ORDIN nr. 85 din 11 martie 2021privind aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 17 martie 2021    Având în vedere prevederile art. XXII alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, conform cap. II - Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Procedura prevăzută la art. 1 se aplică de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București și centrele regionale de formare profesională a adulților din subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă,
    Maria Mareș
    București, 11 martie 2021.Nr. 85.  +  ANEXĂPROCEDURĂ DE ANULAREa obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unorobligații accesorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificareași completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unormăsuri fiscale