ORDIN nr. 49 din 11 iunie 2021privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare
EMITENT
  • INSPECȚIA JUDICIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 11 iunie 2021    În temeiul art. 66 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,inspectorul-șef al Inspecției Judiciare emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul inspectorului-șef al Inspecției Judiciare nr. 134/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1049 din 11 decembrie 2018, cu modificările ulterioare, se abrogă.
    Inspectorul-șef al Inspecției Judiciare,
    Lucian Netejoru
    București, 11 iunie 2021.Nr. 49.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a Inspecției Judiciare