ORDIN nr. 1.062 din 19 iulie 2000privind aplicarea prevederilor art. 10 "Dividende" din Convenţia de evitare a dublei impuneri asupra veniturilor şi averii, încheiată între România şi Republica Austria
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 17 august 2000    Ministrul finanţelor,în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 "Dividende" din Convenţia de evitare a dublei impuneri asupra veniturilor şi averii, încheiată între România şi Republica Austria,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Persoanele fizice şi persoanele juridice române care realizează venituri sub forma de dividende din Austria se vor adresa, începând cu data de 1 ianuarie 2000, pentru rambursări de impozit pe dividende plătit în plus faţă de prevederile convenţiei, biroului local special de venituri care desfăşoară aceasta activitate în numele Ministerului Federal de Finanţe din Austria, la următoarea adresa:Finanzamt EisenstadtNeusiedler Strasse 46A 7001 Eisenstadt  +  Articolul 2Rezidentii austrieci care obţin venituri din România sub forma de dividende pot să depună o cerere de rambursare a impozitului român pe dividende, atunci când exista un impozit pe dividende plătit în plus, la organul fiscal teritorial al Ministerului Finanţelor din România în a cărui raza îşi are sediul societatea română plătitoare de dividende.  +  Articolul 3Rambursarea impozitului pe dividende plătit în plus se va efectua avându-se în vedere următoarele: a) rezidentii austrieci vor depune cererea de restituire la societatea română plătitoare de dividende, care înaintează cererea la organul fiscal teritorial al Ministerului Finanţelor în a cărui raza îşi are sediul societatea română plătitoare de dividende; b) rambursarea se face rezidenţilor austrieci prin intermediul societăţii române plătitoare de dividende; c) cererea de rambursare a impozitului pe dividende trebuie să fie depusa de rezidentii austrieci în termenul legal de prescripţie prevăzut de legislaţia română în materie.  +  Articolul 4Direcţia acorduri fiscale internaţionale şi direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----