ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 43 din 4 aprilie 2002privind Direcția Națională Anticorupție*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 11 aprilie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adoptă prezenta ordonanța de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prin prezenta ordonanța de urgență se înființează Direcția Națională Anticorupție, ca structura cu personalitate juridică, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin reorganizarea Parchetului Național Anticorupție. (la 16-03-2006, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006. ) (2) Direcția Națională Anticorupție are sediul în municipiul București și își exercită atribuțiile pe întregul teritoriu al României prin procurori specializați în combaterea corupției. (la 16-03-2006, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". ) (3) Abrogat. (la 07-10-2005, Alin. (3) al art. 1 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005. ) (3^1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție conduce Direcția Națională Anticorupție prin intermediul procurorului șef al acestei direcții. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție soluționează conflictele de competenta apărute între Direcția Națională Anticorupție și celelalte structuri sau unități din cadrul Ministerului Public. (la 16-03-2006, Alin. (3^1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006. ) (4) Abrogat. (la 07-10-2005, Alin. (4) al art. 1 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005. )  +  Articolul 2Direcția Națională Anticorupție este independenta în raport cu instanțele judecătorești și cu parchetele de pe lângă acestea, precum și în relațiile cu celelalte autorități publice, exercitându-și atribuțiile numai în temeiul legii și pentru asigurarea respectării acesteia. (la 16-03-2006, Art. 2 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". )  +  Articolul 3(1) Atribuțiile Direcției Naționale Anticorupție sunt următoarele: (la 16-03-2006, Partea introductivă a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". ) a) efectuarea urmăririi penale, în condițiile prevăzute în Codul de procedura penală, în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și în prezenta ordonanța de urgență, pentru infracțiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 care sunt, potrivit art. 13, în competenta Direcției Naționale Anticorupție; (la 16-03-2006, Litera a) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". ) b) conducerea, supravegherea și controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispozițiile procurorului de către ofițerii de poliție judiciară aflați sub autoritatea exclusiva a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție; (la 16-03-2006, Litera b) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". ) c) conducerea, supravegherea și controlul activităților de ordin tehnic ale urmăririi penale, efectuate de specialiști în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum și în alte domenii, numiți în cadrul Direcției Naționale Anticorupție; (la 16-03-2006, Litera c) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". ) c^1) sesizarea instanțelor judecătorești pentru luarea măsurilor prevăzute de lege și pentru judecarea cauzelor privind infracțiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 , cu modificările ulterioare, care sunt, potrivit art. 13, în competenta Direcției Naționale Anticorupție; (la 16-03-2006, Litera c^1) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". ) c^2) participarea, în condițiile legii, la ședințele de judecata; (la 27-04-2004, Litera c^2) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. IV, Titlul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004. ) c^3) exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătorești, în condițiile prevăzute de lege; (la 27-04-2004, Litera c^3) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. IV, Titlul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004. ) d) studierea cauzelor care generează și a condițiilor care favorizează corupția, elaborarea și prezentarea propunerilor în vederea eliminării acestora, precum și pentru perfecționarea legislației penale;e) elaborarea raportului anual privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție și prezentarea acestuia Consiliului Superior al Magistraturii și ministrului justiției, nu mai târziu de luna februarie a anului următor, iar ministrul justiției va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate a Direcției Naționale Anticorupție; (la 16-03-2006, Litera e) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". ) f) constituirea și actualizarea bazei de date în domeniul faptelor de corupție.g) exercitarea altor atribuții prevăzute de lege. (la 27-04-2004, Litera g) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. IV, Titlul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004. ) (2) Direcția Națională Anticorupție exercită drepturile și îndeplinește obligațiile procedurale prevăzute de lege, în cauzele privind infracțiunile atribuite prin prezenta ordonanța de urgență în competenta sa. (la 16-03-2006, Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". ) (3) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție emite ordine. (la 16-03-2006, Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". )  +  Capitolul IIOrganizarea și funcționarea Direcției Naționale Anticorupție (la 16-03-2006, Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". )  +  Articolul 4(1) Direcția Națională Anticorupție este condusă de un procuror șef care este asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție este ajutat de 2 procurori șefi adjuncți, asimilați adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. (la 16-03-2006, Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție" și a denumirii "procurorul general al Parchetului Național Anticorupție" cu denumirea "procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție". ) (2) În activitatea sa procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție este ajutat de 2 consilieri, asimilați consilierilor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție*). (la 16-03-2006, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "procurorul general al Parchetului Național Anticorupție" cu denumirea "procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție". ) (3) Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție este ordonator principal de credite. (la 16-03-2006, Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "procurorul general al Parchetului Național Anticorupție" cu denumirea "procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție". ) (4) Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție este ordonator secundar de credite. Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Direcției Naționale Anticorupție se asigura de la bugetul de stat, fondurile destinate Direcției Naționale Anticorupție fiind evidențiate distinct în bugetul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Anual se constituie un depozit în valoare de cel puțin 2 milioane lei (RON) pentru acțiuni privind organizarea și constatarea infracțiunilor flagrante de corupție, la dispoziția procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție. Aceasta suma este prevăzută la titlul «Cheltuieli materiale și servicii» în bugetul Direcției Naționale Anticorupție, iar modul sau de gestionare și de utilizare se va stabili prin ordin al procurorului șef al acestei direcții. (la 16-03-2006, Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006. ) (la 27-04-2004, Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. IV, Titlul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004. )  +  Articolul 5(1) Direcția Națională Anticorupție este organizată în secții conduse de procurori șefi secție, ajutați de procurori șefi adjuncți secție. Secțiile se înființează și se desființează prin ordin al procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. (la 16-03-2006, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție" și a denumirii "procurorul general al Parchetului Național Anticorupție" cu denumirea "procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție". ) (2) În cadrul Direcției Naționale Anticorupție se pot înființa servicii teritoriale, servicii, birouri și alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului șef al acestei direcții. (la 16-03-2006, Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție" și a denumirii "procurorul general al Parchetului Național Anticorupție" cu denumirea "procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție". ) (3) Sediul serviciilor teritoriale și circumscripția acestora se stabilesc de procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, de regula, în localitățile în care își au sediul parchetele de pe lângă curțile de apel și în raport cu circumscripția acestora. (la 16-03-2006, Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "procurorul general al Parchetului Național Anticorupție" cu denumirea "procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție". ) (4^1) În cadrul Direcției Naționale Anticorupție va funcționa un birou de informare și relații publice care va asigura legătura cu publicul și cu mijloacele de comunicare în masa, în vederea garantării transparenței activității de urmărire penală, în condițiile stabilite de lege. (la 16-03-2006, Alin. (4^1) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". ) (4^2) Conducătorul biroului, care îndeplinește și funcția de purtător de cuvânt, poate fi un procuror desemnat de procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție ori un jurnalist, încadrat ca specialist, numit pe baza de concurs sau de examen. (la 16-03-2006, Alin. (4^2) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "procurorul general al Parchetului Național Anticorupție" cu denumirea "procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție". ) (4) Serviciile teritoriale, serviciile și birourile sunt conduse de procurori-șefi.(5) Ofițerii și agenții de poliție judiciară își desfășoară activitatea în cadrul secțiilor, serviciilor sau al altor compartimente de activitate, fiind repartizați prin ordin al procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție. (la 16-03-2006, Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "procurorul general al Parchetului Național Anticorupție" cu denumirea "procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție". ) (la 27-04-2004, Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. IV, Titlul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004. )  +  Articolul 6Direcția Națională Anticorupție se încadrează cu procurori, ofițeri și agenți de poliție judiciară, specialiști în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic și în alte domenii, personal auxiliar de specialitate, precum și personal economic și administrativ, în limita posturilor prevăzute în statul de funcțiuni, aprobat potrivit legii. (la 16-03-2006, Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". )  +  Articolul 7Abrogat. (la 27-04-2004, Art. 7 a fost abrogat de pct. 6 al art. IV, Titlul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004. )  +  Articolul 8Abrogat. (la 25-07-2005, Art. 8 a fost abrogat de lit. a) a art. X din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. )  +  Articolul 9Abrogat. (la 25-07-2005, Art. 9 a fost abrogat de lit. a) a art. X din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. )  +  Articolul 10(1) În scopul efectuării cu celeritate și în mod temeinic a activităților de descoperire și de urmărire a infracțiunilor de corupție, în cadrul Direcției Naționale Anticorupție funcționează ofițeri de poliție, constituind poliția judiciară a Direcției Naționale Anticorupție. (la 16-03-2006, Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". ) (2) Ofițerii și agenții de poliție judiciară prevăzuți la alin. (1) își desfășoară activitatea numai în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, sub autoritatea exclusiva a procurorului șef al acestei direcții. (la 16-03-2006, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție" și a denumirii "procurorul general al Parchetului Național Anticorupție" cu denumirea "procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție". ) (3) Ofițerii și agenții de poliție judiciară pot efectua numai acele acte de cercetare penală dispuse de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Ofițerii și agenții de poliție judiciară își desfășoară activitatea sub directa conducere, supraveghere și control al procurorului. (la 16-03-2006, Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". ) (4) Dispozițiile procurorilor din Direcția Națională Anticorupție sunt obligatorii pentru ofițerii de poliție judiciară prevăzuți la alin. (1). Actele întocmite de ofițerii de poliție judiciară din dispoziția scrisă a procurorului sunt efectuate în numele acestuia. (la 16-03-2006, Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". ) (5) Detașarea ofițerilor și a agenților de poliție judiciară în cadrul Direcției Naționale Anticorupție se face, la propunerea nominală a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, prin ordin al ministrului administrației și internelor, iar numirea acestora în funcții se face prin ordin al procurorului șef al acestei direcții. (la 16-03-2006, Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție" și a denumirii "procurorul general al Parchetului Național Anticorupție" cu denumirea "procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție". ) (6) Ofițerii și agenții de poliție judiciară sunt detașați în interesul serviciului pe o perioada de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii detașării în funcție, cu acordul acestora. (la 07-10-2005, Alin. (6) al art. 10 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005. ) (6^1) Detașarea ofițerilor și a agenților de poliție judiciară în cadrul Direcției Naționale Anticorupție încetează înaintea împlinirii perioadei prevăzute la alin. (6) prin revocarea din funcție dispusă prin ordin motivat al procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție. (la 16-03-2006, Alin. (6^1) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție" și a denumirii "procurorul general al Parchetului Național Anticorupție" cu denumirea "procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție". ) (7) Ofițerii și agenții de poliție judiciară nu pot primi de la organele ierarhic superioare nici o însărcinare. (la 07-10-2005, Alin. (7) al art. 10 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005. ) (8) Ofițerii și agenții de poliție judiciară, pe perioada numirii în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, au drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru ofițerii de poliție și agenții de poliție, cu excepțiile prevăzute în prezenta ordonanța de urgență. Atribuțiile prevăzute de lege pentru ministrul administrației și internelor privind drepturile și răspunderile ce revin ofițerilor și agenților de poliție judiciară se exercită de procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție. Atribuțiile privind acordarea gradelor profesionale pentru ofițerii și agenții de poliție judiciară se exercită de ministrul administrației și internelor, la propunerea procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție. (la 16-03-2006, Alin. (8) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție" și a denumirii "procurorul general al Parchetului Național Anticorupție" cu denumirea "procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție". ) (9) Abrogat. (la 23-12-2004, Alin. (9) al art. 10 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 601 din 16 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.227 din 20 decembrie 2004. )  +  Articolul 11(1) În cadrul Direcției Naționale Anticorupție sunt numiți, prin ordin al procurorului șef al acestei direcții, cu avizul ministerelor de resort, specialiști cu înalta calificare în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum și în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală. (la 16-03-2006, Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție" și a denumirii "procurorul general al Parchetului Național Anticorupție" cu denumirea "procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție". ) (2) Specialiștii prevăzuți la alin. (1) au calitatea de funcționar public și își desfășoară activitatea sub directa conducere, supraveghere și control nemijlocit al procurorilor din Direcția Națională Anticorupție. Specialiștii au drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru funcționarii publici, cu excepțiile menționate în prezenta ordonanța de urgență. De asemenea, specialiștii beneficiază, în mod corespunzător, de drepturile prevăzute la art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților, cu modificările și completările ulterioare. (la 16-03-2006, Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". ) (3) Abrogat. (la 01-02-2014, Alin. (3) al art. 11 a fost abrogat de pct. 1 al art. 58 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. ) (4) Abrogat. (la 01-02-2014, Alin. (4) al art. 11 a fost abrogat de pct. 1 al art. 58 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. ) (la 27-04-2004, Art. 11 [inițial cu alin. (1)-(3)] a fost modificat de pct. 8 al art. IV, Titlul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004. )  +  Articolul 12Funcția de procuror, ofițer de poliție judiciară sau de specialist în cadrul Direcției Naționale Anticorupție este incompatibilă cu orice alta funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior. (la 16-03-2006, Art. 12 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". )  +  Capitolul IIICompetenta Direcției Naționale Anticorupție (la 16-03-2006, Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". )  +  Articolul 13(1) Sunt de competența Direcției Naționale Anticorupție infracțiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 , cu modificările și completările ulterioare, săvârșite în una dintre următoarele condiții:a) dacă, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 200.000 euro ori dacă valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracțiunii de corupție este mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 euro; Notă
  Decizie de admitere: RIL nr. 26/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 142 din 11 februarie 2022:
  În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, infracțiunea de abuz în serviciu prevăzută în art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportat la art. 297 din Codul penal, care a cauzat o pagubă materială mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 200.000 euro, comisă de o persoană a cărei calitate nu determină incidența dispozițiilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002, este de competența parchetului nespecializat, iar nu a Direcției Naționale Anticorupție.
  Dispozițiile art. 13 alin. (1) lit. a) teza a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002, referitoare la valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracțiunii de corupție, nu sunt incidente în cazul infracțiunii de abuz în serviciu prevăzute în art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 din Codul penal.
  b) dacă, indiferent de valoarea pagubei materiale ori de valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracțiunii de corupție, sunt comise de către: deputați; senatori; membrii din România ai Parlamentului European; membrul desemnat de România în Comisia Europeană; membri ai Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de stat și asimilații acestora; consilieri ai miniștrilor; judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție și ai Curții Constituționale; ceilalți judecători și procurori; membrii Consiliului Superior al Magistraturii; președintele Consiliului Legislativ și locțiitorul acestuia; Avocatul Poporului și adjuncții săi; consilierii prezidențiali și consilierii de stat din cadrul Administrației Prezidențiale; consilierii de stat ai prim-ministrului; membrii și auditorii publici externi din cadrul Curții de Conturi a României și ai camerelor județene de conturi; guvernatorul, prim-viceguvernatorul și viceguvernatorii Băncii Naționale a României; președintele și vicepreședintele Consiliului Concurenței; ofițeri, amirali, generali și mareșali; ofițeri de poliție; președinții și vicepreședinții consiliilor județene; primarul general și viceprimarii municipiului București; primarii și viceprimarii sectoarelor municipiului București; primarii și viceprimarii municipiilor; consilieri județeni; prefecți și subprefecți; conducătorii autorităților și instituțiilor publice centrale și locale și persoanele cu funcții de control din cadrul acestora, cu excepția conducătorilor autorităților și instituțiilor publice de la nivelul orașelor și comunelor și a persoanelor cu funcții de control din cadrul acestora; avocați; comisarii Gărzii Financiare; personalul vamal; persoanele care dețin funcții de conducere, de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes național, al companiilor și societăților naționale, al băncilor și al societăților comerciale la care statul este acționar majoritar, al instituțiilor publice care au atribuții în procesul de privatizare și al unităților centrale financiar-bancare; persoanele prevăzute la art. 293 și 294 din Codul penal.
  Notă
  Decizie de respingere: HP nr. 12/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 355 din 7 aprilie 2021.
  (2) Infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sunt de competența Direcției Naționale Anticorupție.(3) Sunt de competența Direcției Naționale Anticorupție infracțiunile prevăzute la art. 246, 297 și 300 din Codul penal, dacă s-a cauzat o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.(4) Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală pentru infracțiunile prevăzute la alin. (1)-(3).(5) În cazul în care dispune disjungerea în cursul urmăririi penale, procurorul din cadrul Direcției Naționale Anticorupție poate continua efectuarea urmăririi penale și în cauza disjunsă. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 231 din 6 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 22 iunie 2021, s-a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002, constatându-se că aceastea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 22 iunie 2021, dispozițiile art. 13 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002, se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice începând cu data de 6 august 2021, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  (6) Urmărirea penală în cauzele privind infracțiunile prevăzute la alin. (1)-(3), săvârșite de militarii în activitate, se efectuează de procurori militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, indiferent de gradul militar pe care îl au persoanele cercetate. (la 01-02-2014, Art. 13 a fost modificat de pct. 2 al art. 58 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )
   +  Articolul 13^1Abrogat. (la 07-10-2005, Art. 13^1 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005. )
   +  Capitolul IV Dispoziții procedurale  +  Articolul 14(1) Persoanele cu atribuții de control sunt obligate să sesizeze Direcția Națională Anticorupție cu privire la orice date sau informații din care rezulta că s-a săvârșit una dintre infracțiunile atribuite prin prezenta ordonanța de urgență în competenta Direcției Naționale Anticorupție. (la 16-03-2006, Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". ) (2) Persoanele cu atribuții de control sunt obligate ca în cursul efectuării actului de control, în situațiile prevăzute la alin. (1), să procedeze la asigurarea și conservarea urmelor infracțiunii, a corpurilor delicte și a oricăror mijloace de proba ce pot servi organelor de urmărire penală.(3) Serviciile și organele specializate în culegerea și prelucrarea informațiilor au obligația de a pune la dispoziție Direcției Naționale Anticorupție, de îndată, datele și informațiile deținute în legătura cu săvârșirea infracțiunilor privitoare la corupție. (la 16-03-2006, Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". ) (4) Serviciile și organele specializate în culegerea și prelucrarea informațiilor, la cererea procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție sau a procurorului anume desemnat de acesta, îi vor pune la dispoziție datele și informațiile prevăzute la alin. (3), neprelucrate. (la 16-03-2006, Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "procurorul general al Parchetului Național Anticorupție" cu denumirea "procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție". ) (5) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1)-(4) atrage răspunderea juridică, potrivit legii.  +  Articolul 15Dacă în efectuarea urmăririi penale procurorii parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești constata că infracțiunea care constituie obiectul cauzei este una dintre infracțiunile atribuite prin prezenta ordonanța de urgență în competenta Direcției Naționale Anticorupție, aceștia au obligația de a sesiza de îndată procurorii acestei direcții. (la 16-03-2006, Art. 15 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". )  +  Articolul 15^1Direcția Națională Anticorupție este autorizata să dețină și să folosească mijloace adecvate pentru obținerea, verificarea, prelucrarea și stocarea informațiilor privitoare la faptele de corupție prevăzute în Legea nr. 78/2000 , cu modificările ulterioare, în condițiile legii. Orice informație cu valoare operativă de alta natura se transmite de îndată autorităților abilitate prin lege, pentru verificarea și valorificarea acesteia. (la 16-03-2006, Art. 15^1 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". )  +  Articolul 16Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 16 a fost abrogat de pct. 3 al art. 58 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )  +  Articolul 17Abrogat. (la 07-10-2005, Art. 17 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005. )  +  Articolul 18Pentru buna desfășurare a urmăririi penale procurorii Direcției Naționale Anticorupție pot dispune măsuri specifice de protecție a martorilor, a experților și a victimelor, potrivit legii. (la 16-03-2006, Art. 18 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". )  +  Articolul 19Persoana care a comis una dintre infracțiunile atribuite prin prezenta ordonanța de urgență în competenta Direcției Naționale Anticorupție, iar în timpul urmăririi penale denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit astfel de infracțiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege. (la 16-03-2006, Art. 19 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". )  +  Articolul 20Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 20 a fost abrogat de pct. 3 al art. 58 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )  +  Articolul 21Persoanele care efectuează urmărirea penală, specialiștii prevăzuți la art. 11, precum și personalul auxiliar de specialitate sunt obligați să respecte secretul profesional cu privire la datele și informațiile obținute în aceasta calitate.  +  Articolul 22Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 22 a fost abrogat de pct. 3 al art. 58 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )  +  Articolul 22^1Abrogat. (la 10-08-2006, Art. 22^1 a fost abrogat de alin. (1) al art. II din LEGEA nr. 356 din 21 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 7 august 2006. )  +  Articolul 22^2(1) Rechizitoriile întocmite de procurorii din cadrul serviciilor teritoriale ale Direcției Naționale Anticorupție sunt verificate de procurorii-șefi ai acestor servicii, cele întocmite de către procurorii-șefi ai serviciilor teritoriale, precum și cele întocmite de procurorii din cadrul structurii centrale a Direcției Naționale Anticorupție sunt verificate de procurorii-șefi ai secțiilor. Când rechizitoriile sunt întocmite de procurorii-șefi ai secțiilor Direcției Naționale Anticorupție, verificarea se face de către procurorul-șef al acestei direcții.(2) Plângerea împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispozițiilor date de acesta se rezolva de procurorii ierarhici prevăzuți în alin. (1). (la 07-09-2006, Art. 22^2 a fost introdus de art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 7 septembrie 2006. )  +  Articolul 22^3Procurorii din cadrul structurii centrale a Direcției Naționale Anticorupție pot prelua, în vederea efectuării urmăririi penale, cauze de competența structurilor teritoriale ale direcției, din dispoziția motivată a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție. (la 01-02-2014, Art. 22^3 a fost modificat de pct. 4 al art. 58 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )  +  Articolul 23Persoanele arestate preventiv în cauzele care sunt de competenta Direcției Naționale Anticorupție sunt deținute în locuri anume stabilite în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, încadrate cu personal detașat de la Administrația Națională a Penitenciarelor, sau, după caz, în secțiile de arest preventiv ale penitenciarelor ori în arestul Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor. (la 16-03-2006, Art. 23 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". )  +  Articolul 24Dispozițiile din Codul de procedura penală, dispozițiile procedurale din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, se aplica în mod corespunzător și în cauzele de competenta Direcției Naționale Anticorupție. (la 16-03-2006, Art. 24 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". )  +  Capitolul V Cooperare internațională  +  Articolul 25În vederea consultării reciproce în cazul infracțiunilor de competenta Direcției Naționale Anticorupție și a schimbului de date și informații cu privire la investigarea și urmărirea acestor infracțiuni se constituie un birou de legătura cu instituții similare din alte state. (la 16-03-2006, Art. 25 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". )  +  Articolul 26Abrogat. (la 21-04-2003, Art. 26 a fost abrogat de pct. 17 al art. II din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. )  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 27(1) Direcția Națională Anticorupție funcționează cu următorul număr maxim de posturi**): (la 16-03-2006, Partea introductivă a alin. (1) al art. 27 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". ) a) 195 de posturi de procurori; (la 02-07-2015, Lit. a) a alin. (1) al art. 27 a fost modificată de art. IV din HOTĂRÂREA nr. 486 din 30 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 2 iulie 2015. ) b) 220 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară; Notă
  Conform art. unic din HOTĂRÂREA nr. 650 din 16 iunie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 606 din 17 iunie 2021, numărul maxim de posturi prevăzut la art. 27 alin. (1) lit. b) se suplimentează cu 90 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară. Suplimentarea numărului maxim de posturi se realizează etapizat, cu câte 30 de ofițeri și agenți de poliție judiciară anual, începând cu anul 2021.
  c) 65 de posturi de specialiști****);----------Lit. c) a alin. (1) al art. 27 a fost modificată conform art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.022 din 30 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016.d) 159 de posturi de personal auxiliar de specialitate; (la 02-07-2015, Lit. d) a alin. (1) al art. 27 a fost modificată de art. IV din HOTĂRÂREA nr. 486 din 30 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 2 iulie 2015. ) (la 17-06-2021, Numărul maxim de posturi de personal auxiliar de specialitate a fost suplimentat de Alineatul (2), ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 650 din 16 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 17 iunie 2021 ) e) 89 de posturi de personal economic și administrativ****).--------Lit. e) a alin. (1) al art. 27 a fost modificată conform art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.022 din 30 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016.
  (2) Numărul maxim de posturi al Direcției Naționale Anticorupție poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului. (la 16-03-2006, Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". ) (la 07-10-2005, Art. 27 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005. )
   +  Articolul 28(1) Abrogat. (la 07-04-2006, Alin. (1) al art. 28 a fost abrogat de lit. e) a art. 41 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 27 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 aprilie 2006. ) (2) Abrogat. (la 07-04-2006, Alin. (2) al art. 28 a fost abrogat de lit. e) a art. 41 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 27 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 aprilie 2006. ) (3) Abrogat. (la 07-04-2006, Alin. (3) al art. 28 a fost abrogat de lit. e) a art. 41 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 27 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 aprilie 2006. ) (4) Abrogat. (la 07-04-2006, Alin. (4) al art. 28 a fost abrogat de lit. e) a art. 41 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 27 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 aprilie 2006. ) (5) Abrogat. (la 07-04-2006, Alin. (5) al art. 28 a fost abrogat de lit. e) a art. 41 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 27 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 aprilie 2006. ) (6) Salarizarea personalului auxiliar de specialitate și a personalului economic și administrativ este cea prevăzută de lege pentru aceleași categorii de personal al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(7) Abrogat. (la 07-04-2006, Alin. (7) al art. 28 a fost abrogat de lit. e) a art. 41 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 27 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 aprilie 2006. ) (8) Drepturile bănești și materiale ale procurorilor, personalului auxiliar de specialitate, specialiștilor, personalului economic și administrativ, ale cadrelor militare și ale celorlalte categorii de personal ale Direcției Naționale Anticorupție, precum și ale ofițerilor și agenților de poliție judiciară se plătesc din fondurile acestei direcții. (la 16-03-2006, Alin. (8) al art. 28 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". ) (9) Abrogat. (la 07-04-2006, Alin. (9) al art. 28 a fost abrogat de lit. e) a art. 41 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 27 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 aprilie 2006. ) (la 23-12-2004, Art. 28 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 601 din 16 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.227 din 20 decembrie 2004. )  +  Articolul 28^1Direcția Națională Anticorupție poate acorda premii lunare în limita a 5% din cheltuielile de salarizare, cu încadrarea în fondurile aprobate anual prin buget cu aceasta destinație. Premiile se pot acorda magistraților și celorlalte categorii de personal care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare în cadrul aceluiași an bugetar. (la 16-03-2006, Art. 28^1 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". )  +  Articolul 28^2Parcul auto, consumul de carburanți și modul de utilizare a parcului auto se stabilesc prin ordin al procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție. (la 16-03-2006, Art. 28^2 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "procurorul general al Parchetului Național Anticorupție" cu denumirea "procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție". )  +  Articolul 28^3Drepturile personalului Direcției Naționale Anticorupție, trimis în străinătate sau invitat pe contul organizațiilor ori al altor parteneri străini, se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al procurorului șef al acestei direcții, iar cheltuielile necesare pentru deplasările în străinătate se aproba, în limitele reglementărilor aprobate personalului instituțiilor publice, de către procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție. (la 16-03-2006, Art. 28^3 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție" și a denumirii "procurorul general al Parchetului Național Anticorupție" cu denumirea "procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție". )  +  Articolul 29Fondurile necesare aplicării prezentei ordonanțe de urgență se asigura din bugetul Ministerului Public aprobat pe anul 2002, care se suplimentează prin hotărâre a Guvernului din Fondul de rezerva la dispoziția Guvernului.  +  Articolul 30Dispozițiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplica și în cazul Direcției Naționale Anticorupție, în măsura în care prin prezenta ordonanța de urgență nu se prevede altfel. (la 16-03-2006, Art. 30 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". )  +  Articolul 31(1) Guvernul și Consiliul General al Municipiului București vor lua măsuri imediate pentru asigurarea sediului Direcției Naționale Anticorupție. (la 16-03-2006, Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". ) (2) Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, Ministerul de Interne și Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, vor lua măsurile necesare pentru organizarea Direcției Naționale Anticorupție. (la 16-03-2006, Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". ) (3) Direcția Națională Anticorupție va începe să funcționeze pe data de 1 septembrie 2002. (la 16-03-2006, Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". )  +  Articolul 32(1) Pentru cauzele privind infracțiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 , aflate în curs de urmărire penală la data de 1 septembrie 2002, urmărirea penală se efectuează de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Actele și lucrările efectuate până la data de 1 septembrie 2002 rămân valabile.(2) Cauzele privind infracțiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 , aflate în fața instanțelor de judecata, trimise, potrivit Codului de procedura penală, organelor de urmărire penală, sunt de competenta Direcției Naționale Anticorupție. (la 16-03-2006, Art. 32 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". )  +  Articolul 33Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție va adopta, prin ordin, regulamentul de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență. (la 16-03-2006, Art. 33 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "procurorul general al Parchetului Național Anticorupție" cu denumirea "procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție". )  +  Articolul 34Pe data de 1 septembrie 2002 dispozițiile art. 28 și ale art. 29 alin. (2) din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Rodica Mihaela Stănoiu
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marian Sârbu
  -------