ORDIN nr. 697 din 28 februarie 2020privind aprobarea încheierii Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024 al Societății de Transport cu Metroul București "METROREX"- S.A.
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 4 martie 2020    Având în vedere:– Referatul Direcției transport feroviar - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 47.719 din data de 3.02.2020;– Hotărârea Consiliului de administrație al Metrorex - S.A. nr. 2 din data de 15.01.2020,ținând cont de prevederile:– art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 24^1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, aprobată prin Legea nr. 27/2017;– Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020,în temeiul art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă încheierea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024 al Societății de Transport cu Metroul București „METROREX“- S.A., prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
    Lucian Nicolae Bode
    București, 28 februarie 2020.Nr. 697.  +  ANEXĂCONTRACT DE SERVICII PUBLICEîncheiat cu Societatea de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A. pentru perioada 2020 - 2024