ORDIN nr. 549 din 6 iulie 2000privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 549 din 6 iulie 2000
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Nr. 1.666 din 20 iulie 2000
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 21 august 2000  Ministru de stat, ministrul sănătăţii, şi ministru de stat, ministrul justiţiei,având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicina legală,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul Direcţiei generale a bugetului de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. XI/B/GH/4.640/2000,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispoziţie contrară.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu Gaborp. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Gheorghe Mocuta,secretar de stat  +  Anexă                      TARIFELE
    Nr. crt.Denumirea prestaţieiTariful (lei)
    012
    Sector de medicină legală clinică*)
    1.Examinarea persoanelor şi constatarea leziunilor traumatice150.000
    2.Examinarea persoanelor pentru constatarea virginităţii, deflorării, sarcinii, viduitatea sau avortul patologic200.000
    3.Examinarea persoanelor pentru constatarea infirmităţii sau a incapacităţii de muncă determinate de afecţiuni patologice (A1/A2)200.000
    4.Examinarea persoanelor pentru constatarea sexului, vârstei, conformaţiei şi dezvoltării psihosomatice, diverse alte constatări150.000
    5.Examinarea medicală a persoanelor în vederea autorizării deţinerii şi purtării armelor şi muniţiilor400.000
    6.Examinarea persoanelor pentru evaluarea capacităţii de conducere auto250.000
    7.Examinarea persoanelor şi recoltarea de probe biologice pentru alcoolemie100.000
    8.Expertiza capacităţii de coabitare (potenţă)200.000
    9.Expertiza cu privire la stabilirea datei de concepţie250.000
    10.Noua expertiză privind stabilirea datei de concepţie300.000
    11.Expertiza capacităţii de procreare (examinare clinică + spermogramă350.000 + 500.000
      Total =)=850.000
    12.Prima expertiză medico-legală pe bază de acte98.000
    13.Expertiza medico-legală cu examinarea persoanei interesate250.000
    14.Noua expertiză medico-legală pe bază de acte400.000
    15.Noua expertiză medico-legală cu examinarea persoanei600.000
    16.Explorări funcţionale medico-legale: electroencefalogramă EEG-înregistrare125.000
    17.Explorări funcţionale medico-legale: potenţial evocat auditiv78.000
    18.Explorări funcţionale medico-legale: potenţial evocat vizual87.000
    19.Explorări funcţionale medico-legale: electrocardiogramă29.000
    20.Interpretarea explorărilor funcţionale electrice200.000
    Radiologie medico-legală**)
    21.Radioscopie pulmonară52.000
    22.Radioscopie gastroduodenală98.000
    23.Irigoscopie390.000
    24.Radiografie laringe cu substanţă de contrast130.000
    25.Radiografie esofagiană100.000
    26.Colangiocolecistografie I.V (prima radiografie)155.000
    27.Radiografie gastroduodenală (prima radiografie)100.000
    28.Colecistografie orală (prima radiografie)100.000
    29.Radiografie toracopulmonară155.000
    30.Radiografie renală simplă100.000
    31.Urografie I.V170.000
    32.Mamografie195.000
    33.Radiografie simplă a segmentelor/regiunilor osteoarticulare78.000
    34.A doua şi următoarele radiografii în cazul examinărilor cu substanţă de contrast - fiecare radiografie100.000
    35.Coronarografie post-mortem100.000
    36.Radiografie segmente osoase la cadavru100.000
    37.Radiografie craniană/şa turcească200.000
    Laborator de prosectură medico-legală
    38.Autopsia medico-legală1.200.000
    39.Autopsia medico-legală a cadavrelor putrefiate/scheletizate1.540.000
    40.Autopsia medico-legală a cadavrelor de fetuşi/nou-născuţi1.540.000
    41.Autopsierea sau reautopsierea cadavrelor exhumate (nu include cheltuielile de deplasare a comisiei, de transport, cazare, analize)1.650.000
    42.Autopsia medico-legală a fragmentelor de cadavre800.000
    43.Expertiza medico-legală a hainelor şi corpurilor delicte300.000
    44.Deplasarea la faţa locului a echipei medico-legale şi cercetarea şi examinarea medico-legală a cadavrelor în teren565.000
    45.Transportul cadavrelor din morgile spitalelor sau de la locul accidentelor rutiere pentru autopsierea medico-legală290.000
    46.Păstrarea cadavrelor în camera frigorifică (preţ/24 de ore)150.000
    47.Prelevarea ţesuturilor cadaverice în vederea homotransplantului (testarea contaminării microbiologice se achită separat)1.000.000
    48.Examenul medico-legal al cadavrelor cu identitate necunoscută şi întocmirea dosarului de identificare (inclusiv foto)1.200.000
    49.Pregătirea şi prelucrarea pieselor scheletale în vederea expertizei antropologice:  
      - schelet integral8.000.000
      - fragmente3.000.000
    50.Întocmirea actelor medico-legale în vederea declarării decesului în faţa instituţiilor publice100.000
    51.Întocmirea documentaţiei medico-legale şi deplasarea la instituţiile publice în vederea declarării cadavrelor neidentificate sau fără aparţinători, în vederea înhumării de către autoritatea teritorială300.000
    52.Supliment de expertiză medico-legală pe material cadaveric700.000
    53.Îmbălsămarea cadavrelor la sediul unităţilor medico-legale300.000
    54.Îmbălsămarea cadavrelor de către unităţile medico-legale la domiciliu (fără transport autopsier)850.000
    55.Conservarea şi împachetarea cadavrelor putrefiate/boli transmisibile1.250.000
    56.Cosmetizarea şi igienizarea cadavrelor175.000
    Laborator de genetică medico-legală
    57.Analiza pentru identificare de persoane, având la bază cariotipul520.000
    58.Analiza pentru stabilirea paternităţii pe baza testului ADN la cupluri de trei persoane14.000.000
    Laborator de antropologie, biocriminalistică şi serologie medico-legală
    59.Prima expertiză de cercetare a filiaţiei - mamă, copil şi presupusul tată (serologică)900.000
    60.Noua expertiză de cercetare a filiaţiei - mamă, copil şi presupusul tată (serologică)3.300.000
    61.Expertiza filiaţiei pe baza testului HLA4.500.000
    62.Expertiza medico-legală privind cercetarea paternităţii, la cererea Comisiei superioare medico-legale3.300.000
    63.Expertiza privind identificarea unei persoane400.000
    64.Expertiza comparativă antropologică în diagnosticul filiaţiei pentru mamă, copii şi bărbatul în cauză400.000
    65.Identificarea pe material fotografic650.000
    66.Expertiza antropologică pe material osos900.000
    67.Expertiza traseologică privind identificarea urmelor cauzale şi a urmelor rămase pe îmbrăcăminte şi pe corpul cadavrelor250.000
    68.Expertiza pentru identificarea urmelor lăsate de factorii secundari ai împuşcării pentru stabilirea distanţei de la care s-a tras cu arma de foc270.000
    69.Determinarea antigenelor de grup sangvin pe fragmente de ţesuturi sau organe cadaverice450.000
    70.Investigarea antigenelor de grup sangvin din salivă, din alte secreţii şi umori de pe corpurile delicte500.000
    71.Examenul frotiului pentru decelarea spermei265.000
    72.Examenul petelor de spermă175.000
    73.Examenul descriptiv şi comparativ al firelor de păr195.000
    74.Expertiza grupei de sânge la persoanele vii şi la cadavre260.000
    75.Examenul petelor de sânge260.000
    76.Investigarea altor pete biologice (salivă, fecale, urină, lichid amniotic)130.000
    Laborator de anatomie patologică medico-legală
    77.Prelucrarea în parafină şi examinarea unei piese:  
      - cu coloraţie Hematoxilină-Eozină500.000
      - cu coloraţie Van Gieson150.000
      - cu coloraţii speciale - Lie, Perls etc.200.000
    78.Prelucrarea şi examinarea unei piese prin îngheţare150.000
    79.Efectuarea testelor biochimice şi enzimatice75.000
    80.Citirea culturilor de germeni şi a probelor biochimice60.000
    81.Realizarea şi colorarea frotiurilor60.000
    82.Citirea frotiurilor şi stabilirea diagnosticului100.000
    83.Pregătirea şi turnarea mediilor de cultură300.000
    84.Însămânţarea produselor patologice250.000
    85.Determinări imunologice de tip ELISA700.000
    86.Determinări cantitative ale imunoglobulinelor IgG, IgA, IgM ale componentului C3 şi ale proteinei C-reactive300.000
    87.Determinarea planctonului75.000
    88.Electroforeza90.000
    89.Determinarea acidului uric75.000
    90.Determinarea ureei75.000
    91.Determinarea creatininei60.000
    92.Determinarea colesterolului75.000
    93.Determinarea lipidelor totale110.000
    94.Determinarea corpilor cetonici300.000
    95.Determinarea glicemiei70.000
    96.Determinarea bilirubinei75.000
    97.Determinarea proteinelor100.000
    Laborator de toxicologie medico-legală
    98.Determinarea concentraţiei de alcool în sânge/în urină300.000
    99.Expertiza pentru recalcularea alcoolemiei2.000.000
    100.Determinarea oxidului de carbon100.000
    101.Determinarea methemoglobinei71.000
    102.Determinarea barbituremiei117.000
    103.Determinarea colinesterazei71.000
    104.Extracţia eterică155.000
    105.Determinarea conţinutului de clor, acizi, baze40.000
    106.Examenul D.N.O.C.52.000
    107.Determinarea carbofuranului32.000
    108.Determinarea formaldehidei52.000
    109.Investigaţii orientative (conţinut gastric, corpuri delicte)130.000
    110.Cercetarea cianurilor; dozarea acidului cianhidric400.000
    111.Determinarea conţinutului de fluorură32.000
    112.Examenul de dozare a alcoolului metilic52.000
    113.Determinarea arseniului (As)104.000
    114.Determinarea mercurului (Hg)45.000
    115.Determinarea prezenţei nitriţilor40.000
    116.Determinarea prezenţei nitraţilor40.000
         
    117.Determinarea prezenţei parationului78.000
    118.Determinarea prezenţei carbetoxului52.000
    119.Examenul cromatografic pe placă130.000
    120.Dozarea substanţelor psihotrope cu caracter bazic şi neutru650.000
    121.Screening pentru prezenţa drogurilor (kit immunoassay)1.000.000
    122.Determinări masspectrometrice-gazcromatografice, inclusiv stupefiante1.500.000
    Laborator de expertiză medico-legală psihiatrică, de asistenţă sociopsihologică şi cercetarea criminologiei clinice
    123.Prima expertiză medico-legală psihiatrică cu examinarea persoanei325.000
    124.Prima expertiză medico-legală psihiatrică efectuată pe acte500.000
    125.Noua expertiză medico-legală psihiatrică cu examinarea persoanei1.000.000
    126.Noua expertiză medico-legală psihiatrică efectuată pe acte900.000
    127.Examen psihiatric în cadrul comisiei de amânare/întrerupere a executării pedepsei300.000
    128.Examen psihiatric în cadrul altor prestaţii medico-legale300.000
    129.Examen psihiatric privind capacitatea de exerciţiu520.000
    130.Examen psihologic195.000
    131.Completări la prima expertiză500.000
    132.Completări la noua expertiză900.000
    133.Analize psihologice exhaustive la caz3.000.000
    134.Analize psihologice ale cazurilor de suicid5.000.000
      - prestaţie psihologico-antropologică2.500.000
    Comisia de avizare şi control al actelor medico-legale
    135.Aviz al Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale130.000
    Comisia superioară medico-legală
    136.Aviz al Comisiei superioare medico-legale2.600.000
  ──────────── Notă *) Investigaţiile paraclinice necesare în vederea efectuării expertizelor se taxeaza separat. Notă **) La tarifele aferente grupei de prestaţii radiologice se adauga costul filmelor şi al substanţelor de contrast utilizate.───────────