LEGE Nr. 118 din 15 decembrie 1992pentru aderarea României la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971 şi la Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope din 1988
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 341 din 30 decembrie 1992    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICRomânia adera la Convenţia asupra substanţelor psihotrope, întocmită la Viena la 21 februarie 1971 şi la Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, întocmită la Viena la 20 decembrie 1988. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 decembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru adoptarea unui protocol privind substantele psihotrope CONVENTIE 21/02/1971