HOTĂRÂRE nr. 474 din 21 aprilie 2021privind înființarea subunității profesioniste speciale de intervenție "Detașamentul special de pompieri Cernavodă" în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dobrogea" al Județului Constanța
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 28 aprilie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 49 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înființează, în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea“ al Județului Constanța, subunitatea profesionistă specială de intervenție „Detașamentul special de pompieri Cernavodă“, pe amplasamentul Centralei Nuclearelectrice Cernavodă.  +  Articolul 2Posturile necesare pentru înființarea subunității profesioniste speciale de intervenție „Detașamentul special de pompieri Cernavodă“ se asigură prin suplimentarea posturilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea“ al Județului Constanța, prin redistribuire de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 3(1) Cheltuielile de personal ale subunității profesioniste speciale de intervenție „Detașamentul special de pompieri Cernavodă“ se asigură din bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aprobat în condițiile legii.(2) Cheltuielile curente și de capital, cu excepția celor prevăzute la alin. (1), necesare pentru funcționarea subunității profesioniste speciale de intervenție „Detașamentul special de pompieri Cernavodă“ se asigură de către Societatea Națională „Nuclearelectrica“ - S.A.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 21 aprilie 2021.Nr. 474.-----