HOTĂRÂRE nr. 1.348 din 17 septembrie 2019pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - SECȚIA PENTRU JUDECĂTORI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 23 septembrie 2019    Având în vedere dispozițiile art. 43-47^2 și ale art. 106 lit. f) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu unanimitatea, respectiv majoritatea voturilor membrilor prezenți,Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
    judecător Lia Savonea
    București, 17 septembrie 2019.Nr. 1.348.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor