ORDIN nr. 576 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
  • Nr. 1.782 din 28 decembrie 2006
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 576 din 28 decembrie 2006
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2007    ORDINUL nr. 1.782 din 28 decembrie 2016