ORDIN nr. 1.019 din 24 iunie 2021privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 991/2021
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 25 iunie 2021  Având în vedere:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, aprobată prin Legea nr. 160/2021, cu modificările ulterioare; – Referatul de aprobare nr. 356.132 din 17.06.2021, întocmit de către Direcția generală ajutor de stat,în temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului emite următorul ordin:  +  Articolul IProcedura de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 991/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 594 și 594 bis din 14 iunie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La punctul 5 subpunctul 5.2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Aplicația electronică aferentă celei de-a doua etape de înscriere în cadrul Schemei va fi deschisă începând cu ora 10,00 a primei zile de înscriere, timp de 22 zile calendaristice de la demararea înscrierii, până la ora 20,00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.2. Anexa nr. 7 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
  București, 24 iunie 2021.Nr. 1.019.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 7 la procedură)
  Anexă la Raportul privind baza de calcul al ajutorului de stat ce se acordă sub forma unor granturi
  în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar
  pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente,
  a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19 (RAPORT SINTEZĂ)
  1. Date de identificare ale Beneficiarului:
  Denumire 
  CIF 
  Localitate 
  Județ 
  2. Cifra de afaceri/Volumul de activitate raportat de Beneficiar în situațiile financiare/raportările financiare anuale depuse la organele fiscale competente:
  Total cifră de afaceri/Volum de activitate 2019RON
  Total cifră de afaceri/Volum de activitate 2020RON
  3. Baza de calcul al ajutorului de stat acordat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020, aprobată prin Legea nr. 160/2021, cu modificările ulterioare
  1Cifra de afaceri eligibilă/ Volum de afaceri eligibil 2019*RON
  2Cifra de afaceri eligibilă/Volum de afaceri eligibil 2020*RON
  3Baza de calcul conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020, aprobată prin Legea nr. 160/2021, cu modificările ulterioare (1) – (2)RON
  4Valoare maximă grant (RON) Baza de calcul (3) x 20%RON
  * Conform coduri CAEN menționate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020, aprobată prin Legea nr. 160/2021.Data: …..BeneficiarDenumireSemnătura: L.S. ………. .Auditor/Expert contabilDenumire Certificat/Nr. autorizație Semnătura: L.S…
  ----