ORDIN nr. 173/65/3.042/C/2021pentru aprobarea Metodologiei de evaluare și intervenție multidisciplinară și interinstituțională în acordarea serviciilor de sprijin și protecție pentru victimele infracțiunilor
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 173 din 12 februarie 2021
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 65 din 13 mai 2021
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI Nr. 3.042/C din 24 mai 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 11 iunie 2021  Având în vedere:– art. IV alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative, aprobată prin Legea nr. 208/2019;– art. 19 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;– art. 30 alin. (6) lit. b) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul:– art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare;– art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare;– prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,– Referatului de aprobare emis de Ministerul Muncii și Protecției Sociale nr. 620/RT din 27.04.2021, Referatului de aprobare emis de Ministerul Afacerilor Interne nr. 16.990 din 13.05.2021 și al Referatului de aprobare emis de Ministerul Justiției nr. 75/44.161 din 25 aprilie 2021, ministrul muncii și protecției sociale, ministrul afacerilor interne și ministrul justiției emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de evaluare și intervenție multidisciplinară și interinstituțională în acordarea serviciilor de sprijin și protecție pentru victimele infracțiunilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcțiile generale de asistență socială, unitățile de poliție și serviciile de probațiune își actualizează procedurile operaționale și încheie protocoale de colaborare pentru evaluarea și intervenția multidisciplinară și interinstituțională în acordarea serviciilor de sprijin și protecție pentru victimele infracțiunilor.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul justiției,
  Stelian-Cristian Ion
   +  ANEXĂMETODOLOGIEde evaluare și intervenție multidisciplinară și interinstituțională în acordarea serviciilor de sprijin și protecție pentru victimele infracțiunilor