HOTĂRÂRE nr. 353 din 25 martie 2021pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 30 martie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unități de învățământ, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora se asigură, pentru anul 2021, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației.2. La articolul 2, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins: (2) Pentru anul 2021, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 6.111 lei.(3) Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2021, sunt prevăzute în anexa nr. 2.3. La articolul 3, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:(2) Pentru anul 2021, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 450 lei.(3) Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «bunuri și servicii», pentru anul 2021, sunt prevăzute în anexa nr. 5.4. Anexele nr. 2, 5 și 6 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 25 martie 2021.Nr. 353.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
  Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani,
  stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2021
  Nr. crt.Nivel/filieră/profilForma de învățământNumăr mediu de elevi pe clasăStandarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri - lei -Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri (pentru învățământul în limbile minorităților naționale) - lei -
  UrbanRuralUrbanRuralUrbanRural
  1Învățământ preșcolar cu program normalzi20184052443140524431
  2Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânalzi20207431743174317431
  3Învățământ primarzi24184663555554566500
  3.1Învățământ primar integrat*zi7926792692749274
  4Învățământ primar „step-by-step“zi24247431743186958695
  5Învățământ primar „A doua șansă“-15123594432742055063
  6Învățământ primar vocațional (altul decât specializarea muzică)zi24205867701667368055
  7Învățământ primar cu specializarea muzicăzi242410389103891142811428
  7.1Învățământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentarzi5115511551155115
  8Învățământ gimnazialzi25206111702869858034
  8.1Învățământ gimnazial integrat*zi10389103891187511875
  9Învățământ secundar inferior „A doua șansă“-15124070488946535589
  10Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică)zi25207334837382889462
  10.1Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentarzi1223122312231223
  11Învățământ gimnazial cu specializarea muzicăzi252512834128341411814118
  11.1Învățământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentarzi6111611161116111
  12Învățământ gimnazialFR22222475293428293354
  13Învățământ liceal teoreticzi28286111611168456845
  14Învățământ liceal teoreticseral28284529452950735073
  15Învățământ liceal tehnologic, militar, pedagogic și teologiczi28286319631970787078
  16Învățământ liceal tehnologicseral28284926492655185518
  17Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportivzi28288067806790369036
  18Învățământ liceal specializarea muzicăzi282817111171111916519165
  19Învățământ licealFR28282384238426712671
  19.1Învățământ liceal integrat*zi10389103891187511875
  20Învățământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică)/Învățământ dualzi28286692669273627362
  21Învățământ postliceal/maiștrizi28286692669266926692
  21.1Învățământ postliceal/maiștriseral28284926492655185518
  22Cantine-cămine (elevi cazați)-2420242024202420
  * Standardele de cost se aplică numai elevilor cu cerințe educative speciale integrați individual în clasele/grupele unităților de învățământ de masă, care urmează curriculumul acestora.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
  Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor,
  precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“, pentru anul 2021
  Praguri numericeTipuri de unitățiCost standard per elev/preșcolar/an, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban - lei -
  ZONA 1ZONA 2ZONA 3ZONA 4ZONA 5ZONA 6
  1-300Grădiniță482487497511526540
  Școală gimnazială/primară463467477490504518
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual525531541557572588
  Școală postliceală360364371382393403
  301-800Grădiniță485490499514528543
  Școală gimnazială/primară465470479493507521
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual527533543559575591
  Școală postliceală363366373384395406
  peste 800Grădiniță490495504519534548
  Școală gimnazială/primară470475484498512526
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual532538548564580596
  Școală postliceală367371378390401412
  Praguri numericeTipuri de unitățiCost standard per elev/preșcolar/an, conform zonei de temperatură, pentru mediul rural - lei -
  ZONA 1ZONA 2ZONA 3ZONA 4ZONA 5ZONA 6
  1-300Grădiniță564570581598615632
  Școală gimnazială/primară541547557574590606
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual614621633651670688
  Școală postliceală421426434447459472
  301-800Grădiniță567573584601618635
  Școală gimnazială/primară544549560576593609
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual617623636654673691
  Școală postliceală424428437450462475
  peste 800Grădiniță573579590607624642
  Școală gimnazială/primară550555566583599616
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual623629642660679698
  Școală postliceală430434443456468481
  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
  Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu pregătirea profesională,
  cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“, pentru anul 2021
  Praguri numericeTipuri de unitățiCoeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban - lei -
  ZONA 1ZONA 2ZONA 3ZONA 4ZONA 5ZONA 6
  1-300Grădiniță1,07101,08171,10311,13521,16741,1995
  Școală gimnazială/primară1,02701,03731,05781,08861,11941,1502
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,16611,17781,20111,23611,27111,3061
  Școală postliceală0,79950,80750,82350,84740,87140,8954
  301-800Grădiniță1,07601,08681,10831,14061,17281,2051
  Școală gimnazială/primară1,03201,04231,06301,09391,12491,1559
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,17111,18291,20631,24141,27651,3117
  Școală postliceală0,80450,81250,82860,85280,87690,9010
  peste 800Grădiniță1,08701,09791,11971,15231,18491,2175
  Școală gimnazială/primară1,04311,05351,07441,10571,13701,1682
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,18221,19401,21771,25311,28861,3241
  Școală postliceală0,81550,82370,84000,86450,88890,9134
  Praguri numericeTipuri de unitățiCoeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul rural - lei -
  ZONA 1ZONA 2ZONA 3ZONA 4ZONA 5ZONA 6
  1-300Grădiniță1,25311,26561,29061,32821,36591,4034
  Școală gimnazială/primară1,20161,21361,23761,27371,30971,3457
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,36431,37801,40531,44621,48721,5281
  Școală postliceală0,93540,94480,96350,99151,01951,0476
  301-800Grădiniță1,25891,27161,29671,33451,37221,4100
  Școală gimnazială/primară1,20741,21951,24371,27991,31611,3524
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,37021,38401,41141,45241,49351,5347
  Școală postliceală0,94130,95060,96950,99781,02601,0542
  peste 800Grădiniță1,27181,28451,31001,34821,38631,4245
  Școală gimnazială/primară1,22041,23261,25701,29371,33031,3668
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,38321,39701,42471,46611,50771,5492
  Școală postliceală0,95410,96370,98281,01151,04001,0687
  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava
  ----