HOTĂRÂRE nr. 964 din 13 octombrie 2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluarii cu nitrati proveniți din surse agricole
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 25 octombrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și având în vedere prevederile art. 78, 81 și 82 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitatile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, precum și prevederile art. 65 lit. d), h) și t) din Legea protecției mediului nr. 137/1995, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Planul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluarii cu nitrati proveniți din surse agricole, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2(1) Se înființează Comisia pentru aplicarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluarii cu nitrati proveniți din surse agricole, formată din specialiști ai Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, ai Ministerului Agriculturii și Alimentației și ai Ministerului Sănătății. Pe lângă comisie va funcționa un grup de sprijin, compus din reprezentanți ai Companiei Naționale "Apele Române" - S.A., ai comitetelor de bazin și ai unor institute și unități de specialitate aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, a Ministerului Agriculturii și Alimentației și a Ministerului Sănătății.(2) Prin ordin comun al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului și al ministrului agriculturii și alimentației, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului plan de acțiune se vor aproba regulamentul de organizare și funcționare a comisiei și a grupului de sprijin prevăzute la alin. (1), precum și atribuțiile și componenta nominală a acestora.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului nr. 91/676/CEE privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 375/1991.---------Mențiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de pct. 1 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apelor,
  pădurilor și protecției mediului,
  Lucian Silaghi,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii
  și alimentației,
  Ioan Avram Muresan
  Ministru de stat,
  ministrul sănătății,
  Hajdu Gabor
  Președintele Oficiului
  pentru Protecția Consumatorilor,
  Eliade Corneliu Mihailescu
   +  AnexăPLAN DE ACȚIUNEpentru protecția apelor impotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole