HOTĂRÂRE nr. 470 din 21 aprilie 2021pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice, precum și pentru aprobarea unor măsuri în domeniu
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 22 aprilie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 25 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul II(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, unitățile sanitare publice au obligația de a afișa pe pagina oficială de internet nivelul alocației de hrană stabilit pentru consumurile colective, precum și orice modificare a acestuia. (2) Informațiile prevăzute la alin. (1) se comunică Ministerului Sănătății.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  p. Ministrul sănătății, interimar,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 21 aprilie 2021.Nr. 470.  +  ANEXĂ(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008)
  NIVELUL
  alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice
  lei/bolnav internat/zi
  Bolnavi TBC și HIV/SIDA - adulți17,6
  Bolnavi TBC și HIV/SIDA - copii16,5
  Bolnavi hepatită, neoplazici - adulți16,5
  Bolnavi hepatită, neoplazici - copii18,0
  Bolnavi diabet - adulți16,5
  Bolnavi diabet - copii19,2
  Bolnavi arși16,5
  Alți bolnavi adulți11,0
  Lăuze16,5
  Bolnavi în leprozerii21,9
  Regim de hemodializă9,9
  Bolnavi psihici și bolnavi psihici cu internare obligatorie13,2
  Bolnavi internați în staționare de zi7,7
  Copii nou-născuți prematuri în maternități sau compartimente, alimentați artificial11,0
  Copii nou-născuți prematuri în maternități/compartimente, alimentați natural5,5
  Copii 0-3 ani11,0
  Copii 3-16 ani13,2
  Alocație pentru o rație de 0,500 l lapte distribuit prin unitățile sanitare3,3*)
  Însoțitori ai bolnavilor internați în unități sanitare7,7
  Bolnavi internați la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie21,3
  *) Se acordă în completarea alimentației naturale, iar, după caz, de alocația nou-născutului poate beneficia mama acestuia.NOTĂ:Nivelul alocațiilor de hrană cuprinse în prezenta anexă poate fi majorat astfel:a) prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale pentru spitalele din subordinea acestora, cu suportarea de către acestea, din bugetele proprii, a cheltuielilor suplimentare;b) la solicitarea persoanelor fizice beneficiare care vor suporta cheltuielile suplimentare corespunzătoare;c) prin decizia conducătorului unității sanitare, cu avizul consiliului de administrație, în condițiile identificării altor surse de finanțare decât sumele provenite din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate și de la bugetul de stat.
  ----