ORDIN nr. 316 din 9 martie 2021privind raportarea de paturi ATI în platforma electronică a Ministerului Sănătății "Alerte MS"
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 9 martie 2021  Având în vedere Referatul comun al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică și al Inspecției Sanitare de Stat aprobat de conducerea Ministerului Sănătății cu nr. VVV 2.768 din 9.03.2021,în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea Inspecției Sanitare de Stat, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Managerii unităților sanitare cu paturi alocate pacienților cu infecție COVID-19 și cu paturi ATI alocate pacienților cu infecție COVID-19 vor raporta zilnic on-line, până la ora 9,00, respectiv până la ora 17,00, în platforma electronică a Ministerului Sănătății «Alerte MS» situația paturilor ATI COVID-19 din unitățile sanitare respective, numărul pacienților decedați în ultimele 24 de ore și numărul de pacienți internați suspecți și confirmați în ultimele 24 de ore. Modelul de raportare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din ordin. (la 24-03-2021, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 399 din 24 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 24 martie 2021 )  +  Articolul 2Raportarea privind situațiile prevăzute la art. 1 se transmite la Centrul Național de Conducere și Coordonare a Intervențiilor, la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență și în format letric, cu semnătura directorului executiv al direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București și a managerului unității sanitare cu paturi. (la 24-03-2021, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 399 din 24 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 24 martie 2021 )  +  Articolul 2^1Abrogat. (la 26-01-2022, Articolul 2^1 a fost abrogat de Articolul I din ORDINUL nr. 139 din 21 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 26 ianuarie 2022 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 19-07-2021, Articolul 3 a fost abrogat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.300 din 15 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 19 iulie 2021 )  +  Articolul 4Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, unitățile sanitare cu paturi prevăzute la art. 1, Direcția generală asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică și de către Inspecția Sanitară de Stat.  +  Articolul 4^1 Prezentul ordin constituie măsuri speciale instituite pentru creșterea capacității de răspuns în vederea limitării transmiterii infectării cu virusul SARS-CoV-2. (la 24-03-2021, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 399 din 24 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 24 martie 2021 )  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  București, 9 martie 2021.Nr. 316.  +  ANEXĂ
  Model de raportare
  Județul ………………, Spitalul ………………, localitatea ……………….
  Total paturi ATI destinate - COVID-19 (avizate DSP)Total paturi ATI destinate - COVID-19 (suplimentare)Total paturi ATI destinate - COVID-19 neocupateTotal pacienți COVID-19 internați - în ultimele 24 de oreTotal pacienți COVID-19 decedați - în ultimele 24 de ore

  Manager spital,
  …………...……
  Director executiv DSP,
  …………....………..
  (la 24-03-2021, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 399 din 24 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 24 martie 2021 )
  ----