ORDIN nr. 218 din 31 martie 2021privind modificarea Procedurii de implementare a măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr 3.083/2020
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 1 aprilie 2021    Având în vedere:– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările și completările ulterioare;– Actul adițional nr. 1 din 30.03.2021 la Contractul de finanțare nr. 3.071 din 7.10.2020;– Referatul de aprobare nr. 355.673/DAPIMM din 30.03.2021, întocmit de către Direcția de antreprenoriat și programe pentru IMM,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului emite următorul ordin:  +  Articolul IProcedura de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor“ din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3.083/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 și 965 bis din 20 octombrie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. Bugetul măsurii și modalitatea de acordare a ajutoarelor de statMăsura este valabilă până la 30 iunie 2021, plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023. În condițiile în care valabilitatea măsurii va fi prelungită prin modificarea legislației în vigoare, prevederea se va aplica de drept și asupra prezentei proceduri.Bugetul alocat măsurii, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările și completările ulterioare, este în valoare totală de 626.292.610,44 euro, din care 470.720.436,80 euro fonduri externe nerambursabile, 73.881.833,15 euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare (cofinanțare) de 81.690.340,49 euro de la beneficiari. Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 100.500 de beneficiari. Cursul valutar utilizat este InforEuro din luna septembrie 2020, respectiv 1 euro = 4,8395 lei.2. La punctul 6, subpunctul 6.7 se modifică și va avea următorul cuprins:6.7. Termenul de soluționare este de 30 de zile de la data primirii contestației. Comunicarea soluționării contestației se va face prin e-mail/front office.  +  Articolul IIDirecția de antreprenoriat și programe pentru IMM și agențiile pentru IMM, atragere de investiții și promovare a exportului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
    Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
    București, 31 martie 2021.Nr. 218.----