ORDIN nr. 417 din 10 martie 2021pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene din domeniul tratării, inclusiv valorificării, reciclării și pregătirii pentru reutilizare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 martie 2021  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției gestionarea deșeurilor nr. 130.276/DGD din 13.11.2020,în temeiul prevederilor:– art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;– art. 23 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare;– art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Lista cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene din domeniul tratării, inclusiv valorificării, reciclării și pregătirii pentru reutilizare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  București, 10 martie 2021.Nr. 417.  +  ANEXĂ
  LISTA
  cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene din domeniul tratării,
  inclusiv valorificării, reciclării și pregătirii pentru reutilizare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE)
  Nr. crt.Numărul de referințăTitlul
  1.SR EN 50419:2006Marcarea echipamentelor electrice și electronice în conformitate cu articolul 11 (2) al Directivei 2002/96/CE (DEEE)
  2.SR EN 50625-1:2014Cerințe pentru colectarea, logistica și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 1: Cerințe generale pentru tratare
  3.SR EN 50625-2-1:2015Cerințe pentru colectarea, logistica și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 2-1: Cerințe pentru tratarea lămpilor
  4.SR EN 50625-2-2:2015Cerințe de colectare, logistică și tratare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 2-2: Cerințe de tratare pentru DEEE, care conțin tuburi catodice și ecrane plate
  5.SR EN 50625-2-3:2018Cerințe pentru colectarea, logistica și tratamentul deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 2-3: Cerințe pentru tratamentul echipamentelor de schimb de temperatură și alte DEEE care conțin fluorocarburi volatile și/sau hidrocarburi volatile
  6.SR EN 50625-2-4:2018Cerințele pentru colectarea, logistica și tratarea pentru deșeuri de echipamente electrice sau electronice (DEEE). Partea 2-4: Cerințe specifice pentru tratarea panourilor fotovoltaice
  7.SR CLC/TS 50625-3-1:2019Cerințe pentru colectarea, logistica și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 3-1: Specificație pentru depoluare. Generalități
  8.SR CLC/TS 50625-3-2:2019Cerințe pentru colectarea, logistica și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 3-2: Specificație tehnică pentru depoluare. Lămpi
  9.SR CLC/TS 50625-3-3:2019Cerințe pentru colectarea, logistica și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 3-3: Specificație pentru depoluarea DEEE care conțin tuburi catodice și ecrane plate
  10.SR CLC/TS 50625-3-4:2019Cerințe pentru colectarea, logistica și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 3-4: Specificație pentru depoluare. Echipamente de schimb de temperatură
  11.SR CLC/TS 50625-3-5:2019Cerințe pentru colectarea, logistica și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 3-5: Specificație tehnică pentru depoluare. Panouri fotovoltaice
  12.SR CLC/TS 50625-4:2019Cerințe pentru colectarea, logistica și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 4: Specificații pentru colectarea și logistica asociate cu DEEE
  13.SR CLC/TS 50625-5:2020Cerințe pentru colectarea, logistica și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 5: Specificație pentru tratarea finală a fracțiunilor de DEEE. Cupru și metale prețioase
  14.SR CLC/TR 50625-6:2019Cerințe pentru colectarea, logistica și tratamentul deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 6: Raport privind alinierea dintre Directiva 2012/19/EU și seriile de standarde EN 50625 și EN 50614
  15.SR CLC/TS 50574-2:2019Cerințe pentru colectarea, logistica și tratamentul aparatelor de uz casnic aflate la sfârșitul duratei de viață care conțin fluorocarburi volatile sau hidrocarburi volatile. Partea 2: Specificație pentru depoluare
  16.SR EN 50614:2020Cerințe privind pregătirea pentru reutilizare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice
  -----