ORDIN nr. 559 din 22 martie 2021privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea și verificarea auditorilor de securitate cibernetică
EMITENT
  • SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 14 aprilie 2021    Având în vedere dispozițiile art. 32 alin. (2) lit. b) și ale art. 20 lit. e) și s) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului,secretarul general al Guvernului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru atestarea și verificarea auditorilor de securitate cibernetică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Secretarul general al Guvernului,
    Tiberiu Horațiu Gorun
    București, 22 martie 2021.Nr. 559.  +  ANEXĂREGULAMENTpentru atestarea și verificarea auditorilor de securitate cibernetică