HOTĂRÂRE nr. 477 din 21 aprilie 2021privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2021-2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 26 aprilie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 61 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. d), art. 119 alin. (1), precum și al art. 222 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă cifrele de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2021-2022, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  p. Ministrul sănătății, interimar,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 21 aprilie 2021.Nr. 477.  +  ANEXĂ
  Cifrele de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat
  și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2021-2022
  I. Numărul total de locuri pentru educație timpurie665.000^8)
  II. Numărul total de locuri pentru învățământ primar935.000^8)
  III. Învățământ secundar
  1. Numărul total de locuri pentru învățământul gimnazial cu frecvență zi 813.000^8)
  2. Învățământ liceal
  a) Numărul de locuri pentru clasa a IX-a, învățământ cu frecvență zi 120.600^1),8)
  b) Numărul de locuri pentru clasa a IX-a, învățământ cu frecvență seral și cu frecvență redusă15.000^2),8)
  c) Numărul de locuri pentru clasa a XI-a, învățământ cu frecvență seral16.000^3),8)
  3. Învățământ profesional
  a) Numărul de locuri pentru primul an de învățământ profesional60.000^8)
  b) Numărul de locuri pentru stagii de pregătire practică2.000^8)
  IV. Învățământ terțiar nonuniversitar (postliceal)
  1) Numărul de locuri pentru anul I, învățământ cu frecvență zi și cu frecvență seral 28.000^4),8)
  2) Numărul de locuri pentru anul I, învățământ special cu frecvență zi 300
  3) Numărul de locuri pentru anul I, învățământul militar organizat de Ministerul Afacerilor Interne5.559
  4) Numărul de locuri pentru anul I, învățământul militar organizat de Ministerul Apărării Naționale1.204
  5) Numărul de locuri pentru anul I, învățământul militar organizat de Ministerul Justiției260^5)
  V. Învățământ de artă și sportiv și învățământ obligatoriu cu frecvență redusă și program educațional „A doua șansă“
  1. Numărul de locuri pentru învățământul de artă (muzică, arte plastice, coregrafie) - nivel primar și gimnazial21.500^8)
  2. Numărul de locuri pentru învățământul sportiv - nivel primar și gimnazial17.000^8)
  3. Numărul de locuri pentru învățământul sportiv suplimentar - cluburi sportive școlare53.000^8)
  4. Numărul de locuri pentru învățământul obligatoriu cu frecvență redusă - nivel primar și gimnazial și program educațional „A doua șansă“ - inclusiv pentru cel organizat în penitenciare32.500^6),8)
  VI. Învățământ special pentru copii și elevi cu deficiențe și/sau boli cronice din cadrul unităților de învățământ și/sau al unităților sanitare
  1. Numărul total de locuri pentru educație timpurie 3.100^8)
  2. Numărul total de locuri pentru învățământul primar și gimnazial22.500^6), 8)
  3. Numărul de locuri pentru primul an de învățământ profesional 3.150^8)
  4. Numărul de locuri pentru stagii de pregătire practică 1.000^8)
  5. Învățământ liceal  
  a) Numărul de locuri pentru clasa a IX-a, învățământ cu frecvență zi/seral/frecvență redusă900
  b) Numărul de locuri pentru clasa a XI-a, învățământ cu frecvență zi/seral300
  VII. Învățământ superior - număr de locuri/granturi de studii
  1. Studii universitare de licență, din care:64.682^7),8)
  a) pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României5.000
  b) pentru absolvenții de licee din mediul rural2.000
  2. Studii universitare de master, din care:37.785^7),8)
  a) pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României4.500
  b) pentru master didactic400
  3. Studii universitare de doctorat, din care:3.131^7),8)
  a) pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României300
  4. Rezidențiat6.311
  VIII. Numărul de locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul Ministerului Educației pentru românii de pretutindeni^10)
  1. Învățământ preuniversitar1.700
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă1.000
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă700
  2. Învățământ superior
  2.1. an pregătitor de limba română100^8)
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă50
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă50
  2.2. studii universitare de licență (inclusiv an pregătitor de limba română, după caz)3.605^8)
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă2.040
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă1.565
  2.3. studii universitare de master (inclusiv an pregătitor de limba română, după caz)2.000^8)
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă1.000
  a1) din care fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă pentru învățământ postuniversitar medical (rezidențiat)50
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă1.000
  2.4. studii universitare de doctorat (inclusiv an pregătitor de limba română, după caz)160^8)
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă70
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă90
  3. Numărul total de luni-bursă500^8)
  a) stagii de specializare cadre didactice300
  b) mobilități studențești/practică studenți200
  IX. Numărul de locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul Ministerului Educației pentru cetățenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internațională și a unor oferte unilaterale ale statului român și ale instituțiilor de învățământ superior^10)
  1. Învățământ preuniversitar1.800
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă1.180
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă620
  2. Învățământ superior
  2.1. studii universitare de licență2.357^8)
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă2.057
  a1) din care fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă pentru cetățenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internațională1.760
  a2) din care fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă pentru cetățenii străini, conform ofertelor unilaterale ale Ministerului Educației pentru Belarus, Haiti, țări din Africa, Asia și Oceania, Caraibe și America Latină197
  a3) din care fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă prin Ministerul Afacerilor Externe 85
  a4) din care fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului15
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă300
  2.2. studii universitare de master760^8),9)
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă660
  a1) din care fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă pentru cetățenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internațională407
  a2) din care fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă pentru cetățenii străini, conform ofertelor unilaterale ale Ministerului Educației pentru Belarus, Haiti, țări din Africa, Asia și Oceania, Caraibe și America Latină162
  a3) din care fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă prin Ministerul Afacerilor Externe70
  a4) din care fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului21
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă100
  2.3. studii universitare de doctorat221^8)
  a) fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă171
  a1) din care fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă pentru cetățenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internațională79
  a2) din care fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă pentru cetățenii străini, conform ofertelor unilaterale ale Ministerului Educației pentru Belarus, Haiti, țări din Africa, Asia și Oceania, Caraibe și America Latină41
  a3) din care fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă prin Ministerul Afacerilor Externe45
  a4) din care fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului6
  b) fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă50
  3. Numărul total de luni-bursă1.710^8)
  a) stagii de specializare învățământ superior710
  b) stagii de specializare învățământ postuniversitar1.000
  ^1) Inclusiv învățământul liceal militar (Ministerul Apărării Naționale).^2) Locuri în clase de început organizate pentru absolvenții învățământului gimnazial, care nu au urmat o formă de învățământ liceal și care au depășit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor școlare.^3) Locuri în clase de început organizate pentru absolvenții învățământului profesional, care doresc să își continue studiile și nu pot fi cuprinși în clasele existente.^4) Inclusiv învățământul terțiar nonuniversitar (postliceal) organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat.^5) Din care 20 de locuri pentru elevi din Republica Moldova, recrutați și selecționați de către Departamentul Instituțiilor Penitenciare din Republica Moldova.^6) Inclusiv pentru învățământul preuniversitar din penitenciare organizat de Ministerul Justiției/Administrația Națională a Penitenciarelor.^7) Inclusiv învățământul militar (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații). ^8) În cadrul cifrei totale aprobate se pot face transferuri de locuri între niveluri de învățământ, respectiv între cicluri, prin ordin al ministrului educației, inclusiv pentru extensiuni universitare.^9) Inclusiv locurile pentru rezidențiat.^10) În cadrul cifrei totale aprobate se pot face transferuri de locuri între capitolele VIII și IX, în funcție de evoluția cooperării internaționale. (la 13-01-2022, ANEXA a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 67 din 12 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 13 ianuarie 2022 )
  -----