ORDIN nr. M.36 din 17 februarie 2021pentru aprobarea Instrucțiunilor privind implementarea și administrarea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 februarie 2021    Pentru aplicarea dispozițiilor art. 11 din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucțiunile privind implementarea și administrarea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă^1:a) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S.135/2012 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate - NSIP;b) Dispoziția șefului Statului Major General nr. S.M.G.-89/2009 privind organizarea și funcționarea Programului NATO de Investiții în Securitate - NSIP în Statul Major al Apărării și în unitățile militare din subordine;c) Dispoziția comună a șefului Statului Major General și a secretarului de stat pentru politica de apărare și planificare nr. S.M.G.-22/2010 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a procesului de implementare a proiectelor Programului NATO de Investiții în Securitate - NSIP în Ministerul Apărării Naționale.^1 Actele normative specifice care se abrogă nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece au ca obiect reglementări din sectorul de apărare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul apărării naționale,
    Nicolae-Ionel Ciucă
    București, 17 februarie 2021.Nr. M.36.  +  ANEXĂINSTRUCTIUNIprivind implementarea și administrarea în România a proiectelor finanțate prin ProgramulNATO de Investiții în Securitate