ORDIN nr. 540 din 18 iunie 2021privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 24 iunie 2021



  Având în vedere dispozițiile:– art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare;– Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare,– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 211/2020;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 58/2021;– Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 1.065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;– Hotărârii Guvernului nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;– Hotărârii Guvernului nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;– Hotărârii Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;– Hotărârii Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;– Referatului de aprobare nr. 1.239 din 11.06.2021,în baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul IÎn anexa nr. 1 la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 31 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare, anexa nr. 3 „Tabel cu activitățile restricționate în condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare“, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  București, 18 iunie 2021.Nr. 540.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 3 la cerere)
  TABEL
  cu activitățile restricționate în condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri
  pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare
  Se bifează căsuța/căsuțele corespunzătoare activității restricționate.*1)Activitate restricționată/Activități restricționateCod CAEN/Coduri CAEN aferent(e) activității restricționate*2)Perioada aplicării restricției
   • Organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase cu participarea persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate 9.10.2020-12.05.2021
   • Efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități 9.10.2020-până în prezent
   • Organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, conform art. 1 pct. 1 din anexa nr. 3 la hotărârile Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 15.10.2020-până în prezent
   • Desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private 9.11.2020-până în prezent
   • Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale cu participarea a peste 300 de spectatori cu locuri pe scaune, la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 15.10.2020-13.05.2021
   • Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale, la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 15.10.2020-13.05.2021
   • Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale, la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile a cazurilor este mai mare de 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 14.05.2021-până în prezent
   • Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale cu participarea a peste 500 de spectatori la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori 14.05.2021-31.05.2021
   • Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale cu participarea a peste 1.000 de spectatori, cu excepția în care sunt îndeplinite condițiile de participare de către spectatori la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori 1.06.2021-până în prezent
   • Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 15.10.2020-13.05.2021
   • Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile a cazurilor este mai mare de 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 14.05.2021-până în prezent
   • Desfășurarea competițiilor sportive în spații deschise cu participarea spectatorilor peste 25% din capacitatea maximă a spațiului, cu excepția evenimentelor-test/pilot 14.05.2021-31.05.2021
   • Desfășurarea competițiilor sportive în spații deschise cu participarea spectatorilor peste 25% din capacitatea maximă a spațiului, cu excepția în care sunt îndeplinite condițiile de participare de către spectatori 1.06.2021-până în prezent
   • Desfășurarea competițiilor sportive în spații închise cu participarea spectatorilor peste 25% din capacitatea maximă a spațiului, cu excepția în care sunt îndeplinite condițiile de participare de către spectatori 1.06.2021-până în prezent
   • Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte cu participarea publicului peste 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență, cu excepția evenimentelor-test/pilot organizate cu respectarea prevederilor legale în vigoare 15.10.2020-31.05.2021
   • Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte cu participarea publicului peste 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 15.10.2020-31.05.2021
   • Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte cu participarea publicului peste 70% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență, cu excepția situației în care este permisă desfășurarea activității până la capacitatea maximă a spațiului 1.06.2021-până în prezent
   • Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate depășește 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 15.10.2020-până în prezent
   • Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente 15.10.2020-31.05.2021
   • Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente 15.10.2020-31.05.2021
   • Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.), cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente cu un număr de peste 70 de persoane în exterior și de peste 50 de persoane în interior în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență, cu excepția utilizării până la capacitatea maximă a spațiului în exterior sau în interior în condițiile prevăzute în hotărârea Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 1.06.2021-11.06.2021
   • Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.), cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile depășește 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 1.06.2021-până în prezent
   • Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.), cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente cu un număr de peste 70 de persoane în exterior și de peste 50 de persoane în interior, cu excepția organizării de mese festive până la capacitatea maximă a spațiului în exterior sau în interior, în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 12.06.2021-până în prezent
   • Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente cu un număr de peste 200 de persoane în interior, cu excepția organizării de evenimente private (nunți, botezuri) până la capacitatea maximă a spațiului în exterior, în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 12.06.2021-până în prezent
   • Organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de peste 25 de persoane în interior și de peste 50 de persoane în exterior 15.10.2020-13.05.2021
   • Organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de peste 50 de persoane în interior și de peste 200 de persoane în exterior, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 14.05.2021-31.05.2021
   • Organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de peste 70 de persoane în interior și de peste 200 de persoane în exterior, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 1.06.2021-11.06.2021
   • Organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de peste 70 de persoane în interior și de peste 200 de persoane în exterior, cu excepția în care sunt îndeplinite condițiile de participare, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 12.06.2021-până în prezent
   • Organizarea de conferințe cu un număr de peste 100 de persoane în interior, cu excepția în care sunt îndeplinite condițiile de participare, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 1.06.2021-până în prezent
   • Zborurile efectuate de operatorii economici din aviație spre și dinspre țările care nu fac obiectul excepției de la carantinare/izolare stabilite de Institutul Național de Sănătate Publică și aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, cu excepțiile prevăzute în art. 4 pct. 2 din anexa nr. 3 la hotărârile Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României După data de 16.08.2020 suspendarea zborurilor se aprobă prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.
   • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, cu excepția preparării hranei și comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 15.10.2020-13.05.2021
   • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală de 3/1.000 de locuitori, cu excepția preparării hranei și comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 14.05.2021-31.05.2021
   • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase, cu depășirea a 70% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județele/localitățile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 14.05.2021-31.05.2021
   • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase cu depășirea a 70% din capacitatea maximă a spațiului, cu excepția situației în care este permisă funcționarea până la capacitatea maximă a spațiului, precum și cu excepția preparării hranei și comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală de 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 1.06.2021-până în prezent
   • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, cu depășirea a 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu excepția preparării hranei și comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 15.10.2020-13.05.2021
   • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate depășește 3/1.000 de locuitori, cu excepția preparării hranei și comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 15.10.2020-13.05.2021
   • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate depășește 3/1.000 de locuitori, cu excepția preparării hranei și comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 14.05.2021-până în prezent
   • Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, cu excepția preparării hranei și comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 15.10.2020-13.05.2021
   • Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora, cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu excepția preparării hranei și comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 14.05.2021-31.05.2021
   • Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare cu depășirea a 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu excepția preparării hranei și comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 15.10.2020-13.05.2021
   • Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, cu excepția desfășurării acestei activități doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități, în județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori la 14 zile, cu excepția preparării hranei și comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 15.10.2020-13.05.2021
   • Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora, cu excepția desfășurării acestei activități doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități, cu excepția preparării hranei și comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, în județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori la 14 zile, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 14.05.2021-până în prezent
   • Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora, cu depășirea a 70% din capacitatea maximă a spațiului, în județele/localitățile unde incidența la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 13.05.2021-31.05.2021
   • Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora, cu depășirea a 70% din capacitatea maximă a spațiului, cu excepția utilizării până la capacitatea maximă a spațiului, în condițiile prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, în județele/localitățile unde incidența la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori 1.06.2021-până în prezent
   • Activitatea operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 9.11.2020-13.05.2021
   • Activitatea operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală de 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 14.05.2021-31.05.2021
   • Activitatea operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, cu depășirea a 70% din capacitatea maximă a spațiului, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală de 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 14.05.2021-31.05.2021
   • Activitatea operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, cu depășirea a 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 9.11.2020-13.05.2021
   • Activitatea operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, în județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori la 14 zile, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 9.11.2020-până în prezent
   • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum ale produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spații special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, spații publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent 15.10.2020-13.05.2021
   • Activitatea operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, cu depășirea a 70% din capacitatea maximă a spațiului, cu excepția utilizării până la capacitatea maximă a spațiului în condițiile prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală de 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 1.06.2021-până în prezent
   • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum ale produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, fără asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și fără respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare 15.10.2020-până în prezent
   • Exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și activitatea barurilor, cluburilor și discotecilor din interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici 1.09.2020-13.05.2021
   • Exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și activitatea cluburilor și discotecilor din interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici 14.05.2021-31.05.2021
   • Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri 18.05.2020-13.05.2021
   • Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine interioare, locuri de joacă și săli de jocuri 14.05.2021-31.05.2021
   • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare cu depășirea a 70% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 1.06.2021-până în prezent
   • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile depășește 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 1.06.2021-până în prezent
   • Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 1.06.2021-până în prezent
   • Activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului 1.06.2021-până în prezent
   • Activitatea în baruri, cluburi și discoteci 1.09.2020-13.05.2021
   • Activitatea în cluburi și discoteci 14.05.2021-31.05.2021
   • Activitatea în baruri, cluburi și discoteci cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 1.06.2021-până în prezent
   • Activitatea în baruri, cluburi și discoteci în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 12.06.2021-până în prezent
   • Activitatea operatorilor economici - structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, cu depășirea a 70% din capacitatea maximă a acestora în localitățile prevăzute în hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 14.03.2021-31.05.2021
   • Activitatea operatorilor economici - structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, cu depășirea a 85% din capacitatea maximă a acestora în localitățile prevăzute în hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, cu excepția funcționării până la capacitatea maximă, cu respectarea condițiilor de către turiști 1.06.2021-până în prezent
   • Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau de fitness în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 26.03.2021-12.05.2021
   • Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau de fitness în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență, cu excepția localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori 13.05.2021-31.05.2021
   • Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau de fitness în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 1.06.2021-până în prezent
   • Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau de fitness cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 14.05.2021-31.05.2021
   • Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau de fitness cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică de 4/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență  1.06.2021-până în prezent
   • Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau de fitness cu depășirea a 70% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 14.05.2021-31.05.2021
   • Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau de fitness cu depășirea a 70% din capacitatea maximă a spațiului, cu excepția utilizării spațiului la capacitate maximă în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 1.06.2021-până în prezent
   • Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 15.10.2020-13.05.2021
   • Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc cu depășirea a 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 14.05.2021-31.05.2021
   • Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc cu depășirea a 70% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 1.06.2021-până în prezent
   • Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc cu depășirea a 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 15.10.2020-13.05.2021
   • Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc la depășirea incidenței cumulate la 14 zile de 3/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență 15.10.2020-până în prezent
   • Activitatea desfășurată în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților pentru o perioadă de 14 zile, la apariția a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive 15.10.2020-până în prezent
   • Activitatea târgurilor, bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare 4.12.2020-până în prezent
   ^*3) ……………………. ^*4) ………………
  ^*1) Se bifează căsuța/căsuțele corespunzătoare activității/activităților restricționate în condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.^*2) Se indică codul/codurile CAEN corespunzătoare activității/activităților restricționate.^*3) Se completează activitatea restricționată ca urmare a actelor normative emise de administrația publică centrală și/sau a hotărârilor comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență.^*4) Se completează perioada pe care a fost instituită restricția, conform actelor normative emise de administrația publică centrală și/sau hotărârilor comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență.
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................
  Semnătura ............................................
  Data .........................
  -----