ORDIN nr. 79 din 12 aprilie 2021pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
EMITENT
  • OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 20 aprilie 2021    Având în vedere prevederile art. 39 alin. (3) lit. k) și art. 40 alin. (2) și (5) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările și completările ulterioare,președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    p. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
    Constantin Ilie Aprodu
    București, 12 aprilie 2021.Nr. 79.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor