ORDIN nr. 73 din 23 iunie 2021privind aprobarea tarifelor reglementate pentru operarea sistemului de distribuție preluat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuție a gazelor naturale din localitatea Otopeni, aparținătoare orașului Otopeni, județul Ilfov
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 iunie 2021  Având în vedere:– dispozițiile art. 178 alin. (2) lit. a) și ale art. 179 alin. (4) și (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 13 din Procedura privind desemnarea unui operator de distribuție a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017, cu modificările și completările ulterioare;– dispozițiile art. 61 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) și m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale clienților care se încadrează în următoarele categorii de consum:
  Categoria de cliențiConsum minim anual[MWh]Consum maxim anual[MWh]Tarife de distribuție[lei/MWh]
  C.1.≤ 28011,95
  C.2.> 280≤ 2.80011,78
  C.3.> 2.800≤ 28.00011,36
  (la 01-04-2022, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 53 din 29 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 30 martie 2022 )
  (2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienților serviciului de distribuție a gazelor naturale din localitatea Otopeni, aparținătoare orașului Otopeni, județul Ilfov, pentru care Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. deține licența de distribuție a gazelor naturale.(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin acciza pentru gazul natural și T.V.A.
   +  Articolul 2Operatorul de distribuție licențiat duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2020 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru operarea sistemului de distribuție, preluat, realizat de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuție a gazelor naturale din localitatea Otopeni, aparținătoare orașului Otopeni, județul Ilfov, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 25 martie 2020.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2021.
  p. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Zoltan Nagy-Bege
  București, 23 iunie 2021.Nr. 73.----