ORDIN nr. 1.037 din 10 decembrie 2019pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENȚEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1017 din 18 decembrie 2019    În temeiul prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1), precum și ale art. 27 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Consiliului Concurenței emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenței, se pun în aplicare Instrucțiunile privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 694/2016 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă. (2) În cazul investigațiilor declanșate anterior intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, în ceea ce privește acordarea unui tratament favorabil întreprinderilor care recunosc săvârșirea unei fapte anticoncurențiale potrivit prevederilor art. 57 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică regimul legal în vigoare la data declanșării lor.  +  Articolul 3Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenței vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Concurenței,
    Bogdan Marius Chirițoiu
    București, 10 decembrie 2019.Nr. 1.037.  +  ANEXĂINSTRUCȚIUNIprivind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996