HOTĂRÂRE nr. 493 din 28 aprilie 2021pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 29 aprilie 2021  Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 28 aprilie 2021.Nr. 493.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEIOperatorul economic: Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A.Sediul/Adresa: Piața Națiunilor Unite nr. 9. bl. 107, sectorul 5, BucureștiCod unic de înregistrare: RO14273221
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2021
  -----