MĂSURI din 10 mai 2021pentru asigurarea rezilienței comunităților
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 11 mai 2021    Notă
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 531 din 10 mai 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 488 din 11 mai 2021.
     +  Articolul 1În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, în spațiile publice, piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, stații pentru transportul în comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se poate institui obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, sau în alte zone cu potențial de aglomerare stabilite prin hotărâre a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență. (la 14-05-2021, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 550 din 14 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 14 mai 2021 )  +  Articolul 2Se pot institui izolarea și carantina persoanelor în condițiile art. 7,8 și 11 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București asigură testarea săptămânală a personalului de îngrijire și asistență, a personalului de specialitate și auxiliar care își desfășoară activitatea în centrele rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, în centrele rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile.  +  Articolul 3^1(1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, este permisă participarea, la una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 3, la art. 1 pct. 4^1, 5 și 10, art. 6 pct. 2^1 și 2^2, respectiv art. 10 pct. 3^2, numai a persoanelor care se află în una dintre următoarele situații:a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore;c) prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore.(2) Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor prevăzute la alin. (1) prin prezentarea documentelor care atestă situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), pe suport hârtie sau în format electronic. (la 14-05-2021, Actul a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 550 din 14 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 14 mai 2021 )  +  Articolul 4(1) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.(2) Măsura prevăzută la art. 3 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 3 se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.(3) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 3^1 se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne. (la 14-05-2021, Articolul 4 a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 550 din 14 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 14 mai 2021 ) ----