ORDIN nr. 70 din 23 iunie 2021privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea NORD GAZ - S.R.L.
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 24 iunie 2021  Având în vedere dispozițiile art. 178 alin. (2) lit. a) și ale art. 179 alin. (4) și (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 61 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) și m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale clienților care se încadrează în următoarele categorii de consum:
  Categoria de cliențiConsum minim anual[MWh]Consum maxim anual[MWh]Tarife de distribuție[lei/MWh]
  C.1.≤ 28033,12
  C.2.> 280≤ 2.80027,77
  C.4.> 28.000≤ 280.00024,54
  (la 01-04-2022, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 51 din 29 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 30 martie 2022 )
  (2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienților serviciului de distribuție a gazelor naturale din localitățile pentru care Societatea NORD GAZ - S.R.L. deține licența de distribuție a gazelor naturale.(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin acciza pentru gazul natural și T.V.A.
   +  Articolul 2Operatorul de distribuție licențiat duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 108/2020 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea NORD GAZ - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 25 iunie 2020.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2021.
  p. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Zoltan Nagy-Bege
  București, 23 iunie 2021.Nr. 70.----