ORDIN nr. 1.322/C din 21 iunie 2000 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi de specialist**)(actualizat până la data de 6 decembrie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • ----------**) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 203/C din 18 ianuarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 8 februarie 2010.Ministru de stat, ministrul justiţiei,în temeiul dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară,având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi de specialist, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 203/C din 18 ianuarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 8 februarie 2010.  +  Articolul 2Direcţia organizare şi resurse umane pentru instanţele judecătoreşti şi Biroul central pentru expertize tehnice judiciare vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

  p. Ministru de stat,

  ministrul justiţiei,

  Flavius Baias,

  secretar de stat
   +  AnexăREGULAMENT 21/06/2000------