ORDIN nr. 279 din 2 aprilie 2021pentru aprobarea Instrucțiunilor privind publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 14 aprilie 2021    Având în vedere:– prevederile art. 401 alin. (1) lit. p) și ale art. 618 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 39 alin. (1) teza a II-a din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 14.391/2021 a proiectului de ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea Instrucțiunilor privind publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,în temeiul art. 400 alin. (2) teza a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucțiunile privind publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
    Liviu Mălureanu
    București, 2 aprilie 2021.Nr. 279.  +  ANEXĂINSTRUCȚIUNIprivind publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici