ORDIN nr. 53 din 22 iunie 2021privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor de inspector judiciar în cadrul Inspecției Judiciare
EMITENT
  • INSPECȚIA JUDICIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 25 iunie 2021    În temeiul art. 70 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,inspectorul-șef al Inspecției Judiciare emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor de inspector judiciar în cadrul Inspecției Judiciare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul inspectorului-șef al Inspecției Judiciare nr. 131/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 6 decembrie 2018, cu modificările ulterioare, se abrogă.
    Inspectorul-șef al Inspecției Judiciare,
    Lucian Netejoru
    București, 22 iunie 2021.Nr. 53.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor de inspector judiciarîn cadrul Inspecției Judiciare