ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 43 din 27 mai 2021pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 31 mai 2021  Având în vedere că, în contextul epidemiologic actual al măsurilor adoptate de autorități în scopul prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, au fost acordate perioade suplimentare pentru îndeplinirea obligațiilor de depunere a declarațiilor privind beneficiarul real, luând în considerare faptul că rațiunile prevederii unei termen suplimentar pentru depunerea acestor declarații se mențin și la acest moment, având în vedere că starea de alertă pe teritoriul României a fost prelungită, iar evoluția pandemiei de COVID-19, inclusiv la nivel internațional, are în continuare o dinamică impredictibilă, având în vedere faptul că, în contextul epidemiologic actual, pentru respectarea regulilor sanitare și de distanțare socială este necesară aplicarea, în continuare, a unor soluții destinate a limita interacțiunea cu publicul la preluarea acestor declarații, astfel încât activitatea autorităților publice competente să se desfășoare în condiții de siguranță atât pentru solicitanți, cât și pentru personalul acestora, ținând cont de faptul că, pentru reducerea la maximum a interacțiunii între persoane, este necesară menținerea modalităților extinse de depunere a declarațiilor pe propria răspundere, pentru ca îndeplinirea acestei obligații să nu implice prezența fizică la ghișeu,în considerarea faptului că neadoptarea acestor soluții ar putea avea consecințe negative asupra funcționării unui număr important de societăți și asociații, acestea putând întâmpina dificultăți și întârzieri în realizarea demersurilor pentru identificarea beneficiarilor reali, ținând cont de faptul că reintroducerea obligației de a depune declarația în 15 zile de la depunerea situațiilor financiare anuale, chiar în aceeași perioadă de raportare, generează o sarcină birocratică ridicată și neprevăzută,în considerarea faptului că legea în vigoare nu conține dispoziții tranzitorii raportate la noua obligație, corelat cu faptul că pot să apară dificultăți în îndeplinirea acesteia, neimputabile destinatarului normei, și luând în calcul inclusiv cuantumul sancțiunii amenzii contravenționale stabilit între 5.000 și 10.000 lei și, în anumite cazuri, faptul că se poate ajunge la dizolvarea persoanei juridice în ipoteza neîndeplinirii în termen a obligației,având în vedere că un număr mare de persoane juridice nu și-au îndeplinit obligațiile și ar trebui să realizeze demersuri ce presupun inclusiv interacțiune fizică în perioada scurtă de timp până la expirarea termenului, generând un nivel ridicat de risc din perspectiva răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, ceea ce ar putea avea consecințe grave asupra sănătății populației, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNIC(1) Prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2021, declarația anuală privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică până la data de 1 octombrie 2021.(2) Declarația anuală privind beneficiarul real prevăzută la alin. (1) poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poștă și curier.(3) Declarația anuală privind beneficiarul real prevăzută la alin. (1) poate fi dată și în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 27 mai 2021.Nr. 43.-----