HOTĂRÂRE nr. 753 din 31 august 2000privind corectarea, în luna septembrie 2000, a pensiilor agricultorilor şi a ajutoarelor sociale acordate conform legislaţiei de pensii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 5 septembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 168 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de protecţie socială, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În cursul lunii septembrie 2000 se corecteaza în plus următoarele venituri ale populaţiei: a) pensiile agricultorilor; b) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii.  +  Articolul 2Drepturile prevăzute la art. 1 se majorează astfel: a) cu 50% drepturile prevăzute la art. 1 lit. a); b) cu 15% drepturile prevăzute la art. 1 lit. b).  +  Articolul 3Persoanele ale căror drepturi de pensie pentru agricultori se deschid începând cu luna septembrie 2000 sau ulterior acestei luni beneficiază de corecţia prevăzută la art. 2.  +  Articolul 4 (1) Începând cu luna septembrie 2000 cuantumurile pensiilor minime cuvenite agricultorilor devin: a) 230.000 lei, în cazul pensiilor integrale pentru limita de vârsta; b) 100.000 lei, în cazul celorlalte pensii pentru agricultori. (2) Cuantumul pensiilor minime prevăzute la alin. (1) cuprinde contribuţia datorată asigurărilor sociale de sănătate.  +  Articolul 5Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărâre se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile de baza.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul munciişi protecţiei sociale,Smaranda DobrescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes------------