ale căror cuantumuri ale pensiei de baza nu depășesc valoarea a doua salarii medii nete pe economie, la ultimul nivel comunicat de Institutul Național de Statistica și Studii Economice până la data întocmirii documentelor lunare de plată a pensiilor. (la 18-12-2000, Articolul 2 a fost modificat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.286 din 7 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 18 decembrie 2000 )  +  Articolul 3Persoanelor ale căror drepturi de pensie se deschid concomitent sau după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și se stabilesc în condițiile prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 565/1996 privind aplicarea măsurilor de protecție socială a pensiilor de asigurări sociale de stat și militare, stabilite și recalculate după data de 1 august 1996, li se aplică măsurile de protecție socială prevăzute la art. 2.  +  Articolul 4(1) Cuantumurilor pensiilor minime de asigurări sociale de stat, stabilite potrivit prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 332/2000 privind recorelarea pensiilor de asigurări sociale de stat, li se aplică măsurile de protecție socială prevăzute la art. 1 și 2.(2) Cuantumurile pensiilor minime rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) cuprind contribuția datorată asigurărilor sociale de sănătate.  +  Articolul 5Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protecție socială prevăzute de prezenta hotărâre se suporta din bugetul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 6Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 565/1996 privind aplicarea măsurilor de protecție socială a pensiilor de asigurări sociale de stat și militare, stabilite și recalculate după data de 1 august 1996, se completează cu prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu luna septembrie 2000.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii
  și protecției sociale,
  Alexandru Man,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  -----