DECIZIE nr. 374 din 26 iulie 2000privind autorizarea condiţionată a operaţiunii de concentrare economică
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENTEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 17 august 2000    Preşedintele Consiliului Concurentei,în baza:1. Decretului nr. 316/1996 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;2. prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996;3. prevederilor Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedura al Consiliului Concurentei;4. prevederilor Regulamentului privind autorizarea concentrarilor economice;5. Instrucţiunilor cu privire la definirea pieţei relevante în scopul stabilirii unei părţi substanţiale de piaţa;6. Notificării concentrarii economice înregistrate la Consiliul Concurentei cu nr. RS-118 din 8 mai 2000;7. actelor şi lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS-118 din 8 mai 1999;8. notei Departamentului de bunuri industriale cu privire la concentrarea economică notificată,luând în considerare ca:1. concentrarea economică s-a realizat prin dobândirea de către AKER BRATTVAAG AS Norvegia a controlului unic direct asupra Societăţii Comerciale "Şantierul naval Tulcea" - S.A. (S.N.T.), aceasta rezultând din achiziţionarea pachetului de 69,99% din acţiunile S.N.T. conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 11 din 7 mai 2000, încheiat cu Fondul Proprietăţii de Stat;2. S.N.T. este o societate românească ce are ca obiect de activitate: a) proiectarea, producerea şi comercializarea navelor fluviale, comerciale, tehnice şi militare, propulsate sau nepropulsate, până la 15.000 tdw, a utilajelor tehnologice şi a pieselor de schimb pentru industria chimica, metalurgica şi hidroenergetica; executarea lucrărilor de reparaţii navale şi a pieselor de schimb aferente; b) asistenţa tehnica şi service; prestări de servicii; efectuarea operaţiunilor de comerţ exterior, engineering; colaborarea directa cu bănci de comerţ exterior; efectuarea operaţiunilor de fond valutar, putând participa şi conveni la operaţiuni de credit; activităţi cu caracter social în favoarea salariaţilor;3. Societatea achizitoare AKER este o societate care nu desfăşoară activităţi similare cu S.N.T. pe piaţa românească şi care are ca obiect de activitate: proiectarea, producerea, montarea, comercializarea şi întreţinerea navelor, secţiunilor metalice pentru nave, macaralelor şi trailerelor maritime, conductelor şi instalaţiilor electrice destinate construcţiilor navale;4. anterior dobândirii controlului asupra S.N.T., AKER nu a fost prezenta pe piaţa românească. După preluarea controlului, societatea achizitoare se va concentra asupra rentabilizarii activităţii în cadrul societăţii achiziţionate, în vederea realizării investiţiilor asumate prin contractul încheiat cu Fondul Proprietăţii de Stat (finanţarea investiţiilor în societate cu suma de 13.633.000 USD). Întrucât AKER nu mai deţine controlul la nici o alta societate de construcţii şi reparaţii de nave din România, piaţa relevanta rămâne neschimbata prezentând aceleaşi caracteristici atât înainte, cat şi după realizarea concentrarii economice. În concluzie, nu exista piaţa relevanta afectată în România;5. au fost definite ca pieţe relevante: piaţa construcţiilor de nave şi piaţa întreţinerii şi reparaţiilor de nave. Pe aceste pieţe AKER BRATTVAAG AS nu a fost prezenta. Pe pieţele produselor S.N.T. exista şi produse ale altor producători (santiere navale), acestea fiind substituibile doar la nivel de categorie sau tip de nava cu produsele S.N.T. şi corespunzând cerinței consumatorilor din punct de vedere al preţului;6. cota de piaţa deţinută de S.N.T. este de 9,46% pe piaţa construcţiilor de nave şi de 4,52% pe piaţa întreţinerii şi reparaţiilor de nave;7. piaţa românească a construcţiilor de nave prezintă în momentul actual o tendinta de stagnare. Aceasta tendinta se datorează faptului ca piaţa interna este aproape inexistenta, în timp ce la extern se face simtita concurenta santierelor navale asiatice şi din sud-estul Europei;8. operaţiunea de concentrare economică realizată de AKER BRATTVAAG AS nu creează şi nu consolideaza o poziţie dominantă şi nu are ca efect restrangerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei,ia următoarea decizie de neobiectiune:  +  Articolul 1În conformitate cu dispoziţiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 şi ale art. 9.1 lit. b) din cap. II al părţii a III-a din Regulamentul privind autorizarea concentrarilor economice, se autorizeaza concentrarea economică, constatandu-se ca, deşi operaţiunea notificată cade sub incidenţa legii, nu exista motive pentru a fi refuzată.  +  Articolul 2Taxa de autorizare prevăzută la art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 este de 27.340.046 (douăzeci şi şapte milioane trei sute patruzeci mii patruzeci şi şase) lei şi se va plati în termen de 7 zile de la data primirii acestei decizii, prin ordin de plată tip trezorerie la bugetul de stat, în contul nr. 361280037300/20.17.01.03, deschis la Trezoreria municipiului Tulcea, beneficiar: D.G.F.P.C.F.S., cu menţiunea: "Legea nr. 21/1996". Pe versoul ordinului de plată se va menţiona: "Venituri din taxe şi autorizari de funcţionare". O copie de pe ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.  +  Articolul 3Prezenta decizie se aplică de la data comunicării la Consiliul Concurentei a unei copii de pe ordinul de plată a taxei de autorizare.  +  Articolul 4Decizia va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala AKER BRATTVAAG AS.  +  Articolul 5Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare la Curtea de Apel Bucureşti - Secţia contencios administrativ.  +  Articolul 6Departamentul bunuri industriale şi Secretariatul general vor urmări aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.  +  Articolul 7Secretariatul general va comunică neîntârziat prezenta decizie următoarelor părţi:Societatea achizitoare:-----------------------Denumirea: AKER BRATTVAAG ASSediul social: Strandgaten 74, N-6270, Brattvaag, NorvegiaCodul fiscal: 980100820 VAT/98-09-07Telefon: 00 4770 210600Fax: 00 4770 210603Persoana de contact: Inge Skogstad, director financiarSocietatea achizitionata:-------------------------Denumirea: Societatea Comercială "Şantierul Naval Tulcea" - S.A.Naţionalitatea: persoana juridică de naţionalitate românăForma juridică: societate pe acţiuniSediul social: Str. Portului nr. 8, Tulcea - 8800Numărul de înmatriculare în registrul comerţului: J 36/53/1991Codul fiscal: R 2364318Telefon: 040 534 026Fax: 040 534 062Reprezentant legal: Dumitru Ivanov, director general.PREŞEDINTELECONSILIULUI CONCURENTEI,VIOREL MUNTEANU-----