HOTĂRÂRE nr. 766 din 10 septembrie 2020pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE", precum și a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 15 septembrie 2020



  Notă
  Art. II și III din HOTĂRÂREA nr. 421 din 7 aprilie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 9 aprilie 2021, prevăd:Articolul II(1) Schema de ajutor de minimis aferentă Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 766/2020, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, este valabilă pentru angajamentele legale încheiate de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 31 decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii și cu respectarea dispozițiilor legii bugetului anual de stat și a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.(2) Plățile în cadrul schemei prevăzute la alin. (1) se efectuează până la data de 31 octombrie 2022.Articolul IIIÎn termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instituțiile financiare nebancare transmit Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN solicitările pentru alocarea de plafoane de garantare în funcție de nivelul estimat al finanțărilor pe care le vor acorda în anul 2021 în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, precum și cererile de înscriere în program, însoțite de nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanțărilor în cadrul programului, cu încadrarea în limitele prevăzute la art. 1 alin. (4) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 766/2020, în cazul noilor înscrieri.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 3 alin. (3) și al art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2În aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă Schema de ajutor de minimis aferentă Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3În termen de 10 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instituțiile financiare nebancare transmit Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN cererile de înscriere în program, solicitările pentru alocarea de plafoane de garantare în funcție de nivelul estimat al finanțărilor pe care le vor acorda în anul 2020 în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, precum și nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanțărilor în cadrul programului, cu încadrarea în limitele prevăzute la art. 1 alin. (4) din anexa nr. 1.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 10 septembrie 2020.Nr. 766.  +  Anexa nr. 1 NORME METODOLOGICE de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programuluide susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE"  +  Anexa nr. 2SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMISaferentă Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DEECHIPAMENTE ȘI UTILAJE"