ORDIN nr. 111 din 17 mai 2021privind aprobarea unor licențe de concesionare pentru exploatare
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 20 mai 2021    Având în vedere art. 13 și art. 21 alin. (1^2) lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Licența de concesionare pentru exploatare nr. 22.436/2019 privind exploatarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Valea Hălmașdului, județul Sălaj, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea NEON PRODUCT - S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj Napoca, județul Cluj, cod unic de înregistrare 4744402, în calitate de concesionar. (la 03-06-2021, sintagma: perimetrul Valea Hălmajdului a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 111 din 17 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 03 iunie 2021 )  +  Articolul 2Se aprobă Licența de concesionare pentru exploatare nr. 23.072/2020 privind exploatarea resurselor de apă minerală naturală din perimetrul Măieruș Vest, județul Brașov, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea DORIPESCO PROD - S.R.L., cu sediul în comuna Hălchiu, județul Brașov, cod unic de înregistrare 7626266, în calitate de concesionar.  +  Articolul 3Se aprobă Licența de concesionare pentru exploatare nr. 23.073/2020 privind exploatarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Hotarul Crișului Repede, județul Bihor, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea SIFEE ROCKS ENERGY - S.R.L., cu sediul în comuna Șelimbăr, județul Sibiu, cod unic de înregistrare 28236746, în calitate de concesionar.  +  Articolul 4Se aprobă Licența de concesionare pentru exploatare nr. 23.074/2020 privind exploatarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Căuaș, județul Satu Mare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea SIFEE GAIA ENERGY - S.R.L., cu sediul în comuna Șelimbăr, județul Sibiu, cod unic de înregistrare 28236738, în calitate de concesionar.  +  Articolul 5Se aprobă Licența de concesionare pentru exploatare nr. 23.075/2020 privind exploatarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Sânmihaiu German, județul Timiș, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea RADULOV - S.R.L., cu sediul în comuna Sânmihaiu Român, județul Timiș, cod unic de înregistrare 13757266, în calitate de concesionar.  +  Articolul 6Se aprobă Licența de concesionare pentru exploatare nr. 23.089/2020 privind exploatarea resurselor de apă minerală terapeutică din perimetrul Sărata, județul Bacău, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea BAZA DE TRATAMENT BALNEAR - SĂRATA BĂI - S.R.L., cu sediul în comuna Sărata, județul Bacău, cod unic de înregistrare 30800749, în calitate de concesionar.  +  Articolul 7Se aprobă Licența de concesionare pentru exploatare nr. 8.788/2007 privind exploatarea resurselor de apă minerală naturală din perimetrul Valea Spumoasă, județul Prahova, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea ROMAQUA GROUP - S.A., cu sediul în orașul Borsec, județul Harghita, cod unic de înregistrare RO 402911, în calitate de concesionar.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
    Daniel Grigoroiu-Norocel
    București, 17 mai 2021.Nr. 111.----