ORDIN nr. 441 din 31 mai 2000privind aprobarea Normelor metodologice nr. GH/2.617/2000 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 1 septembrie 2000    Ministru de stat, ministrul sănătăţii,în temeiul art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere avizul Ministerului Finanţelor nr. 17.323/240.879 din 17 mai 2000 şi Referatul Direcţiei generale a bugetului de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. GH/4.074 din 30 mai 2000,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice nr. GH/2.617/2000 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Normele metodologice nr. 182.879/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992, emise de Ministerul Sănătăţii, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 27 noiembrie 1992.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu Gabor  +  AnexăNORMA 2617 31/05/2000