ORDIN nr. 685/939/2021privind regulile de protecție sanitară care trebuie respectate la organizarea procesiunilor și/sau pelerinajelor religioase
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 685 din 14 mai 2021
 • SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE Nr. 939 din 14 mai 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 14 mai 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. IM 1.450/2021 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății, în temeiul pct. 11 și 12 ale art. 1 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte, cu modificările ulterioare, ministrul sănătății și secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte emit următorul ordin:  +  Articolul 1Regulile de protecție sanitară care trebuie respectate la organizarea procesiunilor și/sau pelerinajelor religioase sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte,
  Victor Opaschi
   +  ANEXĂ
  REGULI
  de protecție sanitară care trebuie respectate la organizarea procesiunilor și/sau pelerinajelor religioase
  I. Reguli generale de protecție sanitară care trebuie respectate la organizarea procesiunilor și/sau pelerinajelor religioase1. Procesiunile și/sau pelerinajele religioase se organizează cu asigurarea unei distanțe minime de siguranță de 2 metri între credincioși. (la 25-10-2021, Subpunctul 1., Punctul I. din ANEXĂ a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 2.284 din 22 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1017 din 25 octombrie 2021 ) 2. La procesiunile și/sau pelerinajele religioase este obligatorie purtarea măștii, astfel încât să acopere gura și nasul.3. Personalul de cult (clerical sau neclerical), direct sau prin persoane special desemnate de către aceștia, se va îngriji de respectarea de către participanți a distanței minime de siguranță și a purtării corespunzătoare a măștii.4. La procesiunile și/sau pelerinajele religioase se va efectua un triaj observațional și nu se va permite participarea persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree).5. Personalul de cult (clerical sau neclerical), direct sau prin persoane special desemnate de către aceștia, se va îngriji de organizarea triajului observațional.II. Reguli speciale de protecție sanitară care trebuie respectate la organizarea procesiunilor și/sau pelerinajelor religioase1. Se vor dezinfecta periodic obiectele sau suprafețele frecvent atinse în timpul procesiunilor și/sau pelerinajelor religioase.2. Personalul de cult (clerical și neclerical), direct sau prin persoane special desemnate de către aceștia, se va îngriji de dezinfectarea periodică a obiectelor sau suprafețelor frecvent atinse în timpul procesiunilor și/sau pelerinajelor religioase.
  -----